annonse

annonse

Ser verdien av gruppetreningstilbud

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Gruppetreningstimer er viktig for treningssentrene som tilbyr dette, men det er få sentre som virkelig investerer penger på sine gruppeinstruktører eller gruppetimer, viser en spørreundersøkelse.

Tidligere i år inviterte Christina Støle Therkildsen treningssentre med gruppetrening på menyen, til å delta i en undersøkelse for å se hvordan det lå an i markedet.

I underkant av 70 treningssentre deltok i undersøkelsen.

– Selv om vi ønsket oss flere deltakere gir dette et godt grunnlag for å trekke ut noen hovedlinjer fra svarene som har kommet inn, sier Therkildsen.

– Det har vært veldig spennende å se hvor mye engasjement det er rundt gruppetrening, og ikke minst å få tilbakemelding fra så mange ulike sentre med lang erfaring fra hele landet. Mye av det som kom fram i undersøkelsen bekreftet noen av mine antakelser: Det er mange som benytter seg av gruppetimer, og kundene som trener på gruppetimer er lojale medlemmer, sier Therkildsen.

LES OGSÅ: Bransjeprofilen; Elsker bevegelse, skyr kroppspresset

Mange ser verdien

Målsetningen med undersøkelsen var å se på både muligheter og felles utfordringer treningssentre i Norge opplever med gruppetimer på timeplanen.

– I tillegg var det spennende å se hvordan sentere prioriterer gruppetrening på sitt senter, forteller Therkildsen.

Hun fastslår at det er mange små og store sentre der ut som virkelig ser verdien av et gruppetreningstilbud på sitt senter og vet hvor viktig dette tilbudet er for å skape en god relasjon til sine medlemmer.

Undersøkelsen fikk svar fra hele landet, og hovedvekten av senterne som deltok hadde mindre enn 1 000 medlemmer. Deltakersentrene i undersøkelsen fordelte seg slik: 65 prosent hadde opptil 1 000 medlemmer, 17 prosent hadde mellom 1 000 og 2 000 medlemmer – mens 18 prosent hadde over 2 000 medlemmer.

De aller fleste deltakersentrene sier at mellom 50 – 70 prosent av medlemsmassen benytter seg av gruppetimer.

– Dette var noe av det vi ønsket å få bekreftet. Når såpass mange medlemmer benytter seg av tilbudet, betyr dette at gruppetilbudet er en viktig faktor for å trekke medlemmer til hvert enkelt senter og ikke minst beholde dem, sier Therkildsen.

Stabile gruppetimer

Innholdet i gruppetimene har hovedvekt på tradisjonelle styrke- og kondisjonstimer, men en spennende trend viser seg også i at flere sentre også satser på timer innen mobilitet, yoga, dans – og timer rettet mot spesifikke grupper; som familier, barn og idrettslag.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Dette tror jeg gjenspeiler behovet treningssentrene har for å tilpasse seg flere brukere og nye kundegrupper. I tillegg tror jeg behovet for å tilby mer variert trening er viktig. Flere timetyper og flere restitusjonsøkter gjenspeiler nok en motreaksjon på det store fokuset det har vært på HIT-timer og «no pain no gain». Trener du kun økter med veldig høy intensitet, kommer smertene, skadene og deretter behovet for å variere, sier Therkildsen.

Et litt overraskende funn er at treningssentrene ikke bytter ut timetyper så fort: Har de først etablert en type time holder de fast på denne over lengre tid. 75 prosent har syv eller flere timetyper som har vært «faste på timeplanen i mer enn tre år».

Når det gjelder utstyr er det STEP flest sentere benytter seg av på flere timer per uke. TRX og slynger kommer på en klar andreplass, det tilbys mange slike timer per uke på sentre i dag.

Ellers er annet utstyr som Catslide, Strikk, Basisball, Corebar, kettelbells og stor ball, representert med mellom 1-4 timer per uke.

Lite oppfølging

Treningssentre som tilbyr gruppetimer har også mange ansatte gruppetreningsinstruktører, de fleste har mellom 15 – 20 instruktører.

– Dette henger nok sammen med at hovedvekten av instruktørene på et senter ikke har så mange timer hver per uke, sier Therkildsen.

– Mange av disse har på den andre siden flere roller, noe som forteller oss at bransjen også har mange som livnærer seg på jobben i treningsbransjen. Vi er en viktig aktør for arbeidsmarkedet, og det ansettes mellom 1 – 6 nye instruktører hvert år.

Litt overraskende er det at hvert senter ikke har så mange til å følge opp sine instruktører. De fleste bruker mindre en time per uke for å følge opp alle sine instruktører.

 LES OGSÅ: Den viktige veiledningen

– Dette er ingen stor overraskelse, men likevel litt urovekkende når vi vet at tett oppfølging er viktig for å etablere gode instruktører som trives og leverer gode treningsopplevelser videre til medlemmene, påpeker Therkildsen.

– Noen få senter skiller seg ut med å også investere økonomisk i sine gruppetreningsinstruktører. De tenker langsiktig og jobber systematisk med denne oppgaven, både med eksterne kurs, konsepter og intern oppfølging. Om flere henger seg på denne trenden, blir spennende å se, fortsetter hun.

