annonse

annonse

– Spent på mottakelsen av SATS BASE

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Fresh Fitness-kjeden hviler litt på laurbærene, men ikke mer enn at den er testpilot for noe som er ment å ligge mellom fullsortiment SATS Elixa og lavpris Fresh Fitness.

Fresh Fitness har i de syv årene siden oppstarten hatt en enorm vekst. Kjeden omfatter nå 32 sentre med tilsammen 90 000 medlemmer, og har blitt en sterk merkevare i Norge.

Ifølge markedsandeltall fra Virke Trening, var Fresh kjeden som vokste mest (målt i omsetning) fra 2015 til 2016.

LES OGSÅ: Treningskjedenes markedsandel 2016

– Fordi vi har så stor bredde i tilbudet treffer vi mye videre enn lavpriskjeder med kun studio. Når disse får inn 1 000 medlemmer, får vi inn 3 000-4 000. Det gjør at vi vokser raskt i antall medlemmer, og vi har også vært veldig opptatt av å «time the market», forteller daglig leder Paal Hansem.

– Vi har i gjennomsnitt åpnet fem sentre i året siden starten. Noen år litt færre og noen år veldig mange. De siste to årene har vi roet ned veksttakten litt. Vi skal fortsatt vokse, men vi har ikke behov for å vokse like raskt.

Hansem påpeker at Fresh Fitness er godt kjent og har bra dekning i de største områdene, foruten Bergen.

– Vi trenger ikke å åpne like mange sentere for å ta posisjonen. Vi er opptatt av at vi skal høste litt også av det vi har sådd.

Men i en stor virksomhet går ikke alt bestandig på skinner, og det bebudede Fresh Fitness-senteret i Hamar lar vente på seg.

– Hva skjer?

 I Hamar er vi i en prosess med en gårdeier, så dette er en sak som jeg ikke ønsker å gå nærmere inn på akkurat nå, sier Hansem.

Feiletablering i Arendal

– Dere ga opp et senter i Trondheim?

– Vi åpnet et senter på Tiller i 2015, som ble en umiddelbar suksess. I tillegg tok vi over SATS Elixias sentere i byen. I og med at vi er i samme konsern, og fordi Elixia ikke hadde klart å få det til i Trondheim, ble det tatt en vurdering sentralt om at det var bedre å konvertere Elixia-senterne i Trondheim til Fresh. Dette har vi fått til.

– Men det innebar blant annet at vi måtte legge ned senteret i Teglgården, som var et ulønnsomt senter. Det var store, tungdrevne lokaler med et svært basseng i kjelleren, og i tillegg lite kundegrunnlag. Slikt går ikke med vårt konsept.

– Nå gjør vi det veldig bra i Trondheim. Vi har økt medlemsantallet med rundt 50 prosent og vi i har fire kjempebra, nyoppussede sentere som tjener penger. Vi har hatt en bra snuoperasjon der oppe og det funker med konseptet vårt i Trondheim.

– Dere solgte et senter i Arendal?

– Ja det gjorde vi, og jeg innrømmer at Arendal nok var en feiletablering for vårt konsept. Når man vokser veldig raskt bommer man på noen lokasjoner.

– I Arendal bor det mye mennesker, omtrent som i  Sandefjord. Men Arendal har et langt større areal og innbyggerne bor spredt over et veldig stort område. Og med en del konkurranse i tillegg så gadd ikke folk å kjøre helt inn til sentrum for å trene hos oss.

– Vi hadde et ok resultat, men da vi fikk muligheten til å avslutte kontrakten fant vi ut at det er bedre å bruke ressursene andre steder. Vi solgte videre til Nr1 Fitness som har en helt annen type konsept og ikke like avhengige av veldig mange medlemmer for å lykkes.

Tar det med ro

– Hva med nyetableringer?

– Vi har roet ned takten på nyetableringer. Det betyr at vi kommer til å vokse med noen sentere, men vi har ingen konkrete ambisjoner om å øke med 10 nye sentre neste år. Nå er det mer at vi re-lokaliserer der hvor vi har behov, og supplerer med noen nye sentre. Det kan være i Oslo, andre byer vi er i, eller eventuelt i Bergen.

