annonse

annonse

Saken om statsstøtte i treningsbransjen avgjort i retten

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

 

Follo og Nordre Østfold tingrett har avgjort saken der konkurrentene i treningsmarkedet mente at kommunens nye treningssenter var en statsstøttet markedsaktør.

Saken, som er svært sjelden for norske domstoler, gjelder spørsmålet om hvordan sikre like konkurransevilkår mellom det offentlige og private i markedet. Dette er også så vidt kjent den første saken der det kreves erstatning på grunnlag av såkalt ulovlig statsstøtte, det vil si støtte som ikke er meldt til og forhåndsgodkjent av ESA før den er iverksatt.

Forhistorien til tvisten

I 2015 utlyste Frogn kommune en offentlig anbudskonkurranse, der fem treningsaktører ble invitert til å gi tilbud på leie og drift av treningssenter i den nye storstuen Bølgen bad og aktivitetssenter. Kommunen kom imidlertid ikke til enighet med noen av tilbyderne, og besluttet derfor å ta saken i egne hender. Et kommunalt foretak driver i dag treningssenteret. 

Med støtte fra Hovedorganiasasjonen Virke, krever konkurrentene erstatning for det de mener er ulovlig statsstøtte. Spørsmålet er om treningssenteret fikk en økonomisk fordel det ikke ville ha fått under normale, markedsmessige forhold da det ble etablert. 

Rettens konklusjon

Etter en omfattende konkret drøftelse kommer retten til at verken beslutningen om å drive senteret, lån som ble gitt, leieprisen eller tilskudd som ble ytt under pandemien utgjør ulovlig statsstøtte. Konklusjonen er at kommunen tilkjennes fulle sakskostnader.

– Frogn kommune har hele tiden ment at regelverket er fulgt, så det var fint å få medhold i dette spørsmålet, sier kommunedirektør Georg N. Smedhus.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]