annonse

annonse

Mitt koronaår: Daglig leder inspartum akademi, Eva Katrine Thomsen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

– Som selvstendig næringsdrivende i treningsbransjen og gruppeinstruktør, har jeg smertelig fått erfare hvordan pandemien har påvirket oss, sier Eva Katrine Thomsen. Men hun fremhever at koronapandemien likevel på mange måter har åpnet opp et nytt mulighetsrom for treningsbransjen – og satt fart på kreativitet og entreprenørskap.

«Mitt koronaår» belyser året – og vel så det – da treningsbransjen ble helt eller delvis stengt ned. Vi dekker flere ledd og funksjoner for å fange opplevelsen et mangfold har hatt det siste året – og hvordan det har preget og eventuelt endret bransjen for alltid. Spørsmålene som stilles er like for alle.

Hvem: Eva Katrine Thomsen

Hva: Daglig leder/gruppeinstruktør

Hvor: inspartum akademi

– Hvordan vil du beskrive koronaåret fra 12. mars 2020 til dags dato med tre ord?

– Utfordrende – Lærerikt – Nyskapende.

– Hvordan har jobben din blitt påvirket det siste året?

– Som selvstendig næringsdrivende i treningsbransjen og gruppeinstruktør, har jeg smertelig fått erfare hvordan denne pandemien har påvirket oss. Vi i treningsbransjen, og kanskje spesielt i Oslo, er en av de bransjene som virkelig har blitt hardt rammet – og det er ingen tvil om at det har vært et tøft og utfordrende år.

– For vår del, i inspartum akademi, har vi måttet flytte en rekke utdanninger for studentene våre og mange oppdrag er blitt avlyst eller utsatt.

– I tillegg har alle store event og conventions blitt avlyst, det samme med alle treningsreiser og jeg selv har heller ikke kunnet holde mine faste timer og kurs ved SiO Athletica og Myrens treningssenter i Oslo i store deler av det siste året. Det har vært utrolig leit og utfordrende.

– Min jobbhverdag har vært veldig annerledes og svært uforutsigbar det siste året, og er fortsatt påvirket av pandemien. Til tross for dette, vil jeg si at jeg generelt er fornøyd og at det alt i alt har gått bra, takket være det fantastiske teamet jeg har med meg i inspartum, nye ideer og prosjekt.

– Hva kunne ha vært gjort annerledes fra myndighetenes side (sett i etterpåklokskapens lys) for å begrense problemene for treningsbransjen?

– Det er lett å være «etterpåklok», og selv om vi i treningsbransjen kanskje føler oss noe neglisjert, så synes jeg at myndighetene har gjort en utrolig god jobb det siste året. Ingen av oss har noensinne opplevd noe lignende og alle har gjort sitt aller beste – også myndighetene.

– Jeg er veldig glad for at det ikke er jeg som har sittet i «førersetet» i Norge i denne perioden, og synes vi alle skal rose den enorme jobben myndighetene har gjort.

– Når det gjelder treningsbransjen og hvordan vi har blitt påvirket av pandemien og behandlet av myndighetene, så kan dette selvsagt diskuteres. Jeg tror også dette handler mye om hvordan bransjen blir sett på utenfra, og bunner i at vi fortsatt er en relativt ung og ny bransje.

– Det er helt tydelig at det er en jobb å gjøre på flere plan for at vi skal bli ansett som en profesjonell, og ikke minst viktig aktør i folkehelsearbeidet.

– For oss som jobber i bransjen, som både ser og vet hvor viktig trening og fysisk aktivitet er for den fysiske og psykiske helsen, er det vanskelig å forstå at ikke åpne treningssentre er blitt prioritert i større grad gjennom pandemien. Jeg er redd vi også kommer til å se en del uheldige følger av dette i kjølevannet av pandemien.

