annonse

annonse

Foto:

Mee Eline Eriksson, NHO Geneo

Trening som medisin bør likestilles med medisiner i Norge

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I Norge får du helt eller delvis dekket medisiner og operasjoner. Samtidig viser solide forskningsrapporter at fysisk aktivitet og et balansert kosthold kan ha minst like primærforebyggende og behandlende effekt. Allikevel, dersom legen ønsker å henvise deg til en personlig trener eller kostholdsveileder, så må du betale det hele fra egent lommebok.

– Vi har så mye fagkompetanse som er innhentet over ti år, som taler for at trening i veldig stor grad bør bli likestilt med medisiner. Nettopp fordi det er en medisin i seg selv, seier Mee Eline Eriksson, som er fagdirektør i helse- og velferdsbransjen i NHO Geneo.

Norge er verdens sykeste land

Stortinget fattet et viktig vedtak før sommerferien, der regjeringen blir bedt om å legget til rette for økt bruk av Grønn resept og vurder om ordningen kan endres slik at den tas mer i bruk.

Målet er bedre helse og økt livskvalitet til hele befolkningen, og ikke bare for dem som kan betale fra egen lomme, for uhelse går i arv.

Det er et sosioøkonomisk problem at det koster penger å ta vare på egen helse.

Økningen av ikke-smittsomme sykdommer kan reduseres ved bruk av Grønn resept

Eriksson er en av flere som jobber for en ny innretning av ordningen, der leger henviser videre til personer som faktisk innehar den nødvendige helsefaglige kompetansen.

– Det er jo mye enklere å drive med politisk påvirkning når vi har så tung argumentasjon på hvorfor det er viktig. Norge er et av verdas sykeste land, sier Eriksson og nevner det høye sykeværet og mange uføre.

Hun peker på at de bakenforliggende årsakene til sykefravær og uførhet er muskel- og skjellet lidelser og psykiske lidelser som kan forebygges og behandles med både fysisk aktivitet og kosthold.

Personlige trenere og treningsfysiologier er nøkkelen

Eriksson mener at det må skje både strukturelle og praktiske endringer til befolkningens beste. Helsepolitiskbarometer 2023 viser at hele 80% av befolkningen er positiv til økt bruk av Grønn resept og 90% av pasientene hadde valgt fysisk aktivitet fremfor medisiner, viser en undersøkelse foretatt av Legeforeningen.

– Det kan ikke lengre være opptil hver enkelt lege om trening skal brukes som medisin, dette må inn i helsesystemet og forebyggende helsetjenester på inn i felleskapets velferdsordninger. Vi kan ikke lengre leve med at kun 3% av felleskapets midler brukes på forebygging, når vi vet at det koster mye mindre med forebygging enn behandling. Helsepolitikerne må omprioritere og investere i forebyggende helsetiltak, sier Eriksson.

I løpet av høsten vil NHO Geneo invitere bredt til et innspills møte der relevante aktører møtes og diskuterer barrierer og kritiske suksesskriteria for en vellykket ordning.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]