annonse

annonse

Står for 70 prosent av omsetningen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Rapporten «Treningssenterbransjen 2016» fra Virke Trening slår fast at kjedene dominerer det norske markedet, selv om 57 prosent av sentrene i Norge er frittstående.

I dag lanserte Virke Trening årets statusrapport; Treningsbransjen 2016. Der kommer det frem at kjedemakten, rent omsetningsmessig, er stor: 70 prosent av den samlede omsetningen på 4,5 milliarder kroner genereres via kjedene.

Virke Trening definerer en kjede som en sammenslutning av fire sentre eller flere.

Og den aller største er SATS Elixia som alene står for en fjerdedel av den samlede omsetningen i bransjen. Den gjennomsnittlige omsetningen per senter i kjeden var på 19,7 millioner kroner.

For kjedene samlet sett omsatte det gjennomsnittlige senteret på 7,2 millioner kroner.

Virke-rapporten slår fast at lønnsomheten jevnt over har vært høyere i kjedene enn hos de frittstående aktørene i perioden 2011 og frem til 2015.

Må skape veksten selv

Ved utgangen av 2015 var det ifølge rapporten, 1 079 treningssentre i Norge. Per 1. oktober var antallet 1 103 sentre.

Det ble registrert kun 11 konkurser i 2015, og sett i forhold til antall bedrifter i bransjen, ligger konkursraten på et forholdsvis lavt nivå sammenlignet med andre bransjer.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Etter flere år med sterk vekst har vekstraten falt betydelig de seneste årene, fastslår rapporten. Omsetningen på ca. 4,5 milliarder kroner er en nedgang på 1,3 prosent i forhold til året før.

– Det er lite trolig at vi har et stort underliggende vekstpotensial som resten av Europa, så vi må skape den selv, sier styreleder i Virke Trening, Eskild Larsen i Stamina.

Virke-rapporten forteller at det er kjedene med nisjetilbud og selvbetjening som har hatt den sterkeste veksten. Og det antas at en av årsakene til at omsetningen i bransjen går noe ned, kan være at flere velger sentre med lavere priser enn tidligere.

Bedre lønnsomhet

I et europeisk perspektiv omtales Norge som et modent marked. Her til lands har vi den høyeste penetrasjonsraten i Europa med 19,4 prosent. Det vil si at nesten hver femte nordmann er medlem av et treningssenter.

Målt i forhold til relevante aldersgrupper (over 15 år) er omtrent 30 prosent medlem av et treningssenter i Norge.

Siste undersøkelse fra Ipsos MMI viser imidlertid en svak nedgang fra 32 prosent i 2013 til 29 prosent i 2015. Virke fastslår at det er for tidlig å si om dette er et negativt trendbrudd.

Lønnsomheten er fremdeles lav i bransjen under ett, men driftsmarginen forbedret seg fra 1,7 prosent til 2,2 prosent i 2015.

– Lønnsomheten trender opp og vi ser resultatene av kostnadsreduksjoner, noe som har vært helt nødvendig, sier Larsen.

Et interessant funn i årets rapport er at de kjedene med lav lønnsandel (lavkostsentre), ikke har høyere lønnsomhet enn de med høy lønnsandel. Larsen konkluderer med at kompetanse og utvikling av kompetanse, derfor vil være viktig og lønnsomt fremover

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]