annonse

annonse

Slik blir kompetansepakken fra Virke Trening SMS

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Bransjeorganisasjonen vil tilby kompetansepakken til både medlemmer og andre frittstående sentre eller mindre kjeder. Pakken lanseres over nyttår, og første nettverkssamling skal finne sted senest i februar 2022.

Lønnsom treningssentervirksomhet – fra A til Å er overskriften Virke Trening selv setter på konseptet. Bransjeorganisasjonen opplyser at behovet for kompetansepåfyll har kommet fra bransjen selv og kompetansepakken er ment å dekke denne etterspørselen.

– Her må bransjen selv gi innspill slik at konseptet kan utvikles på en fremtidsrettet måte, understreker bransjeleder Mee Eline Eriksson.

Et skreddersydd tilbud

Formålet med kompetansepakken er å bidra til at de frittstående treningssentrene/mindre kjeder kan drive enda mer effektivt og lønnsomt, både på kort og lang sikt.

Alle treningssentre har individuelle forutsetninger utfra driftsform, konsept og bemanningssammensetning. Samtidig opererer treningssentrene i et lokalt markedsperspektiv som varierer geografisk.

– Det er derfor viktig at kompetansen som tilbys er skreddersydd og ikke standardisert.

– Videre mener vi at det bør opprettes et leverandørnøytralt kompetansetilbud som gir treningssentrene de verktøyene de trenger for å foreta gode beslutninger, også når det gjelder leverandøravtaler og andre økonomiske forpliktelser, sier Eriksson.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Et bredt spekter

Et solid kompetanse-team hentes fra treningsbransjen bestående av kjente og ikke minst dyktige bransjeprofiler, opplyser Virke.

Disse vil bidra inn som nøytrale fagpersoner med særskilt spisskompetanse på de ulike delene av kompetansepakken. Kompetansepakken vil bestå av følgende elementer som hvert senter kan velge fra etter behov:

Økonomistyring: Her vil senteret få økonomifaglig kompetanse og innspill på hvordan ledelsen kan sikre lønnsom drift, inkludert forvaltningen av leverandøravtaler og lønnsmodeller.

Sertifisering: Senteret vil få en gjennomgang av sertifiseringskrav og oppfølgning der det er særskilt behov.

Lokal forankring og samarbeidspartnere: Senteret vil få konkret veiledning, eksempelvis er det muligheter for å samarbeide med kommunen og i så tilfelle hvordan få til en samarbeidsavtale.

Ledelse og bemanning: Senteret vil få en kompetent sparringspartner når det gjelder ledelsesrollen og opplæring/kursing av bemanningen med oppfølgning. Hvert enkelt senter kan ha ulike utfordringer og forbedringspotensial som en utenforstående fagperson kan bidra med å forbedre.

Antidopingarbeid: Konkret veiledning når det gjelder det enkelte senters mulighet for godt antidopingarbeid.

Personlig trenere: Senteret vil få en kontaktperson som kan følge opp enkelte PT og PT-team for å optimalisere PT-driften, inkludert;

  • Utvikling av strategi for PT-drift
  • Lønnsmodeller og prisstrukturer (selvstendig vs. ansatt, med mer.)
  • Beregning av lønnsomhet og marginberegning
  • Gruppeinstruktører, inkludert spinning: Gruppeinstruktører vil kunne få konkret opplæring og mulighet til å utvikle seg som gruppeinstruktør.

 

Prisen vil variere

Kompetansepakken skal drives ideelt og leverandørnøytralt uten andre insentiver enn å optimalisere konkurranseevnen til det enkelte senteret, opplyser Virke.

– Sentrene som benytter seg av hele eller deler av pakken betaler kun for det som brukes av tilbud uten noen form for binding, slik at prisen settes etter avtale. Pakken vil være tilgjengelig for alle, og Virke-medlemmer vil få en godt rabattert pris, forteller Eriksson.

Virke Trening mener at kompetansepakken vil bidra til økt profesjonalisering, og ønsker å lansere den på nyåret 2022. Bransjeorganisasjonen tar sikte på en nettverkssamling for frittstående sentre og mindre kjeder seneste i februar 2022.

LES OGSÅ: Virke Trening oppretter SMS – et forum for frittstående sentre

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]