annonse

annonse

Pilene peker oppover igjen!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Virke Trenings rapport om treningssenterbransjen viser at trenden er snudd. Etter to år med svakere vekst og fall i lønnsomheten, er det nå en omsetningsvekst på 4,1 prosent og driftsmarginen er på vei oppover.

I dag lanserte Virke Trening årets statusrapport; Treningsbransjen 2017.

I rapporten skriver Virke Trening at bransjen fortsatt er svært fragmentert, med majoriteten av treningssentrene som frittstående selskaper.

Og det er blant kjedene man finner den sterkeste veksten både i antall sentre og omsetning. Rapporten slår fast at om denne trenden fortsetter, vil majoriteten av treningssentre være kjedeorganisert i 2018.

– Kjedene viser styrke. Neste år vil det være flere sentre organisert i kjeder enn frittstående, for første gang i historien, sier styreleder Tor Fredrik Kayser Berg i Virke Trening.

Kjedandelen øker

Årets kartlegging viser at det per oktober 2017 var 1 129 treningssentre i Norge, hvorav 49 prosent er med i en kjede. Sammenlignet med fjoråret er det en økning i kjedenes andel – og veksten i antall sentre er størst hos kjedene.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Rapporten trekker frem Feelgood, SKY Fitness og NR1 Fitness som aktører på etableringstoppen.

Med motsatt fortegn, antall konkurser, holder seg lav og stabil. I 2016 ble det registrert 11 konkurser – det samme antall som i 2015.

De frittstående er mindre

I 2016 anslås det at treningssenterbransjen omsatte for 4 850 millioner kroner – et totalsnitt på ca. 4,4 millioner per senter.

Omsetningsveksten fra 2015 til 2016 var på 4,1 prosent – mens driftsmarginen økte fra 2,0 til 3,4 prosent. Og det er kjedene som har hatt den sterkeste veksten og størst forbedring i driftsmarginen.

«Over tid ser man en større stabilitet i marginen til de frittstående sentrene, mens kjedene har vært gjennom en periode med større svingninger i driftsmarginen», fastslår Virke Trening i rapporten.

Et kjedesenter er også mye større enn de frittstående sentrene. Der omsetningssnittet for frittstående er på 4,5 millioner kroner, omsetter et gjennomsnittlig kjedeorganisert senter for 7,1 millioner kroner.

Bunnen er passert

Treningssenterkjedene står for hele 70 prosent av omsetningen i bransjen.

«Som for bransjen totalt er vekstraten avtagende, og frem til 2014 var det også fall i marginene. Tallene fra 2016 kan tyde på at bunnen i markedet er passert i forhold til lønnsomhet – og man ser på ny en vekst i markedet, både i form av nye treningssentre og økt omsetning», fastslår Virke Trening i rapporten.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]