annonse

annonse

Rettsaken mellom Frogn Kommune og lokale treningsentre avsluttet.

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.


Tirsdag 20. desember ble hovedforhandlingene avsluttet i Follo og Nordre Østfold tingrett.
Det forventes en avgjørelse allerede i løpet av første uken i 2023.

Som tidligere skrevet i Treningsindustrien, har treningskjedene EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio, reist sak mot Frogn kommune.
Klagerne hevder at de blir skadelidende i sitt lokale marked på grunn av dette, da treningssenteret mottar kommunale tilskudd og andre fordeler som dekker underskuddet. De mener at dette er i strid med EØS-avtalen og kan kategoriseres som statsstøtte. Saksøkerne hevder også at Frogn kommune har brutt EØS-avtalen ved å etablere treningssenteret.

Frogn Kommune benekter
Frogn kommune benekter at de har gitt treningssenteret fordeler som ikke er tilgjengelig for andre aktører i markedet, og mener at de har rett til å tilby befolkningen rimelige helse- og velferdstilbud. Kommunen argumenterer også for at det ikke var nok etterspørsel etter et nytt treningssenter i byen, og at de derfor ikke konkurrerer på urettferdig grunnlag.

Konsekvenser for Frogn Kommune
Hvis saksøkerne vinner rettssaken, kan dette få alvorlige konsekvenser for investeringene Frogn kommune har gjort i treningssenteret. De kan kreve erstatning, samt forby utbetalingen av tilskuddene for 2021, som kommunestyret har vedtatt. Dette vil hindre treningssenteret i å betale sine utgifter og kan føre til at kommunen må selge treningssenteret.

Bransjedirektør for Virke Aktiv Helse, Mee Eline Eriksson uttaler følgende om saken:
For treningssenterbransjen er dette en prinsipiell avgjørelse med rettskildeverdi som har betydning for hvilke krav som stilles til kommuner når de leverer treningstjenester på markedet i konkurranse med private aktører.

Samtidig er det legitimt å stille spørsmål til kostnadseffektivitet innenfor kommunal ressursbruk. Med andre ord, hvor mye har kommunen egentlig fått ut av millioner av «helsekrone» som er brukt til å finansiere det kommunale treningssenteret, sammenlignet med alternativ pengebruk innenfor forebyggende helse?

Virke aktiv helse har jobbet med saken i Frogn kommune om finansieringen av det kommunale treningssentret i fem år. På vegne av våre medlemmer har vi arbeidet for dialog og et ønske om kompromiss, men på vegne av våre medlemmer mener vi at kommunen ikke har tatt våre innspill på alvor og gjennomført noen av de tiltakene vi har etterspurt.

Uavhengig domsresultat, er jeg særdeles fornøyd med innsatsen til våre medlemmer som vitnet, vårt advokat-team fra Arntzen de Besche og sakkyndige vitner fra Oslo Economics, avslutter hun

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]