annonse

annonse

Foto:

Morten Mørland, bransjeleder for Virke Aktiv helse.

Prioriter forebygging!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er nok en gang tydelig at norske helsemyndigheter ikke er villige til å ta de nødvendige grepene for å forbedre det pressede helsevesenet. I dag la helseministeren frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan, men Virke Aktiv Helse er skuffet over at statsråden ikke anerkjenner den kompetansen som finnes i treningssenterbransjen.

Vi hadde håpet på mer konkret informasjon om en ny versjon av grønn resept og inkludering av våre sterke fagmiljøer, men ble nok en gang skuffet.

I utdraget fra samhandlingsplanen står det blant annet:

«Enkelte kommuner har frisklivssentraler som Helsedirektoratet betegner som utviklingssentraler. Disse skal bidra med erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitets- og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud regionalt og nasjonalt. Regjeringen vil fortsette å stimulere til videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene i kommunen.»

Det er tydelig at dagens regjering fortsatt overser de private aktørene som kan bidra betydelig til avlastning av det nåværende systemet og være en viktig bidragsyter i det viktige samarbeidet som bør utvikles mellom kommunale og private aktører.  Når det gjelder behandlingen av Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga, hvor Stortinget vedtok at regjeringen skal legge til rette for økt bruk av grønn resept og utrede nye oppfølgingsmodeller, følger regjeringen opp med følgende tilsvar:

«Regjeringen følger opp Stortingets vedtak gjennom oppdrag til Helsedirektoratet om å evaluere frisklivs-, lærings- og mestringstilbud og utrede ulike måter å følge opp ordningen med grønn resept på. For mange er det å treffe personer i samme situasjon eller som har lignende erfaring som dem selv en svært viktig del av mestringsarbeidet. Det er viktig å ta i bruk ressursene og kompetansen som finnes innen frivilligheten og finne tiltak som fremmer et samarbeid mellom dem og helsevesenet.»

Igjen skyver regjeringen dette videre uten noen videre lovnader, samtidig som det ikke nevnes hvordan eller hvorvidt private aktører kan bistå i dette arbeidet.

Det er ingen tvil om at et viktig fokus for oss fremover blir å sørge for at Helsedirektoratet, som nå har mandatet til å følge dette opp videre, setter dette arbeidet høyt opp på agendaen og ikke minst blir utfordret på hvorfor vi er nødt til å SAMHANDLE, både kommunalt og privat, i en helse- og SAMHANDLINGSPLAN.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]