– Men jeg håper myndighetene nå kan se at vi er en profesjonell bransje som har hatt gode smittevernsrutiner på plass tidlig, at vi tar pandemien på alvor og at vi i tiden fremover kan få til et tettere og bedre samarbeid – for vi er en sentral del av folkehelsearbeidet og en svært viktig arena i livene til veldig mange mennesker.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Hva, om noe, positivt har kommet ut av koronakrisen?

– Alt i alt så har det, i mine øyne, kommet mye positivt ut av denne perioden. Koronapandemien har på mange måter åpnet opp et nytt mulighetsrom for treningsbransjen i Norge og satt fart på kreativitet og entreprenørskap.

– Online-trening, -kurs og coaching har virkelig fått fotfeste og det virker som om nordmenn generelt har fått øynene opp for slike digitale tjenester. Dette har eksistert på markedet i Norge tidligere også, men har nå virkelig fått blomstre, og det blir veldig spennende å følge denne utviklingen videre.

– For oss i inspartum akademi, så har vi også lansert en rekke online-kurs det siste året, samt arrangert to online trenings-conventions, og dette er tatt svært godt i mot. Jeg tror også online-trening hjemme kanskje nå kan være starten for mange som tidligere ikke har turt/ønsket seg inn på et treningssenter.

– Dette kan derfor bidra til økt aktivitet i befolkningen og forhåpentligvis kan dette kanskje være noe av løsningen for hvordan vi i bransjen skal klare å nå ut til enda flere, og få enda flere til å trives med fysisk aktivitet og trening.

– For bransjen som helhet tror jeg også koronapandemien har vært en slags «vekker» – både på godt og vondt. Vi har fått erfare at vi kanskje ikke sees på og blir anerkjent som den folkehelseaktøren vi ønsker å være, og vi har sett at det fortsatt gjenstår en del av profesjonaliseringen i bransjen.

– Hva har du lært av det siste årets mange koronahendelser?

– Som gründer vil jeg si at jeg har lært enda mer om det å takle motgang, være løsningsorientert – se muligheter der andre ser begrensinger – og det å godta det som er utenfor ens egen kontroll. Mitt personlige motto har alltid vært «Alt går!» og det gjør det virkelig.

– Alt er mulig, men man må være åpen for nye ideer og muligheter og ikke minst jobbe mye. Personlig har jeg vokst og utviklet meg gjennom det siste året, og jeg har også blitt utrolig inspirert av vår egen bransje, som har vist et enormt pågangsmot og kreativitet.

– Vi har stått sammen og vist at det er mulig å jobbe med utfordringer og likevel skape nye ting, og ikke minst fortsette å levere unike treningsopplevelser og glede til folket! Jeg er stolt av å være en del av en slik bransje.

– Når har du personlig ristet av deg koronapandemiens klamme kappe?

– Den «kappen» tror jeg nok enda kommer til å sitte på en liten stund til. Hverdagen og fremtiden er fortsatt usikker, og etter å ha levd med utallige «opp- og nedturer» i over et år, tar jeg ikke noe for gitt.

– Jeg tror nok ikke den «kappen» havner på «loppis» før jeg igjen kan stå under solen ved havet med 20-30 deltagere på treningsreise eller være euforisk på convention sammen med verdens beste bransjekollegaer!

– Hva med arbeidsgiveren/arbeidsplassen din? Når er den tilbake i vater?

– Som gruppeinstruktør er jeg nå heldigvis i gang med utetimer i Oslo, og håper at vi snart også kan fortsette innendørs. Så heldigvis ser det ut som om den delen av jobben snart er noenlunde tilnærmet normal.

– For oss i inspartum akademi, som leverer utdanning og kurs til bransjen, så håper jeg vi kan begynne å se en mer normal hverdag til høsten – og at flere sentre igjen kan invitere til kurs og workshops på sine sentre. Utover det, så vil ikke jobbhverdagen bli helt den samme før treningsreiser og conventions er tilbake på kalenderen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– Hva har vært den aller største utfordringen det siste året?

