annonse

annonse

Foto:

Moovment

Ny rapport avslører spennende funn om utendørs trening

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Moovment har nylig publisert en omfattende rapport som kaster lys over treningstrender og bruksmønstre innen utendørs trening gjennom hele 2023. Rapporten, basert på data fra deres mobile treningspark, avdekker en rekke interessante funn som kan ha store implikasjoner for fremtidige treningsinitiativer.

I løpet av året har det mobile treningsanlegget, bestående av åtte apparater med justerbar vektmotstand, vært plassert på åtte ulike steder. Sensorteknologi har sporet bruken av hvert apparat, mens brukerne har gitt tilbakemelding gjennom en QR-kodeundersøkelse. Totalt har 843 unike personer deltatt i undersøkelsen, og funnene gir innsikt i bruksmønstre, demografi og motivasjon blant utendørs treningsentusiaster.

En av de mest slående funnene er den brede alderssammensetningen blant brukerne av treningsparken. Mens unge voksne i aldersgruppen 20-34 år utgjør nesten 40% av brukerne, er det også en betydelig representasjon av eldre deltakere, hvor aldersgruppen 55+ utgjør en like stor andel som de yngre gruppene. Dette skiller seg betydelig fra alderssammensetningen ved innendørs treningssentre, og indikerer en økt interesse blant eldre for utendørs styrketrening.

Styrketrening viser seg å være den mest populære treningsformen blant brukerne, og dette er blant det viktigste som eldre personer kan gjøre for å minske muskeltap. Forskningen viser at eldre mennesker trener for lite styrke. Med treningsapparater designet for minimal risiko for feilbelastning og progressiv trening, tilbyr treningsparken et attraktivt alternativ for seniorer som ønsker å opprettholde sin fysiske form.

Videre viser rapporten en jevn kjønnsfordeling blant brukerne, med 55% menn og 44% kvinner. Dette er bemerkelsesverdig da andre utendørs treningsparker ofte tiltrekker seg en større andel menn. Den intuitive designen og enkle vektjusteringen antas å være faktorer som appellerer spesielt til kvinner.

En annen interessant observasjon er at nesten 1 av 5 brukere ikke har medlemskap i et treningssenter, og 9% begynte med styrketrening som et direkte resultat av besøket i treningsparken. Dette understreker betydningen av utendørs treningsparker som et supplement til innendørs treningssentre, og som et tiltak for å inkludere flere i befolkningen i en aktiv livsstil.

Beliggenhet og tilgjengelighet viser seg å være avgjørende faktorer for valg av treningssted, med 83% av brukerne som oppgir praktisk beliggenhet som en viktig grunn til å trene i parken. Dette understreker behovet for å etablere treningsfasiliteter i nærheten av folks bosteder og daglige ferdselsårer, i tråd med Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet.

Til slutt uttrykker hele 98% av respondentene ønsket om at treningsparken skal bli et permanent tilbud i kommunen. Dette taler tydelig for behovet for slike initiativer og den positive mottakelsen de har blant lokalsamfunnene.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]