annonse

annonse

Foto:

T-I

Konkurs rammer treningssenter etter gjeldsproblemer

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Et treningssenter i Stavanger har opplevd en økonomisk nedtur og har nå blitt erklært konkurs. Rogis AS, måtte søke beskyttelse under konkursloven etter å ha kjempet med økonomiske utfordringer.

Begjæringen om oppbud kom fra selskapets eget styre, og Stavanger tingrett godkjente den i henhold til konkursloven § 66 annet ledd. Dette betyr at konkursbegjæringen oppfylte de nødvendige formelle kravene.

Rogis AS hadde sine lokaler i Gunnar Warebergs gate på Tjensvoll.

Dessverre viste selskapets økonomiske resultater for 2022 en nedgang. Med en omsetning på 1,7 millioner kroner for året, hadde de et negativt resultat på 953 000 kroner. Betalingsvanskene viste seg å være mer alvorlige og langvarige enn forventet, og Rogis AS erkjente at de ikke var i stand til å møte sine forpliktelser etter hvert som de forfalt.

Retten tok skyldnerens opplysninger i betraktning og konkluderte med at vilkårene for å ta begjæringen til følge var til stede, i henhold til konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62. Dermed ble konkursen godkjent, og advokat Kjersti Lunde ble utnevnt som bostyrer for å håndtere selskapets økonomiske forhold under denne prosessen.

En skiftesamling er planlagt å finne sted den 19. juni. 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]