annonse

annonse

Over 70 prosent av treningssentrene har massivt omsetningsfall

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Hele 3 av 4 sentre tror ikke aktivitetsnivået vil være tilbake før tidligst ved utgangen av året.

Det viser tall fra Virke Trenings medlemsundersøkelse:

  • Over 7 av 10 treningssentre har hatt over 70 prosent nedgang i omsetning sammenlignet med hva som var ventet før pandemien.
  • Median kapasitetsutnyttelse innenfor trening er på 1 prosent.
  • 3 av 4 tror ikke at aktivitetsnivået vil være tilbake før tidligst ved utgangen av året.
  • Ikke overraskende rapporterer flest om at pålegget om å holde stengt er tiltaket som påvirker dem i størst grad, etterfulgt av avstandsregelen på 1 meter.
  • Majoriteten av treningssentrene svarer at de ikke vil ha problemer med å møte økt etterspørsel. De har heller ingen store utfordringer med leverandørkjeden.

 

Andelen treningssentre med likviditetsproblemer har falt siden toppen. Dette skyldes at kompensasjonsordningen kom på plass og at svært mange har søkt om støtte.

Imidlertid er treningssentre fortsatt bransjen som har størst likviditetsproblemer. Nesten 1 av 4 har likviditetsproblemer i stor- eller svært stor grad. 31 prosent av treningssentrene vil ikke kunne holde hjulene i gang dersom situasjonen er slik den er nå.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

«Det er en klar indikasjon på at de er avhengig av at aktivitetsnivået tar seg raskt opp når de åpner 15. juni. Det blir derfor interessant å følge utviklingen etter gjenåpningen og også når kompensasjonsordningen reduseres til henholdsvis 70 pst av faste kostnader for juni og juli og 50 pst for august», opplyser Virke Trening.

Massiv permittering

Over 6 av 10 har søkt om kontantstøtte i mars og april. Blant de med store likviditetsproblemer er andelen på hele 95 prosent.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

  • 45 prosent svarer at de er usikre på om de kan betale ut feriepenger.
  • 94 prosent av virksomhetene har permittert i løpet av koronakrisen. 90 prosent av de sysselsatte i treingssenterbransjen er permittert. 36 prosent av virksomhetene vurderer å ta tilbake ansatte, men det er fortsatt få som er tatt tilbake – kun 0,2 prosent av sysselsatte i bransjen.
  • 16,7 prosent av virksomhetene vurderer oppsigelser. 5,6 prosent har gått til oppsigelser.

 

«Det er fortsatt store utfordringer i bransjen. Viktigste årsak er at bransjen er pålagt stengt av myndighetene. Faren for konkurs er til stede for flere. Bransjen er klar for å ta imot kunder, men inntil videre er fortsatt permitteringsgraden og faren for oppsigelser høy», oppsummerer Virke Trening.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]