annonse

annonse

Kompetente treningssentre ønsker ungdommen velkommen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I NRK Nordlands artikkel om at stadig flere unge velger å trene på senter, uttaler Linda Jacobsen i Norges Idrettsforbund at; «organisert idrett gir noen viktige sosiale elementer, som treningsstudio og individuell trening ikke gir».

Innlegget er skrevet av bransjedirektør Mee Eline Eriksson i Virke Aktiv helse

Jeg er uenig i uttalelsen knyttet til de manglende sosiale aspektene ved treningssenter som treningsform. Treningssentrene er en viktig sosial arena for ungdommen. Både den høye andelen unge som trener på treningssenter og at de unge oppgir det sosiale aspektet som viktig for dem i valg av treningsform, bekrefter det.

Blant unge under 30 år som trener på treningssenter, er det at venner trener på samme sted en av de fem viktigste årsakene til å velge treningssenter fremfor andre treningsformer. Det sosiale aspektet ved treningssenteret er dobbelt så viktig for de unge som i de øvrige aldersgruppene (Virkes treningssenterrapport, 2021).

Treningssenterbransjen tilbyr et mangfold av treningsmuligheter – alt fra individuell trening og gruppetimer av ulik størrelse, men også CrossFit og padel. Sistnevnte treningsformer har hatt særlig oppsving de siste årene, spesielt blant unge.

Jeg mener at det ikke er grunn til bekymring når det gjelder ungdommens «nye» treningsvaner. Det viktigste er at de unge holder seg fysisk aktive på en sunn måte og trener styrke i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger.

Norske treningssentre ligger i verdenstoppen når det gjelder å aktivisere befolkningen. Rundt 30 prosent av befolkningen over 16 år trener på et treningssenter (Levekårsundersøkelsen SSB, 2021). Treningssenter er særlig populært blant unge. I aldersgruppen 16 – 24 år trente hele 59 prosent på treningssenter i 2021. Til sammenligning var det 23 prosent i samme aldersgruppe som trente med et idrettslag.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Flere unge velger å trene på treningssenter

Analysebyrået Opinion gjennomførte i oktober 2021 en forbrukerundersøkelse for Virke Aktiv helse om fysisk aktivitet i befolkningen. I den undersøkelsen oppga 11 prosent av befolkningen at de hadde sluttet med organisert idrett og begynt på treningssenter de siste fem årene.

De viktigste grunnene til det, var at de ikke hadde mulighet til å følge opp forventningene om mengdetrening og at de opplevde høye krav og forventninger i den organiserte idretten og heller ønsket å styre forventninger og ambisjonene selv. Samtidig ønsket de å fortsatt være aktive, noe som ikke kan være noe annet enn positivt.

Jeg mener det kun er fordelaktig at ungdom velger treningssentrene enten som et komplementerende aktivitetstilbud til breddeidretten eller at de som slutter innen breddeidretten finner et treningssenter som et alternativt aktivitetstilbud.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Kompetent fagmiljø på treningssentrene

Norske treningssentrene har høyest helsekompetanse i Europa. I en kartlegging av kompetanse hos PT-er blant Virkes medlemmer, kan vi anslå at rundt 80 prosent av personlige trenere har over ett år med formell utdannelse innenfor fysisk aktivitet og/eller kosthold. Samtidig er det mange med høyere utdannelse innenfor ernæring, fysioterapi og andre relevante kompetanseområder.

Ungdommen møter med andre ord profesjonalitet og treningskunnskap som bidrar til riktig trening på en skadeforebyggende og helsefremmende måte.

Flere treningssentre tilbyr dessuten trenings- eller studiolappen, som gjør ungdommen i stand til å trene riktig og selvstendig. Her håper vi at flere kommer på banen, slik at fremtidens kundemasse tas vare på fra første treningstime.

Jeg vil presisere at foreldrene bør inkluderes i valg av treningssenter.

Aktiv helse anbefaler;

  • Medlemskap på et Rent Senter, som er medlem av Antidoping Norge. Disse sentrene har en antidoping ansvarlig og oppfyller særskilte standarder, eksempelvis at alle næringsmidler som selges på senteret er godkjent
  • At foreldrene involverer seg og besøker treningssenteret, gjerne sammen med ungdommen, dette har bransjen gode erfaringer med

 

Aktiv helse håper at enda flere unge vil benytte seg av sitt lokale treningssenter og ønsker ungdommen velkommen!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]