annonse

annonse

Foto:

MOVA

MOVA – fra 14 til én merkevare før sommeren

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Da MOVA Group ble etablert høsten 2022, hadde grupperingen som mål å bli en av landets to største treningssenteraktører innen de neste 5 årene. Kun 1,5 år etter oppstart har selskapet tiltrukket seg hele 14 ulike merkevarer, bestående av både enkeltstående sentre og kjeder. Med en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner, og en medlemsmasse på over 70 000, ligger MOVA godt an til å nå sin ambisjon.  

Til tross ulike priser, tilbud og visuell utforming, har sentrene i grupperingen én ting til felles, nemlig ønsket om å skape en trygg, sosial arena, hvor alle skal føle seg inkludert og ivaretatt. Med et mål om å senke terskelen for å være i fysisk aktivitet, vil MOVA ha fokus på mangfold, treningsglede og fellesskap, noe de etterlever gjennom misjonen «vi bryr oss».

Gjennom de siste 18 månedene har grupperingen vært igjennom store driftsmessige endringer, og det er mange elementer som skal på plass under en fusjonering. Siden oktober 2022, har MOVA samlet treningssentrene under felles lønn- og regnskapssystem, og er nå midtveis i prosessen med å konvertere de ulike brandene over til et felles medlemssystem, via deres partner BRP.

Det har i tillegg blitt utviklet ny hjemmeside, intranett, prisstruktur og markedsstrategi, samt utarbeidet egen PT-modell og egne gruppetimekonsept og utdanningstilbud via MOVA Akademiet. Mest synlig er nok kanskje de visuelle endringene som nå skjer, hvor sentrene endrer navn, uttrykk og profil.

Christine Alvøen er ansvarlig for MOVAs prosjektavdeling, og har det siste året jobbet med grupperingens nye identitet og kultur. – Å samle 14 ulike brands til ett er en krevende prosess, og noe som ikke har vært gjort i så stor skala innen treningsbransjen, uttaler Alvøen.
– Endringer er alltid skummelt, og man er redd for å miste det unike man har opparbeidet lokalt på sitt senter. Å bli en del av noe større kan ved første øyekast virke overveldende, og vi var ikke langt inn i identitetsarbeidet, før vi konkluderte med at de ansatte måtte involveres i prosessen.

De ansatte ble koblet på allerede i prosessen med å velge ut grupperingens nye navn, og engasjementet var stort. I fjor sommer dro Alvøen, sammen med prosjektleder Benedicte Amundsen, på Norgesturné, hvor samtlige brands i grupperingen ble besøkt. – Vi ønsket å la de ansattes stemmer bli hørt, og gi dem følelsen av å være med på å bygge den nye merkevaren. De fikk komme med innspill til hvilke verdigrunnlag vi ønsket å ha, hvilke kundegrupper vi ønsket å nå, og hvordan vi ønsket å fremstå i markedet. Involvering av de ansatte har vært nøkkelen for å klare å samle alle brandene til ett nytt, felles brand, sier Alvøen, som er svært fornøyd med utfallet av turnéen.

Jobben med å gjøre sentrene visuelt klare for å bli MOVA har vært stor, hvor det blir endret farger, interiør og skilting. – Hovedfokus har nå i første runde vært å samles rundt et felles uttrykk for inngangsparti, resepsjon og sosial sone. Selv om sentrene får beholde mye av sitt lokale preg, ønsker vi likevel at sentrene fremstår med en rød tråd, og at du kjenner igjen et MOVA senter så snart du setter foten innenfor døren. Utover våren vil vi jobbe oss videre inn i lokalene, med farger og dekorelementer, forteller Alvøen.

Med sitt milde, nordiske uttrykk i inngangspartiet, ønsker MOVA å skape en innbydende og trivelig atmosfære, med sofagrupper, gratis kaffe og rom for gode samtaler. – For mange er den sosiale delen vel så viktig som treningsøkten i seg selv, legger Alvøen til.

Til nå har litt over halvparten av sentrene i grupperingen vært igjennom rebrandingen, og neste sentre ut er Trimhuset i Horten og Aktiv treningssenter i Stavanger. De blir MOVA i slutten av april, før rebrandingen avsluttes med samtlige Nr1 Fitness sentre i slutten av mai.

– Til sommeren vil alle våre sentre være ferdig rebrandet, og vi vil fremstå som én aktør. Å kunne fokusere på kun én merkevare og ikke 14, vil gjøre hverdagen vår enklere. I løpet av denne tiden vil mesteparten av felles systemer og rutiner være helt på plass, og vi har som mål å få ferdigstilt alle store, påbegynte prosjekter i løpet av sommeren, sier Alvøen. – De siste 9 mnd har vi valgt å fokusere på konsolidering og interne prosesser. Det har vært et omfattende arbeid, og vi skal ikke legge skjul på at tempoet har vært høyt. Heldigvis begynner vi å se resultatene av alt det intense arbeidet som har vært lagt ned det siste 1,5 året. Nå opplever vi å bli kontaktet av både enkeltaktører og mindre grupperinger som er nysgjerrige på MOVA, og flere aktører er nå på vei inn i grupperingen. Jo flere vi som gruppering kan være på å drive helsefremmende arbeid og få folk i fysisk aktivitet, desto bedre, avslutter Alvøen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]