annonse

annonse

Kostbar restrukturering for Actic

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Treningskjeden økte omsetning og medlemstallet i første kvartal, men driftsresultatet endte i minus. Men ledelsen ser muligheter for lønnsom vekst i fremtiden.

Det kommer frem i resultatrapporten som ble sluppet i dag.

Totalt omsatte Actic for 188 millioner svenske kroner, en økning på 34,1 prosent i forhold til samme kvartal året før. Driftskostnadene økte med 44,5 millioner – og endte på 213 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 16,9 millioner kroner. Restruktureringskostnadene i kvartalet var på 13 millioner kroner. Fasit for resultatet etter skatt, ble minus 27,2 millioner svenske kroner.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Mer effektiv modell

Det totale medlemstallet i kjeden økte med 7 000 og utgjorde per 31. mars ca. 191 000 medlemmer. Administrerende direktør Anna Eskhult opplyser i rapporten at første kvartal 2022 har vært et kvartal i endring som gir forutsetninger for positiv utvikling.

– I løpet av kvartalet har vi kommunisert og gjennomført en betydelig organisasjonsendring. Dette har medført at vi har gått fra en organisasjonsstruktur med konsernovergripende funksjoner på ledernivå til en organisasjonsstruktur hvor landssjefen for hvert marked blir en del av konsernledelsen og har et utvidet og tydeligere beslutningsmandat, sier hun.

– Strukturen skal bidra til å utvikle hvert enkelt marked etter dets lokale forhold og skape en mer effektiv beslutningsmodell for å muliggjøre høyt tempo og fremdrift i satsingene.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Skal investere lokalt

Som en del av endringsprosessen er det også gjennomført en revisjon av strategien i selskapet.

– Fokus vil i større grad enn tidligere være å investere i våre eksisterende sentre for å utvikle vår virksomhet og vårt produkttilbud. Gjennom den pågående fortrinnsrettsemisjonen, som i løpet av mai/juni vil tilføre selskapet ca. 50 millioner kroner, vil vi ha gode muligheter til å gjennomføre investeringstiltak tilpasset hvert enkelt marked, opplyser Eskhult.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]