Egne workshops og kurs er det heldigvis flere av. Dette kan være med på å styrke hver enkelt instruktør, samholdet og team-følelsen – og absolutt være med på å kompensere for lite ressursbruk på personlig oppfølging og eksterne kurs.

Mange uten utdannelse

De fleste treningssentrene i undersøkelsen, 78 prosent, bruker mellom 10 000 og 30 000 kroner i året på konsepter og sertifiseringer. Fjorten prosent bruker mellom 30 000 og 50 000 kroner. Bare et par sentre bruker opp mot 100 000 kroner i året.

Konsepter, som det kommer stadig flere av på markedet, er tydelig noe sentrene begynner å tone ned.

– Det sier seg også selv at et senter ikke kan ha 6 -7 ulike konsepter, det er både tidkrevende og dyrt for mellomstore og små sentre, sier Therkildsen.

Christina Therkildsen.

– Likevel er det viktig å tenke litt på hvilke alternativer man tilbyr. Om dette ikke erstattes av gode modeller for intern oppfølging og kursing, kan det få følger for innhold og kvalitet. Når sentrene også rapporterer at det er konsepter, kurs og workshops som er det «viktigste for inspirasjon og innhold på gruppetimene», er det en brist mellom praksis og intensjon, fastslår Therkildsen.

– Mange instruktører er også fremdeles uten utdannelse eller kurs knyttet til jobben de gjør på senteret. Her vil man også etterhvert se forskjeller på sentre som prioriterer dette i årene som kommer, mener hun.

– Ser du på trendene i andre land, som for eksempel USA, så er det ekthet, menneskelige verdier, god coaching og opplevelsen knyttet til treningsøkten, som er i fokus. Ønsker et senter å skille seg ut fra de andre, kan det være en idé å jobbe mer med å utvikle hver enkelt instruktør til å bli bedre på undervisningsteknikker. Det er en av styrkene eksempelvis konsepter har, mange av konseptene gir instruktørene god opplæring i undervisningsrollen. De får rett og slett flere verktøy å jobbe med som instruktører.

Lave investeringer

Undersøkelsen tok også for seg hvordan hvert enkelt senter investerer i gruppetrening. Investeringen hos flesteparten av de som deltok i undersøkelsen ligger på opp til 50 000 kroner per år, fordelt på 15-35 instruktører, på kurs og workshop for de ansatte.

Instruktørene bruker heller ikke mye. 81 prosent tror instruktøren bruker mindre enn 5 000 kroner per år på å oppdatere seg gjennom kurs og workshops.

– Det kunne være interessant å undersøke hvor mye de samme sentrene bruker på utstyr. Bevisstheten på hvor investeringene går er noe vi bør tenke mer over for å sikre kvaliteten på innholdet i gruppetimene vi tilbyr, fastslår Therkildsen.

– Det blir jo litt bakvendt å bruke under 30 000 i året på å gi instruktørene dine påfyll, samtidig som 70 prosent av 1 000 medlemmer du har, benytter seg av gruppetimer. Ser du tallene opp mot at en løpemølle koster opp mot 40 000 kroner, blir prosenten et senter bruker på gruppeinstruktørene veldig lave.

– Hvorfor det er slik sier dessverre ikke undersøkelsen noe om, men min oppfatning er at mye drives gjennom at instruktørene selv legger ned mye tid i jobben de gjør fordi de brenner for det de gjør, og da er det ikke «nødvendig» å gi noe mer i den andre enden. Men kanskje vil dette endre seg i tiden framover.

LES OGSÅ: Statusen til gruppetreningsinstruktøren må opp

Majoriteten vil satse

Den viktigste årsaken til at treningssenter tilbyr gruppetimer er «å skape et godt miljø og styrke forholdet til medlemmene».

– Det er helt klart at gruppetimer er en fantastisk kanal til å nå mange mennesker samtidig, fastslår Therkildsen.

– På hver enkelt time, har en instruktør et møte med kanskje 35 medlemmer samtidig. Om det er en dyktig instruktør vil hver enkelt av disse medlemmene oppleve å bli sett av senteret og få en sterkere tilknytning til stedet de trener på. Møte med treningsutstyr har ikke samme effekt, det kan aldri bli personlig på samme måte, sier Therkildsen.

«Variasjon i tilbudet» er også oppgitt som en viktig faktor, sammen med det å «øke medlemsmassen». Det er fremdeles stor konkurranse blant treningssentrene i Norge, så alle sentre ønsker flere medlemmer og et tilbud som skiller de fra andre senter. Det også tydelig at sentrene mener det er noe «utfordrende å finne gode instruktører» og å «gjøre gruppetrening økonomisk lønnsomt».

Å få medlemmer til å benytte seg av gruppetimer er mindre utfordrende på lik linje med å finne spennende gruppetimer de kan tilby.

– Hele 88 prosent svarer at de vil satse mer eller på lik linje som i dag på gruppetimer, så det er tydelig at gruppetimer er viktige for sentrene som tilbyr dette, fastslår Therkildsen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]