annonse

annonse

Mitt koronaår: PT Manager Jørn Stian Dahl

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

– Innenfor PT-drift og utvikling har pandemien presset oss til å tenke nytt og annerledes, noe som i et lengre perspektiv er positivt for business og PT-bransjen. Vi vil se nye måter å tenke på rundt personlig trening og helt nye PT-tjenester og produkter i tiden fremover, fastslår Jørn Stian Dahl.

«Mitt koronaår» belyser året – og vel så det – da treningsbransjen ble helt eller delvis stengt ned. Vi dekker flere ledd og funksjoner for å fange opplevelsen et mangfold har hatt det siste året – og hvordan det har preget og eventuelt endret bransjen for alltid. Spørsmålene som stilles er like for alle.

Hvem: Jørn Stian Dahl

Hva: PT Manager

Hvor: Fresh Fitness

– Hvordan vil du beskrive koronaåret fra 12. mars 2020 til dags dato med tre ord?

– Utfordrende, uforutsigbart, men også samlende.

– Hvordan har jobben din blitt påvirket det siste året?

– Vi er en relativt liten ledergruppe i Fresh og for oss har det vært «alle til pumpene» mentalitet fra dag en og første nedstenging.

– For min del har det medført i tillegg til å ivareta mitt eget ansvarsområde, også å være tilgjengelig for andre deler av driften og hjelpe til på kryss av de opprinnelige ansvarsområder vi har i selskapet.

– Men jeg har også fått rom fra min leder til å jobbe strategisk og målrettet, både med utvikling og ivaretagelse av den driften vi har hatt.

– Hva kunne ha vært gjort annerledes fra myndighetenes side (sett i etterpåklokskapens lys) for å begrense problemene for treningsbransjen?

– Sett i lys av hva som har skjedd i land rundt oss og lengre ut i verden, så mener jeg myndigheten har gjort mye riktig. Dette er selvsagt godt hjulpet av folket som virkelig har stått opp i den nasjonale dugnaden.

– Det er imidlertid vanskelig å komme utenom debatten om åpne treningssentre, som jo overordnet handler om å tilrettelegge for og ivareta folkehelsen til store deler av vår befolkning. Her har myndighetene vært for passive og lite omstillingsvillige. Som bransje har vi kunnet vise til gode smittevernstiltak allerede fra tidlig i pandemien, men det har vært tungt å få gjennomslag.

– Som en stor bransjeaktør har vi sammen med SATS og resten av konsernet, jobbet aktivt inn mot de enkelte kommuner, etter hvert også med gode resultater. Virke Trening har vært et viktig talerør for bransjen inn mot regjering og statlig helse.

– Om støtte eller krisepakkene som helhet har vært gode nok, kan vel også diskuteres. Særlig kompensasjonsordningen ved tapt inntekt burde vært bedre og omfavnet flere.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Hva, om noe, positivt har kommet ut av koronakrisen?

– At vi en gang for alle har vist at vi også i moderne tid fremstår som et samlet folk. Jeg er veldig stolt av bransjen vår og selvsagt Fresh som jeg kjenner best. Alle våre selvstendige PT-er og ansatte har vist tålmodighet og positiv innstilling hele veien, tross stadig tilbakevendende koronatiltak og nedstengninger. For noen fantastiske mennesker som jobber i våre treningssentre!

– Her er det mye positiv energi som jeg tar med meg videre. Innenfor PT drift og utvikling har pandemien presset oss til å tenke nytt og annerledes, noe som i et lengre perspektiv er positivt for business og PT bransjen.

– Vi vil se nye måter å tenke på rundt personlig trening og helt nye PT tjenester og produkter i tiden fremover. Vi har brukt dette året godt i så måte, og vil styrke vår posisjon i markedet.

– Hva har du lært av det siste årets mange koronahendelser?

– At verden er uforutsigbar, og at vi ofte må jobbe med og ikke mot utfordringene. Når en slik pandemi oppstår, blir hver enkelt av oss liten og det er samlet vi kan utgjøre en forskjell.

– Historisk så har pandemier oppstått med ulike mellomrom, og det er ikke sikkert det blir lenge til neste gang. Om det skulle skje så vil vi ganske sikkert være bedre forberedt.

– Dessuten så har jeg oppdaget digitale kommunikasjonsplattformer som jeg ikke kjente så godt til tidligere, og jeg er ganske sikker på at disse har skapt kontaktpunkter vi kommer til å videreføre i vår praksis fremover.

– Digitale møter og samtaler kan aldri erstatte eller bli like effektive som menneskemøter live, men jeg har lært at det kan være et godt supplement.

