annonse

annonse

Salg av trening til det offentlige

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Få svar på hvordan du kan selge dine tjenester til det offentlige innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Å bidra til å holde folk i form er en viktig samfunnsoppgave. Våre medlemmer ivaretar denne samfunnsoppgaven gjennom en rekke ulike tradisjonelle og innovative aktivitets- og treningstilbud, skriver Virke Trening.

For å løse samfunnsoppgaven best mulig er det viktig at også det offentlige benytter seg av tilbudene. Men i hvilken grad kan du aktivt oppsøke det offentlige med tanke på salg av dine tjenester? Og i hvilken utstrekning kan du samarbeide med det offentlige om å utvikle nye og innovative løsninger?

Virke Trening trekker også frem mulighetene for samarbeid og innovasjon som nå er tydeliggjort i oppdatert forskrift med virkning fra 1. januar 2017.

Leverandør har rettigheter – ingen plikter

Det korte og enkle svaret er at anskaffelsesregelverket bare forplikter det offentlige, og at leverandører kun har rettigheter, men ingen plikter. Tommelfingerregelen er derfor at du kan gå frem på akkurat samme måte ved salg til offentlige som private kunder.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Den nye forskriften klargjør etter vårt skjønn denne tommelfingerregelen. Etter vår oppfatning gir klargjøringen grunnlag for en helt ny innstilning til samarbeid i innkjøpsprosesser, skriver Virke.

Reglene angir nå uttrykkelig at det offentlige kan motta råd fra leverandører. Dette innebærer at leverandører uoppfordret kan gi råd til det offentlige. Disse rådene kan ha form av et alminnelig innsalg. Det offentlig er imidlertid forpliktet til å sørge for likebehandling når de mottar råd. Rådene kan derfor ikke følges på en måte som vil virke konkurransevridende.

Dersom rådene medfører at rådgiveren får en konkurransefordel har det offentlige en plikt til å søke å utjevne konkurransefordelen, eller, hvis slik utjevning ikke er mulig, avvise vedkommende rådgiver fra konkurransen.

Vær åpne for kunngjøring

Mange gode initiativ strander fordi det offentlige er usikker på hva som er tillatt under reglene. Også her gjelder en enkel tommelfingerregel: Det offentlige kan kjøpe hva de vil, så lenge de kunngjør innkjøpet og innkjøpet ikke er subjektivt definert for å favorisere én bestemt tilbyder.

Vår uvitenskapelige oppfatning er likevel at leverandørene mister mange gode avtaler (gode for både leverandøren og det offentlige) fordi leverandøren ønsker å selge sine tjenester uten kunngjort konkurranse, ifølge Virke.

Det er særlig to årsaker til dette: a) Forslag om salg uten kunngjøring kan vekke mistanke om at leverandøren forsøker å oppnå en for god avtale; og b) Det har svært sjelden vært rom for å inngå kontrakt uten kunngjøring av konkurransen.

Å inngå avtale uten kunngjøring innebærer derfor høy risiko for det offentlige, og du risikerer derfor at forespørsler om dette ikke engang blir vurdert.

Virkes råd er derfor som regel at leverandørene helt fra starten av et innsalg er åpne for at det offentlige kunngjør konkurranse om avtalen.

Les mer om terskelverdier på avtaler og hele artikkelen om salg av trening til det offentlige hos Virke Trening.

Treningsindustrien.no gjør oppmerksom på at gratis rådgiving og advokatbistand til sterkt reduserte priser er forbeholdt medlemmer i Virke/Virke Trening.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]