annonse

annonse

Nytt antidopingprogram for treningssentre

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Antidoping Norge har lansert et nytt e-læringsprogram for norske treningssentre, tilpasset både ansatte og de som trener på senteret.

Antidoping Norge har i flere år tilbudt norsk treningssentre antidopingprogrammet Rent Senter. I dag lanserer stiftelsen et nytt e-læringsprogram som del av programmet. Med denne nyheten vil det bli enda enklere for ansatte og de som trener ved et Rent Senter å tilegne seg grunnleggende antidopingkunnskap.

Økt kunnskap

Kim Eilertsen, prosjektansvarlig Antidoping Norge
Kim Eilertsen, prosjektansvarlig Antidoping Norge

– Vi har valgt å utvikle moderne og brukervennlig e-læring for å gjøre det enklest mulig å sikre seg kunnskap om antidoping. Vi søker også gjennom programmet å motivere ansatte og medlemmer på treningssentre til å sette realistiske mål, og å nå disse gjennom ren trening, sier prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, Kim Eilertsen.

Rent Senter har hatt et sterkt fokus på opplæring og bevisstgjøring blant de ansatte, med det nye e-læringsprogrammet ønsker man også å nå ut til de som trener.

– Vi tror at økt kunnskap er et godt forbyggende tiltak og lanserer derfor en egen versjon av e-læringen tilpasset medlemmer på treningssenteret. Programmet gir kunnskap om helsekonsekvenser knyttet til dopingmisbruk, tegn og symptomer på dopingbruk, kosttilskudd og prosedyrer under en dopingkontroll, sier Eilertsen.

Samarbeider med Virke Trening

I tillegg til e-læringsprogrammet får sentre som har en avtale med Antidoping Norge tilbud om informasjonskampanjer rettet mot sine medlemmer, samt at sentre som er sertifisert som et Rent Senter har muligheten til å foreta dopingkontroller.

Det nye e-læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med, og med støtte fra, bransjeorganisasjonen Virke Trening.

– Vi er glad for at treningssentrene nå kan tilby de ansatte og medlemmene sine et moderne og attraktivt opplæringsprogram. Vi har et ansvar for å fremme sunne og helsefremmende treningsmiljø, og vi tror på at økt kunnskap og økende bevisstgjøring knyttet til antidoping er et viktig bidrag for å verne om en ren treningskultur, sier direktør Anne Thidemann i Virke Trening.

Økt engasjement

Det er i dag over 400 senter som har en avtale med Antidoping Norge. Av disse er omtrent 300 sertifisert som et Rent Senter.

– Vi opplever at stadig flere norske treningssentre ønsker å engasjere seg i antidopingarbeidet. Med dette nye e-læringsprogrammet er vi overbevist om at det skal bli enda enklere å utvikle kunnskapen både hos ansatte og de som trener. Vi har stor tro på at treningssentrene som tar i bruk Rent Senter programmet på en aktiv måte vil skape et tryggere, triveligere og sunnere treningsmiljø for sine medlemmer, sier Eilertsen.

Antidopingprogrammet Rent Senter koster 5 500 kroner pr år. For medlemmer i Virke Trening gjelder egen rabattavtale. Det nye e-læringsprogrammet består av seks moduler, der de ansatte skal gjøre alle seks pluss en kunnskapstest, mens fire av modulene er for de som trener.

 

E-læringsprogrammet er kun tilgjengelig for senter som har avtale med Antidoping Norge, og for medlemmer som trener på et Rent Senter.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]