annonse

annonse

Sterke PT-krefter starter opp Norges PT-forbund

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Atle Arntzen, Øystein Jensen og Henning Holm står i spissen for etableringen av et nasjonalt PT-forbund under arbeidstakerorganisasjonen Negotia. Målet er å etablere PT-ene som viktige folkehelseaktører, definere fornuftige kompetansekrav og utarbeide gode lønnsmodeller. Startskuddet går med et informasjonswebinar 23. mars.

Sonderingen om å få til en nasjonal arbeidstakerforening for landets PT-er har holdt på en stund, men nå er alt klappet og klart for å fyre av startpistolen: Den 23. mars arrangeres det et åpent informasjonswebinar for alle landes PT-er.

Her kan du melde deg på webinaret.

Trioen som vil utgjøre det første styret på interimbasis, og som har gått i bresjen for å få dannet Norges PT-forbund, har lang fartstid i treningsbransjen som PT-er i mange forskjellige roller.

Atle Arntzen har vært PT og PT-sjef i SATS – og er nå daglig leder i Trento, Henning Holm har vært PT og PT-sjef i EVO – og sitter i dag som daglig leder i Akademiet for Personlig Trening. Øystein Jensen er fysioterapeut og PT med ti års fartstid i Artesia, har jobbet i SATS og driver nå Corporis som leverer treningstjenester til bedriftsmarkedet.

Viktig for bransjen

Hvor mange aktive PT-er det finnes i Norge i dag er det ingen sikre tall på.

– Det vet jeg ikke, konstaterer Atle Arntzen – men resonnerer seg frem til at det grovt anslått ligger rundt 1 500.

– Akkurat det spørsmålet speiler jo behovet for dette forbundet, fastslår Øystein Jensen.

På spørsmål om hvor mange man ser for seg som medlemmer det første året, sier Arntzen at Norges PT-forbund først og fremst er interessant for dem som har PT-yrket som en viktig del av hverdagen.

– Potensialet inneværende år er et sted mellom 300-500 medlemmer, sier han.

Øystein Jensen vektlegger det faktum at forbundet ligger inn under arbeidstakerorganisasjonen Negotias vinger.

– Etableringen av forbundet er en prinsippsak, og er ikke antallsavhengig. Vi gjør dette fordi det er viktig for bransjen, fastslår han.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Fokusområder

Visjonen til det nye forbundet er å etablere personlige trenere som en naturlig løsning for fremtidens helsearbeid, hvor yrkesgruppen blir en viktig aktør for å bedre den norske folkehelsen.

Forbundets fokusområder eller «kampsaker» er som følger:

  • Etablere PT-ene som en viktig folkehelseaktør
  • Godkjenninger og sertifiseringsordninger, knyttet opp mot helsetjenesten
  • Utarbeide gode lønnsmodeller som sikrer trygghet og forutsigbarhet
  • Definere fornuftige kompetansekrav og evn. inndeling i nivåer (utdanning og erfaring vs. lønnsnivå)
  • Dialog mot utdanningsaktørene, jobbe fram en felles forståelse for innhold og omfang i utdannelsen
  • Tilby attraktive kurs, både juridisk og treningsfaglig

 

Viktig helserolle

– Så en målsetting kan være å fremme trening på blå resept og at PT-ene får en rolle som mer offisielle behandlere?

– Ja, det er fantastisk om vi kommer dit. Forbundet kan være et riktig steg for å profesjonalisere bransjen, skape tydelige rammer om hva jobben som PT dreier seg om, arbeide med sertifiseringsordninger etc. – slik at markedet kan være trygg på at vi tilbyr et ordentlig opplegg, sier Arntzen.

Øystein Jensen er en av initiativtakerne til det nye forbundet. (Foto: Corporis)

Øystein Jensen trekker frem at PT-bransjen har vært en kommersiell bransje, men at mange PT-er under koronapandemien var høylytte om at man som faggruppe faktisk har en helsefunksjon i samfunnet.

– Men det faller litt gjennom når vi i normaltider fokuserer på at vi kan fikse sommerkroppen. Sannheten er likevel at vi har en kjempeviktig helserolle i samfunnet: De jevneste PT-kundene er de som bruker PT av nødvendighet og behov – og målet er helse, sier han.

