annonse

annonse

Sprek og Blid: Fra kjede til allianse

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Sprek og Blid har gått fra kjede til allianse. To sentre er borte, men lønnsomheten er blitt bedre, ifølge styreleder Ole Petter Haavik. Her er alliansens nye vei videre.

Sprek og Blid har fått ny organisering. Kjeden er ikke lenger kjede, men har valgt å omdefinere seg til allianse. Sentrene i Askøy og Arna valgt å forlate Sprek og Blid, som nå teller syv sentre mot før ni.

Styreleder Ole Petter Haavik sier at det ikke ligger noen dramatikk i dette, og legger til at resultatet for fjoråret forøvrig er høyere enn for 2017. Samlet omsetning i 2018 var i underkant av 50 millioner.

– Hva ble nytt med allianse kontra kjede?

– Kjede og allianse høres kanskje ikke så forskjellig ut. Men vi tar utgangspunkt i at denne bransjen er veldig lokal, og dette ønsker vi å synliggjøre gjennom en allianse som vil gi hvert enkelt senter større frihet og tilpasningsmulighet, med mindre sentralstyring.

– Valget var enten å bli enda mer integrert og sentralstyrt eller å gå tilbake til en løsere tilknytning, som er utgangspunktet for Sprek og Blid. Vi valgte det siste, som vi tror er den beste løsningen i forhold til analysene vi har gjort, sier Haavik.

Burde vært gjort tidligere

Styrelederen forteller at konseptet kjede innebar at de skulle ha en sterkere sentralstyring og i større grad felles forpliktelser og aktivitet; det vil si å «tvinge» sentrene inn i felles struktur og system.

– Det er jo fordeler med dette også, blant annet er det lettere å ta ut synergier på kostnadssiden. Samtidig er det blitt mer og mer tydelig for oss at skal man lykkes i denne bransjen, er man helt avhengig av å la sentrene tilpasse seg sin lokale demografi – noe som er en utfordring gjennom et sentralstyrt system. Man ender opp med de samme konseptene og alt blir veldig likt og uniformert, påpeker Haavik.

– Hva har dere kommet frem til?

– Nå har vi en felles profil, en felles merkevare. Andre ting som skal gå felles er blant annet kompetanse, deling av PT-er, felles samlinger og kick-off – og nye digitale løsninger, hvor man har åpenbare fordeler av å samarbeide, samtidig som man har den lokale friheten.

– Det vil fortsatt være et sentralt styre, et sentralt forum som møtes jevnlig, om ikke månedlig så i hvert fall ganske ofte. Her vil alle sentrene møtes til samarbeid og skapende forpliktelse. Jeg føler vi har fått ut en fantastisk energi i kraft av omstruktureringen. Dette burde egentlig vært gjort for lenge siden.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Et steg tilbake

– I 2017 var du veldig optimistisk og sa at Sprek og Blid kanskje ville ha dobbelt så mange sentre om to år…

– Alle slike strategiske visjoner er jo beheftet med en risiko, og noen ganger må man ta et steg tilbake og omgruppere troppene, for å bruke militær terminologi: Finne ut hvor man egentlig står og hvordan man best kan lykkes fremover.

– Jeg har ingen problemer med å stå for uttalelsen jeg ga i 2017, men man vet aldri hva fremtiden bringer. Det er jo også en enorm utvikling i treningsbransjen, som stiller store krav til tilpasning – og man må finne den tilpasningen som egner seg for de troppene man har og sørge for at de presterer best mulig i sine lokale markeder, fastslår Haavik.

Ønsker utbryterne lykke til

– I 2017 hadde Sprek og Blid ca. 14 000 medlemmer. Har dere samme antall medlemmer ennå?

– Vi har noe mindre enn 14 000 medlemmer, men det skyldes at to mindre sentre, Askøy og Arna, ikke er med oss lengre.

– Hva skjedde da sentrene forlot Sprek og Blid?

– Jeg vil ikke spekulere i deres motivasjon for å forlate oss. De valgte å gå sine veier og jeg ønsker dem lykke til videre.

– Ser vi på strukturen av Sprek og Blid slik vi fremstår i dag, så består vi av tradisjonsrike, seriøse og solide sentre som også er relativt homogene i relasjon til omfang og lønnsomhet. Da vi mistet de nevnte småsentrene, økte lønnsomheten i Sprek og Blid totalt sett, selv om omsetningen gikk ned.

– Avskallingen har ikke medført noen problemer for oss. Vi har fått en mer homogen masse på en driftssikker og lønnsom basis for de gjenværende senterne.

Kan være aktuelt med flere

– Hvordan er økonomien er i dag?

– Alle sentrene våre går med overskudd og de gjenværende sentrene har forbedret overskuddet sitt fra 2017 til 2018. Sprek og Blid fremstår som en robust allianse.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Har du fortsatt tanker om ekspansjon, eller vil andre sentre bli tilknyttet alliansen?

– Vi kommer nok til å konsentrere oss om de sentrene som nå er med og sørge for å være ledende i de områdene hvor disse er etablert.

– Med alliansemodellen håper vi selvsagt at vi skal fremstå såpass attraktive for andre lokale sentre at de vil ønske å slutte seg til en slik modell. Vi tror behovet er der i markedet. Så vil tiden vise hvor fort vi ekspanderer og hvor raskt andre eventuelt melder seg på.

– Det vil i alle fall være interessant for oss få en mer fullstendig dekning i det geografiske området vårt enn hva vi har nå.

– Vil fremtidige alliansepartnere kunne operere uten å være Sprek og Blid?

– Nei, alle må benytte vår merkevare, som forøvrig står sterkt i vårt lokale område og som vi ønsker å bygge videre på.

Har stort potensial

– Er det blitt verre å være konkurrerende bergenser enn før?

– Vi har ikke opplevd så store endringer, og ser man på resultatutviklingen i de eksisterende sentrene, er den positiv. Man skal jo være ydmyk overfor hva som rører seg i kulissene, men jeg kan ikke se at konkurransen i Bergen er blitt noe tøffere de siste årene, snarere tvert i mot, vil jeg si.

– Det tyder vel på at andre også, i alle fall de mer seriøse aktørene, er opptatt av å utvikle sin kvalitet og lønnsomhet fremfor å dumpe priser i jakten på nye medlemmer.

– Sprek og Blid står med andre ord støtt?

– Absolutt, og ser man på den siste Virke-rapporten så viser den at selv om Norge ligger langt fremme hva angår bruk av treningssentre, så er det jo fortsatt bare en brøkdel av befolkningen som trener. Vi tror at potensialet er stort, kanskje særlig i helsesegmentet for å holde folk i arbeid og det å ta vare på seg selv.

– Vi har relativt nylig også fått en NTNU-rapport som dokumenterer sammenhengen mellom trening, utvikling, styrking av hjernekapasitet og eksempelvis betydelig reduksjon av sannsynlighet for demens med mer. Med en aldrende befolkning vil også dette komme mer i fokus fremover, sier Haavik.

Relatert innhold

[vc_basic_grid post_type=”ids” element_width=”6″ item=”4298″ grid_id=”vc_gid:1551795900337-23d0c822-f351-5″ include=”10124, 9839, 7676, 5511″]

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]