annonse

annonse

Foto:

Stortinget

Stortinget støtter økt bruk av Grønn Resept og ber om utredning

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Stortinget har tatt et viktig skritt mot å fremme helse og velvære ved å vedta innstillingen 398 S (2022-2023) i Folkehelsemeldingen. I innstillingen ber Stortinget regjeringen om å legge til rette for økt bruk av Grønn Resept og utforske nye oppfølgingsmodeller, inkludert veiledet aktivitet og kosthold. Dette er gode nyheter for treningsbransjen, som har lenge jobbet for å få Grønn Resept på den politiske agendaen.

Grønn Resept er et konsept der helsepersonell kan foreskrive fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Ved å utvide bruken av Grønn Resept og inkludere veiledet aktivitet og kosthold, ønsker Stortinget å bidra til å bekjempe livsstilssykdommer og fremme et sunnere samfunn. Dette vil gi flere mennesker muligheten til å dra nytte av treningssenterbransjens kompetanse og tilbud.

NHO-Geneo har vært sterkt involvert i denne helsepolitiske saken og har bidratt til å påvirke beslutningstakerne. De har levert et solid innspill til Folkehelsemeldingen og oppnådd resultater med Stortingets vedtak. Som et resultat av dette gjennomslaget, vil NHO-Geneo fortsette å arbeide for å få gjennomslag for en ny oppfølgingsmodell der treningssenterbransjen spiller en sentral rolle.

Mee Eline Eriksson, fagdirektør i NHO Geneo, forteller at regjeringen er nå pålagt å utrede og presentere egnede oppfølgingsmodeller i tråd med Stortingets vedtak. Dette viser at helsepolitikken har satt fokus på betydningen av fysisk aktivitet og kosthold som en del av helsetilbudet i Norge. Det er et viktig skritt i riktig retning for å integrere treningssenterbransjen som en sentral leverandør innen folkehelsearbeidet.

Denne helsepolitiske saken er høyt prioritert, og det forventes at regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak på en egnet måte. Det gjenstår å se hvordan utredningen og implementeringen av nye oppfølgingsmodeller vil utfolde seg, men dette er definitivt et positivt steg for treningsbransjen og helsevesenet i Norge.

Med Stortingets vedtak om å legge til rette for økt bruk av Grønn Resept og utforske nye oppfølgingsmodeller, har treningsbransjen fått anerkjennelse for sitt arbeid og en viktig rolle i fremtidens helsevesen, avslutter hun.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]