annonse

annonse

Skal ekspandere med Frisk-konseptet

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Nylig lanserte Stamina Trening nysatsingen Frisk. Gründer Arne Instebø i Norsk Treningshelse som eier Stamina Trening, fastslår at kjeden ønsker å etablere seg i alle regioner hvor man i dag ikke har sentre. – Frisk vil være en vesentlig del av Stamina Trenings ekspansjon, fastslår han.

For snaut tre uker siden lanserte Stamina Trening nysatsingen Frisk. Det er et tilleggs-medlemskap for Stamina-kunder og omfatter tilbud om fysioterapi, psykolog, legespesialist, dagkirurgi, online-konsultasjoner, MR, CT og røntgen.

Staminas nye treningssentermodell er bygget på en helhet hvor man ivaretar alle aspekter vedrørende helsetilstand. En så omfattende kombinasjonen treningssenter og helsesenter, har aldri før vært lansert i Norge. Det finnes heller ikke noe tilsvarende i utlandet.

– Tanken bak Frisk-medlemskapet er å få frem synergien mellom trening og helse. Er man flink til å trene og være i fysisk aktivitet, skal man kunne se en positiv helseeffekt.

– Vi ønsker å fokusere på treningsinnsatsen og aktivitet – og samtidig ha en backup-løsning i form av medisinske tjenester ved behov. På lik linje med enhver personlig trener og gruppetrener som skal være med å holde en i fysisk aktivitet, sier lege Arne Instebø, gründer i Norsk Treningshelse og medeier i Stamina Trening.

Allerede foran budsjett

Tilgangen på helsetjenestene gjennom Frisk-medlemskapet er priset til 199 per måned med 12 måneders bindingstid, og forutsetter at man også er medlem av Stamina Trening.

Arne Instebø i Stamina Trening. (Foto: Stamina Trening)

– Vi tilbyr dessuten en modell hvor man kan «trene ned» prisen på helsemedlemskapet. Dette vil gi en motivasjon for å være i trening. Vi har så vidt kommet i gang og vi ligger allerede foran budsjettet med 500 solgte Frisk-medlemskap, forteller Instebø.

I tillegg har hele Stamina Trening-kjedens 1 352 ansatte fått et Frisk-medlemskap gratis.

– Per i dag er vi snart 2 000 medlemmer som benytter seg av Frisk-sentralene, sier Instebø.

Et nasjonalt initiativ

Målet er å gjøre Frisk til et landsomfattende tilbud, hvor trening og helsetjenester går hånd i hånd.

– Vi etablerer behandlingsrom hvor vi får en sømløs synergi mellom behandling og trening. Her jobber fysioterapeuten sammen med legen og den personlige treneren, for å skreddersy et treningsopplegg for eksempel som en behandling i en rehabiliteringsfase.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– For treningsbiten er ønsket å ha Frisk som en backup-løsning, og målet er å etablere tjenesten i våre treningssentre landet rundt, forteller Instebø.

– Vil Frisk kunne påskynde etableringen av nye Stamina Trening-sentre?

– Absolutt. Vi ønsker å etablere oss i alle regioner hvor vi per i dag ikke har sentre. Dette skal være et nasjonalt initiativ, for vi ønsker å gi tilbudet til så mange som mulig. Frisk vil være en vesentlig del av Stamina Trenings ekspansjon, fastslår Instebø.

I dag mangler Stamina Trenings representasjon i følgende fylker: Hedmark, Oppland, Finnmark, Trøndelag, Sogn & Fjordane, Rogaland, Oslo, Vest-Agder og Østfold.

Alle får muligheten

– Hvem er mest interessert i et Frisk-medlemskap?

– Vi ser at Frisk er interessant for de aller fleste grupper. Studentene har gjerne enkle problemstillinger som kan løses via video-konsultasjon og som er egnet for det. Studenter har også et udekket behov for psykologtjenester.

Illustrasjonsbilde Frisk (Stamina Trening)

– For barnefamiliene omfatter tjenesten i tillegg barna, så hvis et barn får en øyebetennelse eller en enkel problemstilling, kan man få en rask konsultasjon på skjermen. For de av oss som er kommet lenger i livet, er det åpenbare behov i forhold til muskel, skjelett og sykdommer generelt, både for kroniske og livsstilsrelaterte sykdommer.

– Men vi setter ingen krav om en forhåndsgitt helsevurdering før man tegner medlemskap. Alle får bli medlemmer på lik linje, sier Instebø.

Utvider markedet

Instebø påpeker at aktivitet ikke bare er et spørsmål om ren helsegevinst, det ligger her også et økonomisk insitament.

– Internasjonalt går forsikringsselskapene i retning av å gi prisreduksjon til forsikringstakere som er i fysisk aktivitet. Tanken er i stadig større grad at trening og effekten av den skal belønnes økonomisk. Som helsetjenestetilbydere er det derfor relevant for oss å gi helsetjenestene i kombinasjon med trening. Og slik vi har utviklet modellen, er vi unike, både nasjonalt og internasjonalt.

I kraft av at Frisk er såpass unikt, vil også Staminas Trenings posisjon i markedet bli spesiell.

– Jeg ser for meg at vi kommer til å utvide markedet fremfor nødvendigvis å skulle konkurrere med andre. Det som blir vår profil fremover, er å være såpass unike at vi finner vår egen vei i dette landskapet. Hvordan det vil treffe er ikke enkelt å si.

– Men vi ser at vi går i en annen retning enn andre, og det mest spennende for oss er i hvilken grad vi klarer å utvide markedet. Og vi ønsker selvsagt flere medlemmer, gjerne mennesker som per i dag ikke går på et treningssenter.

Riktig vei for fremtiden

Instebø konstaterer at konkurrentene har fattet interesse for Stamina Trenings nysatsing.

– Vi får i hvert fall signaler fra bransjen generelt om at ideen er god, og man ser helt klart fornuften i synergien. Og når man erkjenner at dette er fremsynt, vil kanskje andre bevege seg i den retningen også. Man kan dessuten ikke stikke kjensgjerninger og forskning under en stol, for vi må lage systemer som ivaretar befolkningens nødvendige behov for aktivitet.

– Med eldrebølgen vil også ressursbehovet øke med å forebygge for god helse fremfor å reparere. Jeg tenker at vår modell er den riktige veien å gå for fremtiden. I hvor stor grad konkurrentene ønsker å gå i vår retning, eller om markedet blir mer segmentert, er ikke lett å si.

– Men det ville vært gunstig for oss om andre gikk samme veien. Slik ville de bidratt til å ekspandere markedet for alle, sier Instebø.

LES OGSÅ: Norsk Treningshelse kjøper Stamina Trening

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]