annonse

annonse

Spenst forventer familieforøkning

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Prosessen for å bli Spenst-medlem har blitt tøffere.  – Vi ønsker å tiltrekke oss gründere som har noe å bidra med inn i Spenst-familien, fastslår kjedeleder Eirin Stuhaug Bolle i Spenst Norge.

Intern struktur og fokus har vært sentral i strategien blant Spenst Norges 26 sentre rundt om i landet. Kjeden har valgt å gjøre minimalt for å få tak i nye, potensielle medlemssentre.

– Det er fordi vi har tatt et viktig strategisk valg som vi jobber etter. Vi skynder oss sakte for å få med det svakeste leddet til en hver tid, og sikre kvalitet på våre tjenester, forteller Bolle.

Hun mener det er nok av konkurrenter som er eid av oppkjøpsfond eller selskaper som har en kortsiktig vekststrategi rundt volum og lønnsomhet for en hver pris.

– Spenst Norge er en egeneid treningskjede. Vi skal ha eiere som skal gå inn å ta risikoen selv, så da er lokal suksess, og ikke volum og vekst på antall sentre det viktigste for den enkelte gründer.

Kjedelederen legger til at ambisjonen på kjedenivå er å øke resultatgraden, og profesjonaliteten i servicenivået som leveres til medlemmene på sentrene. Blant Spensts 26 sentre finnes det små sentre som leverer 2-3 prosent, til de største som ligger opp mot 25 prosent resultatgrad.

Følger ny medlemsmodell nøye

Spenst Norges strategiske fokus er å jobbe med utviklingen av plattformen og teknologien. På kjedenivå er man opptatt av å være på det forventede nivået når det gjelder muligheter til å kjøpe varer og tjenester på nett og ha en dialog med medlemmer via moderne teknologi.

Kjedeleder Eirin Stuhaug Bolle i Spenst Norge.

– Men samtidig er vi opptatt av at vi er i en bransje hvor opplevelser og det å bli sett er faktor nummer én. Det å bli sett er like viktig nå som før, selv om teknologien kommer, fastslår Bolle.

Hun vektlegger at Spenst Norge driver medlemsklubber og har et medlemssenterkonsept, og vil styre videre etter den modellen.

Så endringer i medlemsmodellen ala den som Sats Elixia gjennomfører, er ikke noe dere vil gjennomføre?

– Vi kommer til å følge nøye med på hvordan markedet agerer på differensieringen av medlemskapene ut fra hvor man beveger seg inne på treningssenteret.  Sats Elixia er tross alt storebror, og leder an på hvordan forventningene blir i markedet. Vi håper ikke det blir et press slik at også vi må begynne å skille medlemmene etter hvem som betaler mye og hvem som betaler lite, og hvem som kan gå hvor. Vi synes ikke det er riktig vei å gå, sier Bolle.

Hun legger til at fremtiden vil vise veien, og er klar på at hvis markedet vil ha det slik, kan ikke Spenst tviholde på strukturer hvis markedslederen påvirker markedet til å ville ha det på en bestemt måte.

– Da må vi bare følge etter, konstaterer Bolle.

Sunnhet skal gi vekst

Spenst har tyngden av sine vel 40 000 medlemmer i segmentet godt voksen.

– Vi spesialiserer oss mer mot behovene målgruppene har. Derfor har vi også inngått et samarbeid med Berit Nordstrand. For vi tror at som leverandør av trening er det riktig at vi signaliserer at det er like viktig å tenke sunnhet. Sunnhet innebærer at vi jobber med helhetlig fokus på mosjon, mat og mestring i forhold til hvordan vi skal levere vårt tilbud fremover, sier Bolle.

Hun forteller at samarbeidet har blitt godt mottatt. For eksempel full sal i kulturhuset i Halden og flere andre steder i landet.

– I Halden var det nesten ingen medlemmer, bare nye folk. Menn og kvinner som har lyst til å lære enkle triks, kombinert med fysisk aktivitet. Vi tar dette elementet som ikke går på diett – noe som er veldig vanlig – men er rettet inn mot det som også nyere forskning viser; at vi må begynne å snakke om sunnhet. Riktig mat, ikke å telle kalorier.

