annonse

annonse

Foto:

Mee Eline Eriksson

Mee Eline Eriksson vil gjøre treningssenterbransjen til en viktigere aktør i folkehelsearbeidet

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Mee Eline Eriksson, tidligere bransjedirektør i Virke, har nå blitt fagdirektør for forebyggende helse i NHO Geneo. I et intervju med Treningsindustrien snakker hun om sine tanker rundt den nye jobben, og ambisjoner for å gjøre treningssenterbransjen til en enda viktigere aktør innenfor folkehelse.

NHO Geneo henter Mee Eline Eriksson som ny fagdirektør for forebyggende helse, etter to år som bransjedirektør i Virke. Eriksson kommer med en tydelig ambisjon om å gjøre treningssenterbransjen til en enda viktigere aktør innenfor folkehelse, og å utvikle et bedre tverrfaglig samarbeid med relevante helseaktører. Hun mener det er et stort potensial for økt samarbeid på tvers innenfor forskning, utvikling og tjenesteinnovasjon i tett samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Eriksson mener det er noen sorte hull i dagens helsetjenester, som bekreftes av at 1 million nordmenn lider av fedme. Hun vil jobbe for å utvikle tverrfaglige pakkeforløp som kan gjøre pasienter mest mulig rustet før en fysisk belastende kreftbehandling. Eriksson ser også verdien av å innføre trening på grønn resept, og mener trening vil være svært viktig for å forebygge, men også trene seg opp etter et sykdomsforløp.

Eriksson ønsker å samarbeide tettere med medlemsfelleskapet i NHO Geneo, som organiserer private sykehus og medisinske sentre, rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem og eldreomsorg, psykisk helse, barnevern, barnehager, bedriftshelsetjenestene og behandling innen muskel- og skjelettplager. Hun ser store synergier i å samarbeide med disse aktørene, og mener at NHO Geneo felleskapet er ideelt for utvikling av FoUoI-prosjekter på tvers av helsebransjene.

Eriksson mener at alle helseaktørene jobber mot en felles målsetning om å bidra til bedre helse og livskvalitet hos befolkningen. Men hun ser at det er et stykke igjen før vi kan levere en samlet og sømløs helsetjeneste som er til fordel for både individet og samfunnsøkonomien. Hun oppfordrer til mer samarbeid mellom offentlige og private aktører i helsevesenet, og mener at samarbeid er nøkkelen til å gå fra helseprat til helsetiltak.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]