annonse

annonse

Sprek og Blid skal vokse i vest

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Sprek og Blid har konsolidert organisasjonen og planlegger betydelig vekst. – Vi skal ha fulldekning i Bergen, og etterhvert i Hordaland på alle sentrale steder, fastslår styreleder Ole Petter Haavik.

– Vi har vært en gruppe med ildsjeler som har erfart både gode og mindre gode tider i bransjen – med overinvesteringer og prisfokus – kort sagt en tøff prosess. Vi hadde en slags «shakeout» for noen år siden hvor noen av sentrene gikk ut, men nå er vi stabilisert og har begynt å bygge kjeden igjen, sier Haavik.

Det sentrale leddet, Sprek og Blid AS, ble etablert helt tilbake i 2004.

– Det var en kjede med mange personligheter og noen ganger kan det være krevende å holde alt i tømmene, sier Haavik.

Selvstendighet og stordrift

Siden Sprek og Blid er bygget etter franchise-modellen har de enkelte eierne stor grad av selvstendighet, men styrelederen er også opptatt av samkjøring.

– På den ene siden skal man gi eierne en selvstendighet og mulighet til å påvirke sentrene sine lokalt. Samtidig skal man forsøke å hente ut stordriftsfordeler for å holde et fornuftig kostnadsnivå. I dag driver vi med et ekstremt lite sentralt ledd. Vi er veldig opptatt av at verdiskapingen skal skje ute hos medlemmene på de enkelte sentrene.

– Vi omsetter for rundt 60 millioner fordelt på ni treningssentre med tilsammen 14 000 medlemmer. Vi får mange nye medlemmer, og til bransjen å være opplever vi en stor lojalitet fra medlemmene, med netto tilvekst.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Og vi har nylig også fått et nytt treningssenter inn i kjeden, In Shape i Loddefjord, og vi er i samtaler med en rekke andre sentre som har fattet interesse for forretningsmodellen vår, sier Haavik og utdyper Sprek og Blids forretningsmodell:

Fellesskap og synergier

– Vi har hatt noen veldig gode prosesser med eierne. Skal man skape synergier, må man gjøre det på bedrift, innen profilering og markedsføring, systemer, ny teknologi, digitalisering, medlemsservice, leverandøravtaler, utstyr og kompetanse.

– Det som også trigger veldig, er et kollegafellesskap – en felles arena for å snakke med andre som er i samme situasjon. Vi har årlige kickoff og andre samlinger som vi bygger fellesskapet rundt. Det vi jobber med sentralt er å realisere synergiene og i tillegg jobbe på vegne av felleskapet mot bedriftsmarkedet gjennom Tino, sier Haavik.

I 2007 etablerte kjeden Tino, et felles apparat for å styrke kjedens posisjon mot bedriftsmarkedet.

Sissels Trening og Trivsel Oasen er en del av Sprek og Blid-kjeden (Foto: Sissels)

– Vi har jobbet veldig mye innenfor forretningsmodellen for å definere visjon og verdier, som vi tror er ganske viktig. Visjonen vår er «treningsglede for alle». Alle skal føle seg velkommen og ivaretatt på en skikkelig måte, vi skal ikke drive sentrene for de få.

Det ligger også til forretningsmodellen at man har tatt inn en ekstern styreleder, for økt profesjonalisering og struktur – samt å gi tillit til noen som også kan se driften i helt annet perspektiv.

– Men forøvrig har jeg tilknytning til treningsbransjen i kraft av å være styreleder i Sissels Trening og Trivsel, Sprek og Blid-senteret i Fyllingsdalen som har holdt på siden 1985. «Sissels» er vel for en institusjon å regne og har alltid drevet seriøst og med sunn økonomi, forteller Haavik.

Skutt seg selv i foten

Det er innlysende at Norges nest største by er et lukrativt marked, og Haavik har sett en del konkurrenter.

– Det er kommet mange nye konkurrenter i Bergen, og vi har dessverre opplevd at det for enkelte var viktigere å forsøke å snakke oss ned enn å fortelle hva man selv var god på. Vi velger å fokusere på oss selv etter noen tøffe år, og i år går vi samlet ut med et godt resultat.

Sissels Trening og Trivsel (Foto: Sissels)

– Det jeg gremmes mest over som ekstern aktør, er at bransjen til de grader har skutt seg selv i foten ved at man utelukkende har fokusert på pris. Dermed har man havnet i en ond spiral. Men når vi snakker med medlemmene våre, hører vi at de også er opptatt av andre ting enn pris, blant annet verdiene som vi bygger virksomheten på: Lidenskapelig-Inkluderende-Nyskapende-Kvalitetsbevisst.

– Vi har forkortet dem til LINK. Dette er våre konkurranseparametere, som vi jobber knallhardt mot og som betyr mer enn en tikroning opp eller ned på medlemskontingenten.

Også magre år

Haavik snakker lett og uanfektet om de magre årene, kanskje særlig fordi det nå ser betraktelig bedre ut i horisonten.

– I vår kjede som i andre kjeder har man foretatt overoptimistiske investeringer: Nytt utstyr, nye sentre og mye annet som koster. Vi har hatt noen tøffe år, men det ble litt bedre i 2016, og i år blir det positive resultater på alle sentrene.

Sykkelsalen hos Sissels (Foto: Sissels)

Dermed ser Sprek og Blid etter muligheter for å konsolidere seg ytterligere:

– I lys av fremgangen er vi i ferd med å ekspandere. Vi er i samtale med aktører som sitter på fra ett til flere sentre her lokalt, og som ønsker å bli en del av Sprek og Blid. Vårt mål er å være den største lokalt eide kjeden i Bergensområdet, så vi bruker også noe tid på å velge ut de rette.

– Vi skal ha fulldekning i Bergen og etterhvert i Hordaland, og være etablert på alle sentrale steder. Nå har vi kommet oss opp i knestående, med stabilisert økonomi. Ting begynner å flyte, organisasjonen og styringen er kommet på plass, så skal vi vokse videre, fastslår Haavik.

I løpet av et par år kommer man til å se en betydelig ekspansjon, hvor Sprek og Blid kanskje har fordoblet antall sentere, ifølge styrelederen.

Vokst mest på PT

Sprek og Blid er en fullsortimentkjede og satser mye på PT.

– Vi har et veldig godt PT-tilbud, og det er der vi samlet sett har vokst mest det siste året. Det er et område vi ønsker å satse enda mer på, sier Haavik som også er oppmerksom på Sats Elixias graderte medlemskap.

– Vi har sett på medlemsmodellen deres, og det er mulig at vi også beveger oss i samme retning. Modellen er interessant og har mye for seg i relasjon til segmenteringen av sentrene våre. Det er alt jeg vil si foreløpig, fordi dette er en pågående, intern diskusjon hos oss.

Ole Petter Haavik utelukker ikke at Bergen-eierskap også har noe å si for Sprek og Blid:

– Det er en egen giv rundt et lokalt system, uten at jeg dermed skal sammenligne oss med Brann – men det eksisterer jo en viss grad av patriotisme i vår by, sier han.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]