annonse

annonse

Krever krisepakke på vegne av bransjen, nå!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Tidligere denne uken kom krisepakken for kulturlivet og idretten på over 600 millioner på plass. Bransjedirektør Kjersti Oppen etterlyser en tilsvarende pakke for treningssentrene i Norge.

– Bransjen ble pålagt nedstengning av myndighetene sist torsdag og etter det er mange tusentalls ansatte permittert, store inntektstap knyttet til oppsigelser og frys av medlemskap, tapt andel av personlige treneres inntekt, og tapt mersalg ved sentrene, sier hun.

Virke estimerer at nedstenging av alle treningssentre i Norge i perioden 12. mars – 1.mai vil medføre en tapt omsetning på anslagsvis 620 millioner kroner.

– For mange av treningssentrene er situasjonen nå så akutt at de kun kan overleve i 14 dager hvis raske tiltak ikke kommer på plass, sier Oppen, og er krystallklar på det aller viktigste nå er å få på plass en offentlig finansiert kontantoverføring for å håndtere den akutte likviditetskrisen.

Hun viser videre til Virke Trenings ukentlige medlemsundersøkelse, som er dyster lesing.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Nær halvparten av landets treningssentre frykter konkurs

21 prosent sier de går konkurs i løpet av to uker, mens 45 prosent kan holde ut en måned – hvis nåsituasjonen fortsetter.

Medlemmene oppgir følgende:

  • 1 av 5 (21 %) av treningssentrene oppgir at de går konkurs i løpet av 2 uker dersom ting fortsetter som nå.
  • Halvparten (45 %) av treningssentrene oppgir at de går konkurs i løpet av 4 uker dersom ting fortsetter som nå.
  • 8 av 10 sliter med å betale lønn til sine ansatte.
  • 9 av 10 (87,8 %) sliter med å betjene husleien.
  • Samtlige av respondentene innen trening sliter med likviditeten.

 

I tillegg er det mange treningssentre som ikke er medlem i Virke Trening. Det er liten grunn til å tro at de er noe bedre stilt enn Virke Trenings medlemsbedrifter.

Vil få følgefeil

Det er grunn til å forvente at bransjen vil være sårbar også i en lengre periode etter krisen fordi trening er en tjeneste som kan bli skadelidende som følge av generell svekket kjøpekraft.

Oppen sier til Treningsindustrien at hun har notert seg at mange får støtteerklæringer fra medlemmene sine i en vanskelig tid, og at det er positivt.

– Men om denne krisen pågår over lengre tid vil denne lojaliteten sannsynligvis falle, sier hun.

Oppen påpeker også det faktum av når våren nå kommer og sommeren står for døren, vil det være lavsesong for treningsbransjen – noe som vil forsterke den allerede vanskelige situasjonen.

Hun forteller at Virke Trening er i tett dialog med myndighetene for å få på plass en redningspakke for bransjen.

– Det er svært viktig at kompensasjonsordningene som kommer på plass dekker inntektstap knyttet til hele perioden for pålagt nedstengning, samt eventuelle faser med delvis gjenåpning.

– For eksempel hvis man tillater delvis åpning av sentrene for enkelte aktiviteter, oppstart av utetrening organisert av sentrene mm., mens hoveddelen av tilbudet fortsatt vil være stengt, sier Oppen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]