annonse

annonse

STERK trykker hardere på helseknappen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

– Vi ser at vi trenger å sette ytterligere fokus på helsetilbudet vårt i henhold til behovet til medlemmene, og ikke minst hva som kreves av kompetanse hos de ansatte, fastslår daglig leder Kjetil Larsen. Fra nyttår justeres minimumskravet til trenerne og det opprettes et eget akademi.

Bakteppet er at vi nå forhåpentligvis slutten på en pandemi som har vært tøff for bransjen, der restriksjoner og nedstenginger har preget hverdagen i lang tid.

– Ca. 30 prosent av befolkninger er nå i dårligere helsemessig forfatning enn før pandemien, og behovet for regelmessig aktivitet og et fornuftig kosthold er større enn noensinne. Vi vil derfor gjøre noen grep for å imøtekomme behovet, og sørge for å tilby et helhetlig helsetilbud der medlemmet er garantert den beste hjelpen, sier Larsen.

Lørdag 14. august var det kick off hvor nyhetene ble presentert:

Fra første januar 2022 opprettes «STERK Akademiet» – en sertifisering hvor deltakerne blir «STERK Helsekonsulent» etter deltakelse på i alt fem moduler.

Fra samme dato justeres minimumskravet hos trenerne på STERK: Nå ønsker man at trenerne skal inneha en helsefaglig utdanning på minst tre år – tilsvarende bachelor, 180 studiepoeng.

Bygger opp under visjonen

– STERK er først og fremst et helsehus der vi har samlet en meget bred kompetanse, som innebefatter fastleger, privatlege, fysioterapeuter, kiropraktorer, ernæringsfysiolog og personlige trenere. Med vårt fokus på helse og hva vi nå i kjølevannet av Covid-19 merker, er behovet for kvalifisert hjelp for å bedre helsen tydeligere enn noen gang, forteller Larsen.

– Det er derfor naturlig for oss å innføre begrepet «Helsekonsulent», som etter vår mening er mer dekkende for hjelpen vi ønsker å tilby og at det bygger enda bedre opp under vår visjon og verdier.

For mange av STERKs kunder er et besøk på klinikken det første møtet med selskapet, der behandling av spesielt muskel- og skjelettplager er hovedfokus.

– Når personen ikke lenger trenger behandling og skal over i neste fase, kall det gjerne «return to play», ønsker vi å sende vedkommende videre i vårt system.

– For at vår helhetstenking skal fungere må trenerne ha kompetansen vi trenger slik at f.eks. kiropraktorene våre trygt kan henvise pasienten videre, og dermed er økt fokus på kompetanse et naturlig steg videre for oss, fastslår Larsen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Viktig med kompetanseøkning

– Det er her våre trenere kommer inn, og med opprettelsen av vårt nye akademi sikrer vi at mottakerapparatet på treningssenteret, trenerne, har nødvendig kompetanse til å ivareta personens videre helseutvikling.

I regi av Virke Trening utarbeidet et kompetanseutvalg i 2016 en ny anbefaling for minimumsutdanning for personlig trenere, kalt «Et kompetanseløft i treningssenterbransjen».

– Dette var et meget viktig steg mot en økt profesjonalisering av bransjen, og et tydelig signal om at kompetanse er viktig. STERK tar nå et nytt steg i det vi mener er en nødvendig videreutvikling av dette kompetanseløftet, og ønsker nå minst tre år med en helserelatert utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng velkommen, sier Larsen.

Han legger til at de merker at kandidatene med kun ett års utdanning enkelte ganger kommer til kort når det gjelder kompetanse og ferdigheter på viktige helseområder.

– Her ønsker vi også velkommen en videre diskusjon rundt krav til kompetanse i bransjen i regi av Virke Trening, da kun et felles løft i bransjen vil gi det riktige signalet mot så vel myndigheter som den norske befolkningen for øvrig.

Vurderer å inkludere eksterne

Med enda større profesjonalitet vil bransjen som helhet dra nytte av dette i form av bedret renommé og seriøsitet – og bli tatt på alvor som en viktig aktør for å bedre folkehelsen og livskvaliteten.

– Da tror vi at et nærere samarbeid med den offentlige helsetjenesten og andre relevante helseaktører kommer til å vokse fram, til nytte for alle, sier Larsen.

Opprettelsen av «STERK Akademiet» er først og fremst myntet på selskapets egne ansatte, men på sikt vil man vurdere å ønske eksterne deltakere velkommen, for å lage det til et kompetansesenter for alle.

– STERK HasleLinje ligger i samme bygg som det nye Quality HasleLinje, og vi vil dermed totalt sett kunne tilby kursfasiliteter av øverste klasse, i tillegg til høyt nivå både faglig og pedagogisk hos de som skal undervise, sier Larsen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Betydning også for økonomien

I en tøff periode for treningssentrene forteller Larsen at klinikken deres, STERK Helse avdeling Vinslottet, har tatt nye steg med rekordomsetning gjennom pandemien – noe som blant annet ses i sammenheng med den negative helsemessige utviklingen hos befolkningen for øvrig under pandemien.

– I tillegg har vi i andre kvartal hatt en rekordomsetning også på PT, der juni måned ble den beste måneden i selskapets historie. Vi tror derfor at de nye grepene vi gjør ikke bare vil hjelpe oss i forhold til renommé og profesjonalitet, men også gi oss et nytt økonomisk løft som er viktig for oss alle, fastslår han.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]