Jensen trekker frem vakuumet i markedet: En pasient med vondt går til lege, blir henvist til fysioterapeut, hvor det ofte er lange ventetider. Når man får time, får man etter sjekk og vurdering – et egentreningsprogram med beskjed om å gjennomføre.

– Men så vet vi at 90 prosent ikke gjør det. Den forlengede armen til behandlerne der ute, er det mange PT-er som kunne ha vært. De har kompetansen, men ikke kompetanse-kravene, så behandlerne kan ikke sende til hvem som helst som kaller seg PT.

– Der er behovet for forbundet. Vi kan sette standarder og ha kontroll på at de der ute har den rette kompetansen.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Fokus på dialog, ikke konflikt

Både Arntzen og Jensen understreker at Norge PT-forbund skal være en positiv kraft som inviterer til samarbeid og dialog.

– Da jeg satt i SATS var det slik at fagforening ville jeg helst ikke ha noe med å gjøre. Den gang var melodien at «du må organisere deg for da skal vi «ta» arbeidsgiver». Man skulle i krig og klinsj.

– Med Norges PT Forbund har vi vært tydelige overfor Negotia at vi skal invitere til dialog og samarbeid med arbeidsgivernes organisasjoner for å finne bærekraftige løsninger over tid for alle parter. Det skal ikke være to motpoler, sier Arntzen.

Atle Arntzen (Foto: Privat)

– Ja, men så kommer det inn 500 medlemmer med forskjellig bakgrunn. Noen vil være misfornøyde med arbeidsforhold og lønn..?

– Det er mange som er frustrerte med hensyn til egeninnsatsen for å få flere kunder og ønsker en fastlønn i bunn. Har man 20 000 i garantilønn, men ikke genererer kunder nok til å forsvare dette nivået, har arbeidsgiver styringsrett og man må regne med å få andre oppgaver. Ikke alle PT-er forstår dette.

– Da er det bedre at folk som har erfart dette i mange år, som oss, tar tak i dette for å skape forståelse, men også utfordre arbeidsgivere. Her kan Norges PT-forbund være en balanserende faktor, sier Arntzen.

Jobbet for lav kontingent

Vurdering av den juridiske holdbarheten i kontrakter PT-ene tegner med arbeidsgivere og tilrettelegging av søknader om utdanningsmidler for medlemmene, trekker de to frem som typiske eksempler på hva et forbund kan bistå med.

– Kompetansehevning er et av punktene som skal vektlegges, og vi har jobbet hardt for å holde medlemskontingenten så lav som mulig. Den er også fradragsberettiget og medlemmene får alle de andre fordelene som Negotia kan tilby innen for eksempel forsikring, bank og utdanningsstøtte, påpeker Jensen.

Nye medlemmer ansatt som PT har en kontingent på 242 kroner i måneden. Selvstendige næringsdrivende betaler 363 kroner i måneden.

– På høy tid

– Dere tre «grunnleggere» sitter i et interimstyre. Hvor lenge?

– Negotia har vært tydelige på at vi tre blir med i oppstarten av forbundet, men med arbeidsgiveransvar er det naturlig at jeg trekker meg ut etter hvert – og at medlemmene selv organiserer et styre sammen med Negotia, sier Arntzen.

Henning Holm skal sitte i interimstyret til det nye forbundet. (Foto: AFPT)

Både han og Øystein Jensen er klare på at alle skal med. Det er ingen formkrav til utdanning.

– Men på et tidspunkt vil forbundet være tydelig på hva som kreves for å kunne kalle seg en PT. Det er bare 15 år siden eiendomsmeglerne gjorde det samme, og den bransje har blitt mye mer profesjonalisert. Så dette er på høy tid, fastslår Jensen.

– Jeg er ikke i tvil om at Norges PT-forbund har nyhetens interesse og vil vokse organisk. Vi skal bygge opp bransjen, ikke ha fokus på det negative og kontroversene. Vi vil bygge opp hele gruppen, konkluderer Atle Arntzen.

Her kan du melde deg på oppstartswebinaret som avholdes 23. mars.

Her kan du lese mer om Norge PT-forbund og Negotia.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]