annonse

annonse

Tar ansvar for antidoping

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Et sertifikat for seriøst antidoping-arbeid skal sikre at treningssenteret er rent og kan håndtere problemer hvis de oppstår. EVO Fitness er en av de som er aktive.

– Doping er helseskadelig og ødelegger treningsmiljøet. Trening er helsefremmende og er det som må dominere treningssenteret. Så enkelt og så vanskelig er det, fastslår direktør Anne Thidemann i Virke Trening.

Hun påpeker at Virke Trening tar et forebyggende samfunnsansvar i forhold til doping, og understreker at nesten alle Virke Trenings medlemmer er del av Antidoping Norges Rent Senter-program.

Treningssenterbransjen har investert i og har sammen med Antidoping Norge utviklet et e-opplæringsprogram som er fundamentet i antidopingopplæringen. Det enkelte senter må videre ha på plass ulike kriterier, blant annet konsesjon fra Datatilsynet, for å drive et seriøst antidopingarbeid.

– Dette gjør at man kan teste ved sentrene om nødvendig, noe som er en omfattende prosedyre. Derfor må man også gjennom programmet. Vi legger vekt på forebygging, og de som går gjennom dette programmet får et sertifikat, sier Thidemann.

Må fornyes

Hun slår fast at det ikke er nok å være passivt del av Antidoping Norges program, med en logo ved inngangsdøren.

– Dette skjerpes nå med sertifisering og en selvevaluering, som blir kontrollert av Antidoping Norge. Og man har ikke sertifikatet for evig og alltid, det er noe som må fornyes over tid, sier Thidemann.

Virke Trening går snart ut med en kampanje sammen med Antidoping Norge for å slå et slag for at nordmenn som er glad i trening velger  de sertifiserte sentrene.

Publiserer liste

Thidemann mener dette er bra også for foresatte som sender barna sine på treningssenter.

Rent Senter - Antidoping Norge
Rent Senter – Antidoping Norge

– Da kan de sende dem på et Rent senter. Det er viktig at vi får synliggjort dette. På Antidoping Norges nettsider vil det publiseres en liste over rene sentre, slik at alle kan finne sine rene sentre i sitt nærområde.

Thidemann understreker at treningssentre som ikke står på listen, likevel kan være bevisste og drive bra.

– Men man vet ikke. Sertifikatet blir en garanti for at man jobber aktivt for å forebygge, og kan gjøre noe med det hvis det skulle vise seg å være et problem. Som sentral tilbyder av fysisk aktivitet og sentral samfunnsaktør, er dette et viktig arbeid for oss. Vi har som mål at alle våre medlemmer skal være sertifiserte, rene sentre. Men vi kan bare anmode, ikke tvinge noen, fastslår hun.

Større oppmerksomhet

Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder, Antidoping Norge
Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder, Antidoping Norge

Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Halvor H. Byfuglien, forteller at det er vanskelig å være helt presis på omfanget av dopingbruk i Norge.

– Den siste omfangsundersøkelsen, fra 2009, viste at mellom to og tre prosent har brukt eller bruker anabole steroider. Men vi opplever at dette er et område som stadig flere blir oppmerksom på, og bekymret for utviklingen innen, sier han.

Bruk og omsetning av anabole steroider ble først forbudt i juli 2013. Byfuglien forteller at etter forbudet kom, har området fått mye større oppmerksomhet fra både sentre og myndigheter, og antall bekymringsmeldinger fra lærere og foreldre har økt.

– Oppmerksomheten tilsier at dette er et økende problem, men vi må være nøkterne å si at det ikke er et gigantisk problem hvis vi ser samfunnet under ett. Men vi opplever at det er en del miljøer som har en usunn treningskultur. At fokus ligger på å se bra ut, og ikke på den helsemessige gevinsten ved trening.

Sentrenes initiativ

Listen over sertifiserte rene sentre teller rundt 290. Byfuglien sier at Antidoping Norge har avtaler med over 400 sentre, men at alle ikke har kommet i mål med sertifiseringsprosessen ennå. Han presiserer at det også går an å ha et antidopingstandpunkt uten å være sertifisert.

– Men samtidig er det endel sentre som ikke setter antidopingarbeid høyt på agendaen. Det er bare å erkjenne.

I 2015 tok Antidoping Norge nesten hundre dopingprøver på norske treningssentre, og det ble gjennomført cirka 400 bekymringssamtaler. Det er treningssentrene selv som må initiere en eventuell kontroll.

– De må ha en avtale med oss og konsesjon fra Datatilsynet. Ved en eventuell mistanke kan de innkalle medlemmet til en samtale der det blir forelagt mistanken. Medlemmet kan da velge å si opp avtalen eller stille seg tilgjengelig for kontroll. I den samtalen ser vi at mange velger å si opp, forteller Byfuglien.

Blir utestengt

EVO Fitness er en av treningsaktørene som har tatt et aktivt grep om antidopingarbeidet. Produkt- og HR-direktør Henning Holm forteller at de jobber etter retningslinjene til Antidoping Norge.

Henning Holm, produkt- og HR direktør, Evo Fitness
Henning Holm, produkt- og HR direktør, Evo Fitness

– Først og fremst er vårt antidoping-engasjement synlig på våre hjemmesider og i medlemsvilkårene. Sistnevnte gir oss muligheter til å innkalle til samtale hvis vi får en mistanke, sier Holm.

EVO Fitness startet med aktivt antidopingarbeid i 2013. I hele perioden er det 74 som har blitt kalt inn til samtale.

– Av dem er det 47 som har dukket opp. De som ikke dukker opp blir utestengt med en gang.

Fungerer proaktivt

Holm forteller at EVO har opplevd en nedgang i antall saker det siste året.

– Det skyldes innsatsen de siste årene. Det har en stor signaleffekt det vi har gjort, og det viser at det fungerer. Vi må tørre å bruke tid på dette.

Holm forteller at han har et budsjett på mellom 100 000 og 150 000 i året til antidopingarbeid, som brukes på blant annet reiser i forbindelse med samtaler og dopingtester.

– Det krever både jobb og penger, men det fungerer proaktivt. De som bruker dopingmidler vet om politikken vår og holder seg unna, fastslår han.

Vil påvirke markedet

Både Holm og Halvor H. Byfuglien er enige med Anne Thidemann om at et aktivt arbeid med antidoping kan gi markedsfordeler over tid.

– Det er en fin referanse, særlig for foreldre. Det er vår og sentrenes jobb å profilere at dette er et stempel med innhold, sier Byfuglien

– De som doper seg oppfører seg ikke fint. Vi og alle andre vil ha medlemmer som oppfører seg. Blir det et dårlig miljø er det mange som slutter, og begynner andre steder, påpeker Holm.

Rent senter: http://www.antidoping.no/kunnskapssenteret/rent-senter/rene-sentre/

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]