annonse

annonse

Nesten 200 000 frafalte medlemmer for treningssentrene i Oslo

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Fasiten for fordelingen av 20 millioner kommunale kroner til de hardt rammede treningssentrene i Oslo er klar. Den viser at medlemsfrafallet i hovedstaden er stort. SATS/Fresh Fitness alene får kompensasjon for nær 155 000 frafalne fra mars 2020 til mars 2021.

Bystyret i Oslo vedtok tidligere i år at treningssenterbransjen i hovedstaden skulle få totalt 20 millioner kroner av den kommunale potten Oslo kommune ble tildelt av staten.

Fordelingen av midlene er basert på bortfall av medlemmer i perioden 11. mars 2020 – 11. mars 2021. Tilskuddet er fordelt og tildeles innenfor rammen av bagatellmessig støtte.

Innen søknadsfristen som var 28. mars var det kommet inn 90 søknader med et totalt medlemsfrafall på 194 928.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Tøft å være stor

Fem treningskjeder kommer over terskelen for bagatellmessig støtte og mottar kun maksbeløpet på to millioner kroner. Det resterende beløpet på 10 mill. fordeles på øvrige søkere.

To av søknadene ble ikke godkjent og dermed er det totalt 88 treningssentre som blir begunstiget med midlene fra Oslo kommune.

SATS har søkt støtte for til sammen 116 276 bortfalte medlemmer i Oslo. Men på grunn av maksbeløpet får kjeden kun to millioner kroner i støtte. Det vil si 17 kroner og 20 øre per medlem.

Blant andre søkere utenfor kjede, finner vi Best Trening som har søkt om støtte for bortfall av 1902 medlemmer. Senteret får 1 117 706 kroner i støtte. Det vil si ca. 587 kroner per medlem.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Litt over halvparten søkte

I tillegg til SATS ble kjedene Fresh Fitness, EVO, Barry’s Bootcamp og SiO Athletica tilgodesett med maksbeløpet på to millioner kroner – fordelt på totalt 55 treningssentre.

Til sammen hadde disse kjedene er medlemsbortfall på 177 699 medlemmer i perioden. De øvrige søkerne hadde et bortfall på 17 017 medlemmer.

Sistnevnte gruppe deler 10 millioner kroner, og får i snitt 587,6 kroner per bortfalt medlem. De fem som mottar maksbeløpet får i snitt 56,3 kroner per medlem.

Ved siste telling, utført av Virke Trening, var det 161 treningssentre i Oslo. Med 90 mottatte søknader betyr det at ca. 56 prosent av hovedstadens treningssentre søkte støtte fra den kommunale ordningen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]