annonse

annonse

Nytt medlemssystem ga ny hverdag!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Daglig leder Bjørn Myhre Nilsen ved Olympus Trening i Drammen har god erfaring med drift av treningssenter, og valgte å bytte medlemssystem for å effektivisere prosessen og frigjøre tid.

Olympus Trening er tilknyttet et av Norges største fysioterapisenter og har dermed mange medlemmer som er over 50 år.

– En av utfordringene har vært tidkrevende administrasjon. Vi har alltid slitt med medlemssystemer som er lite brukervennlig og tidkrevende å arbeide med. Da jeg leste om Eziteq tenkte jeg at dette kunne være endringen jeg håpet på. For oss har det endret mye, fastslår Nilsen.

– Vi hadde tidligere en hel stilling bare på å håndtere medlemsservice. Med det nye systemet har vi frigitt langt mer tid til oppfølging av medlemmene.

– Hva er det som er bra med Eziteq?

– Det er kort og godt enkelheten. For meg som har arbeidet med et velkjent medlemssystem tidligere, og nå arbeider med nye Eziteq, er hverdagen en helt annen. Eziteq sier de kan kutte inntil 90 prosent administrasjonstid. Det er ingen overdrivelse!

Enkel administrasjonshverdag gir mer tid til kunder for sentereier Bjørn Myhre Nilsen.

– Er Eziteq ferdig slik at alle sentre kan bruke dette?

– Jeg vil påstå at de fleste vil ha stort utbytte av å bytte til Eziteq. Selv om enkelte funksjoner mangler så ser vi at det kommer nye og overraskende gode løsninger som vi selv ikke har tenkt over.

Samtidig er det sikkert veldig forskjellige behov i bransjen men, min erfaring er at alt er mulig å få til.

Moden for nye systemer

Gründer og daglig leder i Eziteq, Asle Pedersen, forteller om bakgrunnen for å utvikle et nytt medlemssystem for treningssenterbransjen:

– Effektive medlemssystemer for denne bransjen har vært, og er, et stort savn. Vi så at det ville bli et stort behov for mer effektive systemer for å drive treningssentre i framtiden. Vi lanserte høsten 2016 og de kundene som nå har byttet til Eziteq, har erfart vår påstand, sier Pedersen.

Medlemssystemet Eziteq

– Vil større kjeder, som for eksempel Stamina, også kunne benytte Eziteq?

– Det vil sikkert være funksjonalitet som Stamina ønsker og som Eziteq ikke har per dags dato, men samtidig går utviklingen raskt og vi tilpasser etter kundens behov.

– Hva er største forskjellen mellom Eziteq og de andre systemene?

– Vi vet at skybaserte systemer er framtiden, og da snakker vi om funksjonalitet som man også kan utføre via en telefon. Enkelte systemer er «løftet opp i skyen» slik at det framstår som skybasert, men det er stort sett de samme prosessene som tidligere. Altså vanskelige og tidkrevende prosesser.

Får alltid svar

– Vil du kunne anbefale Eziteq til andre treningssentre?

– Ja det kan jeg. Med det nye systemet erfarer vi ingen av de tidligere problemene. Veldig enkelt å bruke og veldig effektivt. Vi sparer et årsverk på medlemsservice ved å bytte system, forteller Bjørn Myhre Nilsen.

– Selskapet til det gamle systemet har vært fremragende på service, og det skal de ha all honnør for. Samtidig må vi erkjenne at framtiden er mer krevende for drift og at effektivitet er helt avgjørende for å holde driften positiv.

– Er Eziteq like god på service?

– Personlig ringer jeg gjerne for å spørre en gang ekstra. Systemet er jo selvbeskrivende, men samtidig liker jeg å ta opp telefonen og spørre litt. Jeg har aldri hatt problemer med å få kjappe svar på mine forespørsler, fastslår Myhre Nilsen.

Her kan du finne ut mer om Eziteq!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]