annonse

annonse

Står godt på egne ben

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Stamina Trening leverte et særdeles oppløftende førstekvartal, ifølge administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll.  Organisk vekst og realisering av stordriftsfordeler er melodien fremover.

Norge nest største treningssenterkjede har vært gjennom en forandrende reise siden oppstarten. Med stamme fra Friskhuset så kjeden dagens lys 1. september 2012.

I august i fjor endret moderselskapet Stamina Group strategi, og gikk for en rendyrking av de forskjellige forretningsenhetene.

– Vi har levert et særdeles oppløftende førstekvartal, og det er veldig gledelig. Vi er foran budsjett på senternivå, regionsnivå og selskapet totalt sett. Vi er stolte av den endringen vi har gjort – og fått til, fastslår administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll i Stamina Trening.

Med sine 45 sentre fra Tromsø i nord til Arendal i sør, representerer Stamina Trening ca. 53 000 medlemmer.

En god synergi

I dagens organisering er Stamina Group overbygningen med Stamina Trening og Stamina Helse i Norge, samt datterselskapet Avonova i Sverige.

Sandvoll forteller at rendyrkingen av hvert forretningsområde har gitt mer fokus på kjernebusiness: Stamina Trening er i større og tydeligere grad knyttet opp mot en til en-markedet, mens Stamina Helse er rendyrket mot bedriftshelse-porteføljen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Med Stamina Group som overbygning har vi fortsatt synerger mellom selskapene. Vi jobber tett med Stamina Helse, særlig innen større prosjekter og leveranser til det offentlige. Vi leverer trening, personlig trening og kompetanse inn til virksomheter der Stamina Helse har avtalen. Det er godt å ha denne synergien for da har vi et sterkt kompetansemiljø innen både helse og trening, sier Sandvoll.

Organisk vekst

På spørsmål om hvor Stamina Trening er på slutten av 2017 og fremover, sier Sandvoll at det aller viktigste for Stamina Trening er å jobbe med organisk vekst på dagens portefølje.

– Vi har fokus på å ha en stabil medlemsmasse, redusere «churn» og ikke minst – med den rendyrkingen som er gjort – realisere stordriftsfordelene som gjør at vi står sterkere som selskap. Vi ønsker også å bidra til konsolidering og profesjonalisering av bransjen, ved at de grep vi tar er med på å bidra til å løfte bransjen, sier Sandvoll.

Selskapet solgte rett før jul sin aksjepost i Stamina-sentrene i Grenland. Utover seks gjenværende sentre, er resten eid av Stamina Trening. Sandvoll forteller at når de deleide er bærekraftige som i dag, kommer man ikke til å endre på det.

LES OGSÅ: Kjøper ut Stamina i Grenland

– Hvor er det dere står sterkest?

– Det er definitivt i Nord-Norge, og det er knyttet til historikken hvor Friskhuset hadde sitt store fotfeste – og bedriftshelse knyttet til dette.  Så treningsdivisjonen er størst i Nord.

Satser tungt på personlig trening

– Hva er det som skiller dere ut blant konkurrentene?

– Vår visjon er at vi vil ha flere friske folk. Vårt mantra er at «Vi skal bevege Norge». Vi er opptatt av livskvalitet og livsstil, det vi leverer er fysisk aktivitet og trening for folk flest i alle aldre.

Administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll i Stamina Trening (Foto: Stamina)

– Vi jobber hardt med kvalitetssikring av kompetanse, og er opptatt av at vi har funksjonelle og gode sentre med gruppetrening tilpasset ulike målgrupper og aktivitet. Vi satser også tungt på personlig trening for å få det til å blomstre i selskapet, sier Sandvoll.

Hun legger til at den største utfordringen i samfunnet er livsstilutfordringen.

– Vi opplever at der er flest av «folk flest». Det er ca. 20 prosent av befolkningen som hopper frem og tilbake mellom aktørene, og det er kanskje 20 prosent vi aldri kommer til å nå. Men resten burde vi alle være mer opptatt av å få i mer aktivitet, og inspirere enda flere til å trene for å opprettholde en god helse og livskvalitet.

Spennende med Sats Elixia-modellen

Stamina Trening satser ikke tungt i utvalgte nisjer som yoga eller crossfit.

– Vi konsentrerer oss om vår kjernevirksomhet rundt gruppetrening og personlig trening, men vi har også sentre med squash, uteaktivitet og basseng: All round med fullsortiment, pluss noen få nøkkelkort-sentre, forteller Sandvoll.

Hun synes det er positivt med konkurransen som blomstrer, og gir kundene valgmuligheter.

– Men nisjene som vokser opp er et supplement for de som ønsker noe spesifikt, mens vi – som Sats Elixia – leverer en totaltjeneste for kundene.

– Hva tror du om den nye medlemsmodellen til Sats Elixia?

– Det er en spennende tilnærming og jeg tror det er rett vei å gå sett fra et kundeperspektiv: De kan velge ut fra sine behov og preferanser, og betale deretter. Det er veldig interessant å se at Sats Elixia, så store som de er, gjør dette.

– Ser dere på tilsvarende modell?

– Jeg tror at vi, i likhet med alle konkurrentene, ser på muligheter til å finne løsninger som er tilpasset vår kjede og hva slags vei vi ønsker å gå. Jeg synes det er veldig spennende å følge med på det Sats Elixia har gjort, og den responsen de får i markedet.

LES OGSÅ: Vil være mer relevant for flere

Kompetanse gir muligheter

– Hva er den største utfordringen for dere fremover?

– Vår og bransjens største utfordring er at vi klarer å nå enda flere til å være fysisk aktive. Folk er for passive. Klarer vi å få inn flere, er det bra både for oss og AS Norge, sier Sandvoll.

Og legger til at det er avhengig av at man synliggjør den kompetansen man har, og jobber med å utvikle den i alle ledd – slik at kundene opplever at den merverdien de får ved å være aktive er så stor at de faktisk ikke kan la være.

– Kompetanseløftet som Virke Trening har jobbet med, setter fingeren på viktigheten av å være kompetent slik at det blir lettere for f.eks. fastleger og andre å henvise pasienter som trenger fysisk aktivitet under kyndig veiledning til oss.

– Der er vi ikke ennå, men det ser jeg som et fantastisk mulighetsrom. Men det avhenger av oss som bransje at vi klarer å løfte kompetansenivået og nyttiggjøre oss av den kompetansen vi har. Vi har ikke evnet som bransje å være flinke nok til å synliggjøre alt vi har i vår portefølje.

Er knallfornøyd

Sandvoll forteller at Stamina Trenings bidrag til å «øke kaka», er å engasjere seg i kompetansebyggingen.

– Ikke bare forbruke kompetanse, men også gi kompetanse. Vi har opprettet opplæringsportalen Stamina Akademiet, og vi jobber også aktivt med rekruttering inn til bransjen på de ulike arenaene som utdanner PT-er og instruktører. Vi har masse flott kompetanse som vi skal være enda flinkere til å løfte frem.

– Tøft eller fornøyd om dagen?

– Jeg er knallfornøyd! Jeg føler meg superprivilegert som har en organisasjon som har så mye energi og som står på som et lag. Jeg er ydmyk og stolt av det laget jeg har gleden av å være leder for. Det føles bra!

LES OGSÅ: Ny toppsjef i Stamina

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]