Da Fresh Fitness ble etablert i 2010, oppstod en helt ny konkurransesituasjon i Norge. Paal Hansem var med helt fra starten og er en av to hovedarkitekter for det som ble Norges største lavpriskjede.

– SATS merket konkurransen fra lavpris i Danmark, hvor man så at dette var på full fart inn i Norden, og det var vanskelig å svare på utfordringen. Fremfor å sitte på gjerdet og vente, ønsket vi å sette i gang en egen lavpriskjede. Samtidig var jeg i gang med å se på mulighetene for å starte min egen treningskjede, så dette sammenfalt veldig bra, forteller Hansem.

Sammen med dansken Rasmus Ingerslev, med bakgrunn fra Fitness DK, utarbeidet Hansem i 2009 konseptet for lavprissatsingen, og året etter åpnet det første Fresh Fitness senteret i Norge.

– Vi åpnet i Ski, 1. september 2010. Da var prisen 199 kroner uten binding, og for veldig mange opplevdes det som «for godt til å være sant» all den tid et medlemskap jevnt over kostet fra 500-600 kroner og oppover. Våre sentere var i tillegg fullbemannede og åpne fra 06:00 til 22:00.

Skal møte konkurransen

– Og så er det dukket opp noe nytt i SATS Elixia/Fresh Fitness-systemet?

– Du sikter nok til SATS BASE som er et nytt konsept, hvor man i prinsippet kombinerer det beste fra Fresh og SATS. Utgangspunktet er at man bruker den effektive driftsmodellen som Fresh Fitness har, og produkttilbudet og kvaliteten som man kjenner fra SATS, sier Hansem.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Som Olav Thorstad har sagt, så er dette en måte å møte en stadig tøffere konkurranse i markedet på. Det gjør også at man har en bredere range. SATS er, som alle vet, den sterkeste merkevaren i innenfor trening i Norden. Ved å kombinere denne med en enda mer effektiv driftsmodell, vil man klare å nå ut til et større marked – og i og for seg også konkurrere mot lavpris.

LES OGSÅ: Omprofilerer Fresh Fitness til SATS BASE

– Blir SATS BASE et «SATS light»?

– Ideen er at man skal ha grunnsortimentet til SATS. Hvis man sammenligner med dagligvare, så har man for butikkene et A-sortiment, et B-sortiment og lokale varer etc. SATS BASE vil ha A-sortimentet til SATS, det vil si et betydelig større gruppetimetilbud enn Fresh Fitness har, men ikke like mye som du finner på SATS Bislett.

– Vi vil ha det samme PT-tilbudet som SATS, og man vil ha mer utstyr enn hva man finner på et tradisjonelt lavprissenter. Men det skal driftes på samme måte og like effektivt som et Fresh-senter.

– Med andre ord et tilbud mellom SATS og Fresh?

– Ja, det kan man vel si, og med et slikt konsept har SATS for det første muligheten til å supplere sine sentre i områder hvor man er sterke – og samtidig også bevege seg inn i andre områder hvor man ikke er etablert, fordi man har noe som er rimeligere å drifte. Det gjør at man kan få en større geografisk spredning.

Spent på mottakelsen

– Er det ikke en fare for at man konkurrerer mot seg selv?

– Dette er i første omgang en pilot for å se om det vil fungere som et grep i et marked som blir stadig tøffere, fastslår Hansem.

– SATS BASE er jo et bra navn – kan det bli et nytt attraktiv brand?

– Det tror jeg definitivt. Det er selvfølgelig gjort noe research for å finne det optimale navnet. Undersøkelsene som er gjort viser at det har en god klang i forbindelse med SATS, samtidig som man forstår at dette er et tilbud som har den samme kvaliteten, men som er grunntilbudet fra SATS.

– Det skal bli spennende å se hva potensielle medlemmer synes, fastslår Hansem.

LES OGSÅ: Bransjeprofilen: Lavpris inn med morsmelka

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]