annonse

annonse

Lønnsomheten i treningsbransjen øker

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

2018 var et nytt, godt år med sterk utvikling for treningssenterbransjen. Bransjen omsetter nå for nærmere 5,4 mrd. kroner.

Driftsmarginen havnet på 7 prosent i 2018. Dette er sterkere tall enn for fjoråret (6,1 prosent), samtidig som antallet konkurser holder seg lavt.

Det kommer frem i rapporten Treningssenterbransjen i 2019, utgitt av Virke Trening.

Kjedene står for veksten, og konsolideringen i bransjen fortsetter. Det blir stadig flere sentre i kjeder. Andelen sentre i kjeder har økt fra 52 prosent i 2018 til 56 prosent i 2019.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Kjedenes driftsmargin havnet på 8,5 prosent i 2018, mens de frittstående sentrene samlet sett hadde en driftsmargin på 2,9 prosent. Lønnsomhetsgapet mellom kjedene og de frittstående øker i forhold til tall fra 2017.

Vekst i nyetableringer og nisjeaktører

SATS er den største aktøren i markedet, fulgt av Family Sports Club etter at selskapet overtok Stamina. Samtidig har det blitt etablert flere kjeder med basis i frittstående aktører og det åpnes også flere sentre i de etablerte kjedene.

Mange små og nyetablerte aktører har sterk vekst og flere små aktører har også høy lønnsomhet. Det er en nettotilvekst på 49 sentere fra i fjor, per oktober 2019 er det 1 228 treningssentre i drift i Norge sammenlignet med 1 179 i fjor, ifølge rapporten.

Over 600 millioner på PT i 2019

PT-veksten fortsetter og økt omsetning knyttet til personlige trenere er igjen en av driverne bak omsetningsveksten. PT-omsetningen står nå for 16 prosent av den totale omsetningen til treningssentrene.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Antall gjennomførte PT-timer har økt omtrent like mye som omsetningen knyttet til PT. Dette indikerer at det er økt bruk av personlige trenere som bidrar til den økte omsetningsveksten knyttet til bruken av PT, og ikke økte priser.

Virke Trening anslår at vi vil bruke rett over 600 millioner kroner på personlig trening i 2019.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]