Tøffere konkurranse

Spenst har sitt nedslagsfelt i mindre byer og tettsteder, og Bolle forteller at kjeden får stadig flere småkonkurrenter i sine lokale markeder.

– Vi merker også i større grad at kommuner kommer sterkere på banen med nye idretts- og svømmeanlegg inkludert treningsavdeling. Dette er en utfordring, men også en mulighet om vi får til et samarbeid for å forbedre og sette fokus på verdien og gevinsten av fysisk aktivitet og helse i lokalmiljøet og samfunnet som helhet.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Konkurranse er bra, men det vi synes er trist er når konkurransen ikke går på levering av produkt, innhold, kompetanse og kvalitet – men kun lavpris. Det er den største utfordringen. I stedet for å gå etter vekst i markedet, kannibaliserer man i et eksisterende marked.

Men hvis dere mister medlemmer til lavpris-aktører, har dere vel ikke klart å tydeliggjøre konseptet deres?

– Jeg tror at det er helt naturlig at vi ser utvikling av mer spissede treningstilbud, som del av differensieringen i bransjen. Jeg tror medlemmer ønsker å ha et godt tilbud, men at de må benytte seg av tjenestene for å oppleve forskjellene. Her tror jeg hele treningsbransjen har en jobb å gjøre, uansett om man er på et nøkkelkort senter eller et fullkonsept senter, vil det være avgjørende hvor ofte man benytter seg av tilbudet, hvor god oppfølging man får og hvor ofte man er i kontakt med mennesker, for å sikre høy lojalitet.  Der har hele bransjen ligget bakpå, og ikke vært pågående og tatt mer tak i medlemmene.

Bolle presiserer at hvis man ikke klarer å få medlemmene til å trene og hjelpe dem med en verktøykasse for helhetlig helse og sunnhet, er risikoen for at de ikke vil lykkes mye større.

– På steder med lavpriskonkurranse har vi merket et frafall, men så kommer medlemmene tilbake igjen fordi de opplevde at ingen snakket med dem, hjalp dem eller ga dem de verktøyene de trenger etc. De ser at de faktisk betaler for kvalitet.

Tettere oppfølging

Bolle mener frafallet til Spenst ligger lavt i forhold til bransjetall, fordi kjeden tidlig startet opp med blant annet Treningsguiden – en guide for medlemmene med «tvungen» oppfølging og veiledning, som igjen utløser en belønning i andre enden.

– Å pushe våre medlemmer, var vi litt redde for tidligere, men vi ser at folk liker det.

Spenst Førde

Dessuten er det begrenset hvor mange som bor i en bygd eller småby.

– Som eier er du frontfigur, og hvert eneste kontaktpunkt er en referanse til hva du leverer i den byen. Mulighetene til å hente inn nye, stopper etter hvert, det må man aldri glemme om man skal lykkes lokalt.

Blir flere sentre

Hva er den største utfordringen for Spenst Norge i dagens marked?

– Det vil alltid være å få frem hvorfor man skal velge oss fremfor andre sentre i samme tettsted eller småby. Få frem særegenheten og sørge for at folk er fornøyd hos oss. Treningsbransjen vil fortsatt vokse, men vi må være tro mot konseptet vi har, samtidig som vi må følge med i utviklingen og tilpasse oss den.

Vi er nå i starten av 2017. Hvor er Spenst ved utgangen av året?

– Vi vet at vi kommer til å få flere sentre inn i kjeden. Vi opplever en økning av gode henvendelser fra personer og selskaper som virkelig kan bidra og berike oss. Ved utgangen av året har vi også utviklet på, og knyttet til oss, nye samarbeidspartnere og løsninger til fordel for medlemmene.

Tøft eller fornøyd om dagen?

– Jeg er veldig fornøyd! Fordi at jeg opplever at vi har riktig fokus og at vi jobber for en sunn vekst og utvikling. Det jeg synes er utfordrende er konkurransesituasjonen som spisser seg. Men vi ligger ikke bakpå!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]