annonse

annonse

Nei fra banken kan gi treningssenterbransjen mer hodepine

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Bankenes negative risikovurdering av treningssenterbransjen kan gi dyrere finansiering av løpende leasingavtaler på treningsutstyr. Nå ber Virke Trening om statsgarantert investeringsstøtte.

Administrerende direktør Morten Hellevang i EVO var tidligere denne uken ute i mediene med et hjertesukk rundt det faktum at banken sier nei til finansiering av den planlagte veksten – til tross for at kjeden har snudd den økonomiske situasjonen – og leverte et pluss på driften de siste tre årene.

– I alle år, også da vi lå nede med nesten knekt rygg, har vi hatt tilgang til leasing på utstyr. Banken har tatt betydelig mer risiko overfor oss tidligere, sier Hellevang til E24.no.

Bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening forteller til Treningsindustrien.no at de opplever at bankenes risikovurdering av treningssenterbransjen i mange tilfeller innbefatter frykten for en ny nedstengning og at man er engstelig for den videre utviklingen.

– Det er generelt sett vanskelig for bransjen å få tilgang på lån og kreditt for videreutvikling, investeringer og innovasjon. Det gjør at situasjonen for bransjen blir enda verre, fastslår hun.

Betyr økte kostnader

Nå er det ikke gitt at det til en hver tid er bankenes oppgave å finansiere vekst og nysatsinger, men risikovurderinger rammer også eksisterende avtaler, som for eksempel leasing av utstyr.

Oppen sier at den største utfordringen er at en typisk leasingavtale løper over seks år, deretter vil et gitt senter trenge kredittilgang for å kunne fornye avtalene. Som kjent er levetiden på treningsutstyr ofte lengre enn seks år.

– For de aller fleste vil det være mest lønnsomt å fornye med sin eksisterende bankforbindelse. Får de ikke det, må de over på andre avtaler, påpeker hun.

Underforstått; avtaler som vil være dyrere for treningssenteret – og dermed økte kostnader i en tid hvor det ikke er veldig velkomment.

– Mange treningssentre er allerede i en presset situasjon, og da blir muligheten for å finansiere utstyr, utvikling og innovasjon på best mulig måte, desto viktigere, sier Oppen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Tror risikovurderingen vedvarer

Bransjedirektøren understreker at deres fremstøt mot myndighetene ikke er en bønn om direkte driftsstøtte, men en garanti til en investeringsramme.

– Det gjelder spesielt de som skal fornye sine avtaler. Om de ikke står i det akkurat nå, kan det komme om et kvartal eller tre, sier Oppen – og legger til at hun ikke har store forhåpninger om at bankenes risikovurdering av treningssenterbransjen vil endre seg så lenge vi lever i en pandemisituasjon.

Mer kontantstøtte

Virke jobber også for en videreføring av kontantstøtten som dekker deler av faste kostnader, justert for omsetningsfall. Den eksisterende løsningen løp ut august.

– Det vi har meldt inn er at myndighetene da også må se på de ekstra kostnadene vi har knyttet til å drive etter smittevernreglene, forteller Oppen.

Det dreier seg om kostnader knyttet til økt bemanning for bedre kontroll inne på senteret, økt renhold generelt sett og det faktum at de som driver med gruppetrening, må arrangere langt flere timer for å opprettholde volumet på grunn av antallsbegrensningen.

På bordet ligger også et ønske om at kravet om omsetningsbortfall skal reduseres.

Ikke for full maskin

– Vi opplever forståelse for de økte kostnadene knyttet til å følge opp smittevernhensynet, men samtidig er det utfordrende at folk tror bransjen er i gang igjen. Vi er det, men ikke for fullt, fastslår Oppen.

Hun fremhever at bransjen generelt sett ikke er i nærheten av den kapasitetsutnyttelsen den pleier å ha.

– Vi holder åpent med de samme eller høyere kostnader uten å ha de inntektene vi pleier å ha. Det er viktig å få frem nyansene: Ja, vi er gjenåpnet, men med svært strenge smittevernstiltak som gir reduserte inntekter og kapasitet – og med økte utgifter for å kunne overholde reglene.

Liten tro på liberalisering

Oppen fastslår at vi alle hadde håpet at vi nå hadde vært i en bedre fase med tanke på smittebildet og utviklingen.

– Jeg tror det vil være en vanskelig og en vedvarende utfordring å få til en liberalisering for bransjen når det gjelder smittevernstiltak, så lenge smittetallene i befolkningen har vært slik den har siden ferien, sier hun.

Oppen påpeker likevel at det er en god dialog med FHI.

– Grepene bransjen har tatt og handlingsplanen fra august har gjort at FHI har stor forståelse for at vi gjør alt vi kan i dag for å bidra. Vi tar det som «en halv seier» at treningssentrene ikke ble stengt ned i Bergen under utbruddet der.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]