annonse

annonse

Økt lønnsomhet for SATS ELIXIA

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

De største egeneide kjedene omsatte for totalt 2,39 milliarder kroner i 2016. Flere stod på stedet hvil, men samlet sett er lønnsomheten forbedret.

Den samlede omsetningen utgjør en vekst på 2,9 prosent i forhold til 2015. Når det gjelder lønnsomheten er den på vei oppover. Samlet EBITDA-resultat for kjedene havnet på 11,2 prosent – opp fra 9,4 prosent i 2015.

Samlet sett er det økt lønnsomhet for Sats Elixia som drar opp snittet. Uten den aller største kjeden gikk driftsmarginen (EBITDA) ned fra 10,6 prosent i 2015 til 9,8 prosent i 2016.

(I denne saken bruker vi EBITDA som mål på driften. Det er driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivninger på treningsutstyr og annet utgjør ofte en betydelig regnskapsmessig kostnad, men medfører ikke faktiske utbetalinger som f.eks. lønn, husleie mv.)

 De største egeneide kjedene: Omsetning 2016
SATS Elixia 1300000
Fresh Fitness 270840
Stamina Trening 264000
3T 240000
Actic 132216
EVO Fitness 112800
Nr1 Fitness 73000
Sum 2392856
Sum u/SATS Elixia 1092856

Her er den komplette tabellen med tallene for de største kjedene (pdf)

Fått opp farten

Sats Elixia fikk en omsetning på nivå med året før, men lønnsomheten ble forbedret. Totalt omsatte Norges største treningskjede for 1,3 milliarder kroner og fikk et driftsresultat (EBITDA) på 160 millioner kroner.

– Omsetning på stedet hvil som følge av snuoperasjonen i medlemsbasen, men kraftig forbedring i lønnsomheten. Vi ser i inneværende år at vi har fått opp farten på topplinje og at lønnsomheten også fortsetter å forbedre seg, forteller administrerende direktør Olav Thorstad i Sats Elixia/HFN.

Utfordrende topplinje

Stamina Trening omsatte for totalt 264 millioner kroner i 2016; 14,7 millioner lavere enn året før. Ifølge administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll skyldes det i hovedsak tre faktorer:

I løpet av 2015 ble det lagt ned tre sentre slik at medlemsomsetning i 2016 ikke inkluderer disse sentrene og er derfor tilsvarende lavere. EBITDA på disse sentrene var derimot negativ, slik at effekten på EBITDA ble bedre etter at disse ble lagt ned.

Administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll i Stamina Trening. (Foto: Stamina)

– På grunn av fortsatt synkende medlemsmasse fra 2015, startet 2016 med i underkant av 5 000 færre medlemmer enn samme tidspunkt året år. Etter mye hardt arbeid avsluttet vi året 2016 med over 500 flere medlemmer enn desember 2015, slik at takten inn i 2017 ble god. Med andre ord, færre medlemmer i 2016 enn 2015 gjorde at medlemsomsetning lå bak, forklarer Sandvoll.

Hun legger til at lavere gjennomsnittspris i 2016 enn 2015 er også en medvirkende faktor til at omsetningen i 2016 lå bak 2015.

– Det ble gjort store driftsoptimaliserende tiltak i 2016, men på grunn av synkende topplinje var det ikke mulig å hente seg inn nok til at EBITDA i 2016 ble bedre enn 2015, sier Sandvoll.

– Når det gjelder 2017 ligger vi per 31. juli 2,3 millioner kroner bedre enn budsjett. Topplinjen er fortsatt utfordrende og vi ligger bak budsjett. Vi jobber målrettet videre med å utvikle og bedre vår topplinje og ser fram til en spennende høst.

God utvikling i Trøndelag

– Vi har en god utvikling så langt i år.  Omsetningen ligger godt over fjoråret og resultatet forventes også å rekke over fjoråret. Vi regner jo selvfølgelig at det koster litt mer enn det smaker å starte opp tre nye senter nå i år, men så langt er vi meget godt fornøyd med at Trønderne fortsetter å velge oss, fastslår administrerende direktør Hilde Thommesen Holck i 3T.

Hun legger til at trønderværet også vært på deres side så langt i år.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Da er det ekstra trivelig å være medlem på 3T.  Når det kommer til besøk så trener folket mer enn før. Gruppetrening har økt besøket betraktelig i år, med hele 26 prosent økning den siste uka nå. Dette er veldig gledelig da gruppetrening er ansett som en av 3Ts styrker, og i en tid der alle snakker om at gruppetrening ikke er så populært lenger. Den myten må avlives her i Trøndelag i alle fall.

Opplever medlemsvekst

Administrerende direktør Morten Hellevang i EVO rapporterer om sterk resultatforbedring i 2016 på omtrent samme omsetning som 2015.

– Vi var cash positive på drift i 2016. Vi har en tosifret prosentvis medlemsvekst så langt i år. De siste 12 måneder har vi kun to måneder uten netto tilvekst av medlemmer. Vi har også en god resultatutvikling så langt i år, opplyser Hellevang.

Morten Hellevang i EVO Fitness.

EVO har solgt sine tre klubber i Finland til franchisetakeren Fressi, og det er åpnet EVO klubber i Tyskland, Østerrike og Sveits.

– Det ligger an til en sterk vekst i andre halvår og Q1 2018 i Europa. Vi åpner vårt første senter siden 2014 i oktober i Stavanger. Dette blir første senter vi bygger basert på «EVO 2.0»

– Vi har økt medlemsprisen til 359 kroner per måned uten at det har påvirket salg og «churn» så langt. Vi konstaterer at vi nå er dyrere enn hva Sats Elixia tør å markedsføre, sier Hellevang.

Når det gjelder 2017 påpeker Hellvang at året bare litt over halvveis.

– Så hvordan året blir er for tidlig å si, spesielt siden vi har justert prisen. Vi ser frem til en spennende høst og vil også i år kjempe for å få vår andel av markedet. Konkurransen er knallhard, og det skjerper oss alle. Men så langt er vi positive, fastslår han.

Vokser videre

Konsernsjef Trygve Amundsen i Nr1 Fitness opplyser at de forventer en omsetning på 85 millioner kroner inneværende år, og et EBITDA-resultat på 14 millioner kroner.

Actic gikk på børs i 2017 og vil fremover kun rapportere Norden og Tyskland som separate områder.

– Vi gir heller ikke separate kommentarer om de forskjellige landene eller prognoser om 2017, utover Q2-rapporten, opplyser administrerende direktør Johan Ingemarsson.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]