annonse

annonse

Skatteutvalget foreslår å fjerne momsfritaket

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Skatteutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Finansminister Vedum ga Skatteutvalget et tilleggsmandat 8. desember 2021.

Mandag 19. desember, la Skatteutvalget frem sin utredning for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Utvalget foreslår en skatteveksling med store lettelser i skatt på arbeid, særlig for lavere arbeidsinntekter.

Dette finansieres ved å ta inn flere skattekroner fra merverdiavgift, CO2-avgift, boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– En slik omlegging vil gi mer verdiskaping, mindre økonomiske forskjeller og lavere klimagassutslipp, sier utvalgets leder Ragnar Torvik.

Én sats for merverdiavgift
Utvalget mener at differensierte satser i merverdiavgift er «lite målrettet og kompliserer systemet».

– Merverdiavgiften bør derfor rendyrkes som en skatteform som skal skaffe staten inntekter, heter det i pressemeldingen.

Utvalgets flertall anbefaler at fritak og lave satser i merverdiavgiften oppheves, slik at alle varer og tjenester står overfor den samme satsen på 25 prosent.

Virke Aktiv Helse reagerer sterkt
Bransjedirektør i Virke Aktiv Helse, Mee Eline Eriksson uttaler til Treningsindustrien at de vil opprette dialog med regjeringen og gi skriftlig innspill. Denne saken tas på fulleste alvor og her vil vi legge inn støtet.

I et folkehelseperspektiv er det helt feil tidspunkt å innføre moms på trening. Før pandemien var det over 1 million nordmenn som brukte treningssenter som aktivitetsarena. Samtidig vet vi at 70 prosent av befolkingen er inaktive, ergo har Norge rett og slett ikke råd til at trening blir dyrere for den enkelte og at færre driver med forebyggende og helsefremmende aktiviteter.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]