– Uforutsigbarheten. Uforutsigbarheten har definitivt vært den største utfordringen. Det å ikke vite og ikke kunne planlegge. Det har vært veldig uvant og utfordrende. Det er krevende å jobbe med og mot prosjekter man ikke vet om blir en realitet eller ikke, når hverdagen har vært så usikker som den har vært. Dette tærer også på motivasjonen til tider.

– Samtidig har denne tiden bidratt til at jeg har vært enda mer offensiv på å gripe nye muligheter og skape nye muligheter, i tillegg til å investere i utvikling som forhåpentligvis vil gi avkastning over tid.

– Hva blir den største utfordringen i kjølvannet av pandemien – og hvordan angriper du den?

– Jeg tror dessverre bransjen har mistet mange dyktige instruktører og trenere i denne perioden. Mange som jobbet deltid i bransjen har kanskje vært tvunget til å finne annen jobb og det er ikke sikkert disse returnerer til bransjen. Det blir derfor viktigere enn noen gang å legge til rette for utdanning av nye trenere og videreutvikling for eksisterende trenere i bransjen.

– Mange trenger kanskje også ekstra motivasjon og inspirasjon for å komme i gang igjen når vi går mot mer normal drift av sentrene. Å øke den faglige kompetansen i bransjen var også viktig før pandemien, og kommer bare til å bli enda viktigere.

– Vi i inspartum akademi leverer både grunnutdanning til alle nye gruppeinstruktører, samt en rekke ulike påbyggingskurs for de som ønsker å videreutvikle seg i instruktørrollen.

– Vi skal jobbe videre med å bidra til et ytterligere kompetanseløft innen gruppetrening, og legge til rette for at instruktører kan bli enda dyktigere, slik at vi igjen kan motivere og få medlemmene tilbake til sentrene.

– Hvilke varige endringer, positive og/eller negative, tror du koronakrisen vil etterlate i treningsbransjen?

– Som nevnt, så har koronapandemien lagt grunnlaget for ytterligere profesjonalisering og skapt nye muligheter for bransjen – spesielt digitalt- og jeg tror mange kanskje nå våger å tenke nytt og jobbe strategisk med utvikling på en ny måte fremover.

– Selv om hjemmetrening har blitt veldig populært og mange har investert i «garasje-og hagegym», så tror jeg møtene mellom mennesker kommer til å bli enda viktigere etter pandemien og at folk kommer tilbake til sentrene.

– Jeg håper også at tiden for gruppetimer med 50 deltagere og store events heller ikke er forbi. Det vil nok ta litt tid før vi igjen er der, men jeg håper virkelig vi kan samles på de store arenaene igjen.

– Når tror du korona kun blir et minne om en tid vi helst vil glemme?

– Det er veldig vanskelig å si noe om. Jeg håper allerede det er til neste år, men vi må nok kanskje innse at vi må smøre oss med en god dose tålmodighet.

– Noe mer du vil dele av koronaerfaringer høstet det siste året?

– Jeg tror vi alle har høstet både gode og mindre gode erfaringer fra det siste året. For min del vil jeg nok alt i alt se tilbake på denne tiden som en utrolig lærerik epoke, selv om den har vært utfordrende og jeg også har kjent på både maktesløshet og håpløshet.

– Men jeg har vært heldig og er veldig takknemlig for at inspartum akademi kan fortsette driften videre. Jeg har stor medfølelse for dem som har mistet livsverket sitt eller går en usikker fremtid i møte, og håper at vi som bransje nå kan stå enda mer samlet – hjelpe hverandre på tvers av kjeder, lokasjon og fagområder, og løfte hverandre frem.

LES OGSÅ: Mitt koronaår: PT Manager Jørn Stian Dahl

LES OGSÅ: Mitt koronaår: PT og styrkecoach Tore Erik Stavå

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]