– Når har du personlig ristet av deg koronapandemiens klamme kappe?

– Den kappen har aldri fått lov til å bli klam, og er snart ristet av meg. Jeg ser fremover og fokuserer på alle mulighetene som nå ligger foran meg.

– Hva med arbeidsgiveren/arbeidsplassen din? Når er den tilbake i vater?

– Fresh Fitness har utrolig gode drivere på senter, og med det mener jeg at vi har mange motiverte senterledere, ansatte og personlige trenere som er veldig klare for normal drift igjen. Hverdagen vår dreier seg i stor grad om å skape gode treningsopplevelser for medlemmer.

– Jeg tror vi er så gode på det at medlemmer som ble borte under pandemien kommer tilbake når det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er gjennomført og tryggheten i samfunnet er gjenopprettet. Vi lever for og av medlemmene våre, og det er vi veldig klar over. Fresh Fitness er et solid selskap og en trygg arbeidsgiver, så vi skal komme oss over denne kneika.

– Hva har vært den aller største utfordringen det siste året?

– Den største utfordringen for meg har vært oppfølging og motivasjon av personlige trenere. Alle våre PT-er er selvstendige og har således ofte sin egen strategi for å håndtere utfordringer, og har naturligvis et stort eierbehov til sin egen prosess.

– For meg har det vært viktig å være tilgjengelig for de som ønsker hjelp, støtte og bistand til sin egen PT-virksomhet. Det har også vært viktig å gi nok, og ikke minst rask, informasjon til PT-ene om smittevernstiltak og innføringer eller endringer av forskrifter – noe som har vært utfordrende da lokale unntak fra nasjonale forskrifter har variert fra kommune til kommune.

– I tillegg skulle jeg ønske at jeg alltid kunne gjort mer for alle, noe som i seg selv er utfordrende i en situasjon hvor all kommunikasjon må foregå digitalt.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– Hva blir den største utfordringen i kjølvannet av pandemien – og hvordan angriper du den?

– La meg begynne med å si at jeg ikke tror det blir en utfordring å få PT kundene tilbake etter korona. Mange og kanskje flere enn tidligere, vil være motiverte for trening og trenge hjelp til det.

– Det blir viktig for meg å finne gode måter å tilrettelegge for PT-ene sin suksess, gi de gode verktøy og skape mange kontaktpunkter mellom PT og medlem, slik at vi kan hjelpe flere medlemmer.

– Vi har benyttet perioden med pandemi til å analysere og se på nye former for PT modeller og PT produkter. Noen hypoteser ønsker vi å teste ut, mens andre er mer fremtidsrettet og vil kanskje oppleves prematurt av markedet i dag. Vi har allerede en bra PT modell, men det betyr ikke at den ikke kan bli bedre.

– Vi er opptatt av å drive utvikling, og det trenger vår bransje. Selv har jeg siden midten av 90-tallet jobbet med utvikling og implementering av personlig trening i Norge, og det ligger fortsatt mitt treningshjerte nært. På mange måter kan man vel si at Fresh er blitt PT-bransjens svar på Askeladden.

– Men i tillegg til å utvikle PT konseptet videre, vil jeg fortsette å tilrettelegge for faglig kompetanseheving, et ansvar som deles mellom utdanningsinstitusjonene og alle oss bransjeaktører som enten ansetter eller signerer selvstendige PT-er. Så på den måten er mange av bransjens utfordringer de samme nå etter pandemien som de var før koronaen kom.

– Hvilke varige endringer, positive og/eller negative, tror du koronakrisen vil etterlate i treningsbransjen?

– Som nevnt tidligere, tror jeg vi vil tenke annerledes og mer utviklingsorientert innen PT fremover. Om det bare er positivt må fremtiden vise, men jeg tror i hvert fall at det er en av de største endringene koronapandemien har ført med seg for PT-bransjen.

– Når tror du korona kun blir et minne om en tid vi helst vil glemme?

– Hm, jeg vet faktisk ikke, men jeg håper det blir så raskt som mulig. Samtidig er det viktig å ta med seg videre det pandemien har lært oss.

– Noe mer du vil dele av koronaerfaringer høstet det siste året?

– Jeg tror vi alle har fått erfaringer av både positiv og negativ karakter, så det er noe med å respektere det, tenker jeg.

– Vi må ta med oss det positive videre, men kanskje skal vi nå mer enn noen gang gi hverandre forståelse, aksept og ikke minst respekt for at koronaperioden kan ha vært tyngre for enkelte enn andre – og det er ikke sikkert det syntes på utsiden!

LES OGSÅ: Mitt koronaår: PT og styrkecoach Tor Erik Stavå

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]