annonse

annonse

Oppdrag: Få flest mulig studenter til å trene

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

SiO Athletica skal betjene en studentmasse på ca. 67 000 personer. På topp hadde de fem sentrene i kjeden over 24 000 medlemmer i år. Ambisjonen er å få enda flere inn.

– Veldig mye av det vi har gjort rundt senterutforming, utstyrsplassering etc., har handlet om å øke kapasiteten. Men det er krevende å betjene 24 000 medlemmer på fem sentre, fastslår direktør Fredrik Refsnes i SiO Athletica.

Direktøren for Oslo og Akershus-studentenes treningssentre rår over fem sentralt plasserte sentre i forhold til der studentene studerer eller bor: Blindern, Nydalen, Vulkan, Domus og Centrum – som i skrivende stund har ca. 22 000 medlemmer.

I høysesongen gjennomføres det over 250 gruppetimer i uken med et snittbelegg på over 70 prosent. Tilbudet er breddeorientert uten rendyrkede nisjer eller segmenter, for å favne bredest mulig.

– Det er mange studenter som ikke trener hos oss, og vår ambisjon er å få flest mulig av studentene inn til oss. Vi skal være et attraktivt og rimelig tilbud for dem, for formålet vårt er studentvelferd, sier Refsnes.

 Snudde skuta

Organisering av trening for studenter har røtter tilbake til 1850-tallet, men i moderne former er SiO Athletica utsprunget fra idrettsavdelingen som ble startet på 1970-tallet.

Reisen fra Idrettsbygningen på Blindern og trimrom i studentbygningene til treningssentre begynte med byggingen av Domus Athletica i 1996, og utover 2000-tallet fortsatte utvidelsen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Centrum i Akersgata ble startet i 2004, og året etter ble BI samlet i Nydalen med det resultat at det også dukket opp et senter der.

– Vi hadde noen store vekstår på midten av 2000-tallet, men mot slutten av tiåret sovnet man litt i timen og merket konkurransen i Oslo-området mye mer. Treningssentre poppet opp over alt og det gikk nedover med antall medlemmer og posisjonen vi hadde blant studentene ble svakere, forteller Refsnes.

Fra sykkelsalen på nye Athletica Centrum (Foto: SiO)

Men i 2011 fusjonerte studentsamskipnadene i Oslo og Akershus, og det ble tatt en del grep og endringer for å snu skuta.

– Navnendring, senterutforming og profil var de mest fremtredende. I 2014 kjøpte vi Vulkan fra SATS, og vi totalrenoverte senteret på Blindern. Og i fjor flyttet vi Centrum fra Akersgata til Holbergsgate for å komme tettere på HiOA-studentene. Domus har også blitt pusset opp en rekke ganger de siste årene.

LES OGSÅ: Åpner nye Athletica Centrum

Medlemsmodellen ble endret fra halvårlig medlemskap til den mer moderne månedlige varianten på løpende basis.

– Med disse grepene har vi modernisert hele SiO Athletica og blitt et mer attraktivt tilbud for studentene igjen, fastslår Refsnes.

 En del misforståelser der ute

Av den totale medlemsmassen til SiO Athletica er ca. 10 prosent ikke innenfor kategorien student eller ansatt på en av studieinstitusjonene. Ikke alle kommersielle aktører er like begeistret for det.

– Forstår du at andre treningssenteraktører reagerer på at SiOs sentre er åpne for alle?

– Jeg tror det er viktig å få frem litt fakta og forståelse. Vi i SiO Athletica mottar ingen statsstøtte og ikke-studenter betaler opptil tre ganger så mye for medlemskap enn studentene. Vi fører også segmentregnskap som vi skal, for å vise at bidrag fra utdanningsinstitusjonene ikke kommer andre enn studentene til gode.

– Vi ser at det er en del misforståelser der ute om hvem vi er som aktør og hva man tror vi mottar eller ikke mottar. Det er en hard kamp om alle som trener, og jeg skjønner at man vil «gjøre hva som helst» for å få flere medlemmer til seg selv. Men vi retter alle våre kampanjer kun mot studentene og det er de vi er ute etter.

– Men vi ser at noen ønsker å fortsette etter at de er ferdige med studiene eller at det er deler av tilbudet vårt kundene finner attraktivt med tanke på beliggenhet eller innhold. Det er årsakene til at vi har noen ikke-studenter som medlemmer, fastslår Refsnes.

LES OGSÅ: Sats Elixia frustrert over SiO Athletica

– For å unngå spekulasjoner og reaksjoner, kunne man ikke bare sagt at tilbudet til samskipnadene er til for studenter og ansatte – ferdig snakka?

– Akkurat det spørsmålet må lovgiverne svare på. Så lenge muligheten for å tilby trening til andre enn studentene er gitt, kan vi ta inn en liten andel og sørge for at de betaler mer. Alt økonomisk overskudd kommer studentene til gode, sier Refsnes.

Satser på personlig trening

Refsnes påpeker at det er mange studenter som trener hos andre aktører, på grunn av tilbud og/eller lokasjon.

– I Oslo er det knallhard konkurranse med store og små, og mange nisjeaktører. Her finner man alt, og vi ser at det er mange som retter seg inn mot studenter i form av pris eller tilbud. Vi har valgt å beholde bredden og ikke spisse oss inn mot et visst treningssegment – rett og slett ut fra oppdraget om å få flest mulig studenter til å trene. Vi tar blant annet i mot mange som aldri har trent før, sier han.

Direktør Fredrik Refsnes i SiO Athletica – og alle i administrasjonen, jobber også som instruktører eller PT-er. (Foto: SiO)

Men trenden med personlig trening har SiO Athletica gjort noe med. Refsenes forteller at PT-salget er økende.

– Vi har satset mye på PT. Vi lurte litt på om studentene – med en vanlig studentøkonomi – kom til å gå for dette, men samtidig så vi at studentene kjøpte PT andre steder de trente, så vi har bygd opp et stort PT-tilbud på alle våre sentre.

Han legger til at PT-modellen er slik at medlemmene kan skreddersy sitt eget opplegg med ulike personlige treningsvarianter.

– Vi har et PT-team med ulik kompetanse- og fagbakgrunn. Her kan du få personlig trening innen styrke, svømming, løping, tennis, ernæring, massasje og mye mer, noe som har truffet studentene godt. Vi ser på PT også i retention-sammenheng, på lik linje med gruppetrening.

Ser an veksten

– Hva er SiO Athleticas største utfordring nå?

– Vår største utfordring akkurat nå er knyttet til kapasitet. Den er svingende ut fra studentenes sesonger og dager, men som tidligere nevnt; det er krevende og krever mye planlegging å tilby så mange medlemmer et godt tilbud.

– Skal dere øke antall sentre?

– Vi har fem sentre og vi vurderer dette i forhold til kapasitet. Nå avventer vi og ser an veksten.  Vi er til for studentene og vi ønsker å drive med overskudd – for det vi genererer går tilbake til å utvikle tilbudet vårt og holde prisene lave. Studentvelferd i fokus!

– Er SiO Athletica med i Rent Senter i regi av Antidoping Norge?

– Nå er vi ikke med, men medlemsvilkårene våre dekker inn en del av dette. Om vi skal med i Rent Senter er oppe til vurdering nå, sier Refsnes.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]