annonse

annonse

Treningsbransjen håper ny smittevernveiledning vil gjøre det enklere å holde delvis åpent

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Standard Norge har utviklet en smittevernveiledning for treningssentre i samarbeid med bransjen selv. Veiledningen kan være et nyttig verktøy for både treningssentrene og myndighetene, mener Virke Trening og NHO Service og Handel.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for treningssentre. Den tar for seg blant annet generelle tiltak for renhold og smittevern for ansatte og gjester, og spesifikke tiltak som å montere pleksiglass, begrense antall deltakere på gruppetrening og kreve at all trening skal bookes på forhånd.

Tiltakene er delt inn i tre nivåer som bygger på den lokale smitterisikoen i kommunen hvor senteret ligger.

Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med representanter for bransjen og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Et nyttig verktøy i dialog med myndighetene

Treningssentrene i mange kommuner har igjen måttet stenge dørene de siste ukene som følge av økt smitte.

Den nye smittevernveiledningen kan gjøre det enklere å holde delvis åpent, håper Virke trening og NHO Service og Handel som har deltatt i utviklingen av smittevernveiledningen sammen med representanter for 3T-Treningssenter, EVO, Sense Trening & Helse, Sprek Trening, Skullerud Sport Senter og Sterk Helse og Trening.

De understreker at de fleste treningssentre har gode rutiner allerede, men håper den nye veiledningen kan være et nyttig verktøy i dialogen med lokale myndigheter.

– Treningssentrene har stort sett holdt helt åpent eller vært helt stengt. Hvis lokale og nasjonale myndigheter tar denne veiledningen i bruk, blir det enklere for treningssentrene å tilpasse seg den lokale smittesituasjonen og holde delvis åpent. Veiledningen er delt inn i tre nivåer og legger til rette for at sentre kan stenge deler av virksomheten i perioder med økt smitte, sier Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

At treningssentre kan holde delvis åpent er viktig for folkehelsen, sier Kjetil Larsen som er styreleder i Virke Trening.

– Treningssentrene er en viktig folkehelseaktør og vi ønsker å bidra til god helse ved å holde åpent for grupper som for eksempel eldre eller pasienter i rehabilitering, selv om smittetrykket i kommunen er høyt, sier Larsen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Her finner du den nye smittevernveilederen!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]