annonse

annonse

Treningskjedenes markedsandeler 2018

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

SATS er fremdeles kongen på haugen, men listen over kjedenes markedsandeler viser en del interessante utviklingstrekk.

Listen over treningskjedenes markedsandel, målt i omsetning, er utarbeidet av Virke Analyse for bransjeforeningen Virke Trening. Tallene er presentert i rapporten Treningssenterbransjen 2019.

LES OGSÅ: Lønnsomheten i treningsbransjen øker

I alt har Virke Trening med 47 kjeder, hele 12 som ikke var på fjorårets oversikt. Squash Fitness og Sparta Treningssenter er de største blant disse – med en markedsandel på henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent, ifølge Virke Analyse.

Som man kan se av tabellen under er det 11 kjeder som kan notere seg for vekst i markedsandel i 2018, og den som vokste aller mest prosentvis var Nr1 Fitness.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Konsernsjef Trygve Amundsen har tidligere uttalt at målet er å være nummer to i løpet av 2022 – målt i omsetning. Det vil bli et kappløp mot Family Sports Club, som etter overtakelsen av Stamina Trening, innehar den plassen målet etter 2018 omsetning.

LES OGSÅ: Nr1 Fitness går for sølvplass innen 2022

Kraftig vekst må til

For å sette det litt i perspektiv: Samlet sett omsatte treningssenterbransjen for 5 363 millioner kroner i 2018. Det gir Nr1 Fitness en omsetning på ca. 102 millioner kroner. Nåværende sølvplass-eier, Family Sports Club (inkl. Stamina Trening) omsatte for ca. 365 millioner kroner.

Legger vi til grunn en årlig, konservativ vekstrate på 3,5 prosent hvert år de fire neste årene (2019-2022) vil bransjen samlet sett omsatte for ca. 6 150 millioner kroner i 2022. En andreplass på lista, gitt at den har en markedsandel på ca. 7 prosent, vil innebære en omsetning på ca. 430 millioner kroner i 2022.

I toppen av tabellen ligger selvfølgelig SATS – som kunne notere seg en markedsandelvekst på 0,1 prosent. Med en markedsandel på 27,7 prosent, gir det en omsetning i landet 1,49 milliarder kroner. Kjeden er med andre ord sånn cirka fire ganger større enn nummer to på listen.

Både 3T og EVO vokser med 0,2 prosent i forhold til 2017.

Flere store taper terreng

Selv om SATS vokser taper faktisk SATS-konstellasjonen markedsandel: SATS vokser med 0,1 prosent, Fresh Fitness falt med 1,2 prosent – og FitnessXpress, som SATS kjøpte i januar i år, står på stedet hvil.

I 2017 hadde SATS-sfæren 33,2 prosent av totalmarkedet, mens den i 2018 hadde 32,8 prosent av totalmarkedet.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Et annet interessant utviklingstrekk er at gamle Stamina Trening fortsatte å tape markedsandeler. I 2017 hadde Stamina Trening og Family Sports Club en markedsandel på henholdsvis 5,1 og 2,2 prosent (totalt 7,3 prosent). For 2018 er det samlede selskapet under Family Sports Club-paraplyen, oppført med en markedsandel på 6,8 prosent.

Også Actic-kjeden taper terreng. Oppkjøpet av Asker Treningssenter gav kjeden et løft til 3,1 prosent markedsandel – men ser man på tallene for 2017 hadde Actic en andel på 2,5 prosent og Asker 0,8 prosent. Videreført 3,3 prosent, så der er ikke alltid en pluss en blir to.

Spenst-kjeden taper også terreng for andre året på rad. I 2016 hadde kjeden en markedsandel på 3,7 prosent – tallene for 2018 viser en andel på 3,4 prosent.

Kjedemakten blir stadig sterkere

Oversikten viser at det er ti kjeder med tilbakegang, og den som falt mest (prosentvis) var Fresh Fitness, som reduserte sin markedsandel, målt i omsetning, med 1,2 prosent. Kjeden er nå den tredje største i Norge.

De frittstående treningssentrene hadde en markedsandel på 25,7 prosent – en nedgang fra 27,7 prosent i 2017.

Fjorten av kjedene på oversikten står på stedet hvil, med samme markedsandel som i 2017. Totalt sett har treningssenterkjedene en markedsandel på 74,4 prosent – opp fra 71,3 prosent i 2017.

Markedsandeler 2018 (Kilde: Virke Analyse)
Kjede Markedsandel 2018 Markedsandel 2017 Endring 17-18
SATS 27,7 % 27,6 % 0,1 %
Family Sports Club* 6,8 % 7,3 % -0,5 %
Fresh Fitness 4,4 % 5,6 % -1,2 %
3T 4,4 % 4,2 % 0,2 %
Studentsamskipnader 4,4 % 4,2 % 0,2 %
Spenst 3,4 % 3,6 % -0,2 %
Actic** 3,1 % 3,3 % -0,2 %
EVO Fitness 2,3 % 2,1 % 0,2 %
NR1Fitness 1,9 % 1,6 % 0,3 %
Aktiv 365 1,1 % 1,0 % 0,1 %
Sprek og Blid 1,0 % 1,1 % -0,1 %
Mudo Gym 1,0 % 1,0 % 0,0 %
Impulse 0,9 % 0,9 % 0,0 %
Bare Trening 0,9 % 0,7 % 0,2 %
Toten Treningssenter 0,8 % 1,0 % -0,2 %
Fitness.Xpress*** 0,7 % 0,7 % 0,0 %
Fitness24seven 0,6 % 0,6 % 0,0 %
Sky Fitness 0,6 % 0,6 % 0,0 %
Barrys Bootcamp 0,6 % 0,6 % 0,0 %
Squash Fitness 0,6 % N/A N/A
Aktiv Trening 0,5 % 0,6 % -0,1 %
Sports Club Akropolis 0,5 % 0,5 % 0,0 %
Sporty 24 0,5 % 0,4 % 0,1 %
Sparta Treningssenter 0,5 % N/A N/A
Trento 0,4 % 0,5 % -0,1 %
Condis 0,4 % 0,5 % -0,1 %
Avancia 0,4 % 0,4 % 0,0 %
Stolt 0,4 % 0,2 % 0,2 %
Trimhuset 0,4 % N/A N/A
Feel24 0,4 % N/A N/A
Puls**** 0,3 % N/A N/A
Rapida 0,3 % N/A N/A
EasyFit 0,2 % 0,2 % 0,0 %
Puls***** 0,2 % 0,2 % 0,0 %
Pro Gym 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Feelgood 0,2 % 0 0,2 %
Care Treningssenter 0,2 % N/A N/A
iTrain 0,2 % N/A N/A
Gym Gruppen 0,2 % N/A N/A
Sprek 365 0,1 % 0,5 % -0,4 %
Fitnesspoint 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Sport 4 You 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Shapes 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Sportica 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Aktiviteten 0,1 % N/A N/A
Atletico 0,1 % N/A N/A
iGym 0,1 % N/A N/A
Totalt 74,4 % 71,3 % 3,1 %

Presiseringer:

*Sammenslått Familiy Sports Club og Stamina Trening

**Sammenslått Actic og Asker Treningssenter

***Kjøpt av SATS i 2019

****Puls: Puls Langhus, Bøleråsen og Trollåsen

*****Puls: Puls Kongsvinger, Letohallen, Bjerke og Flisa

Tallene for de største kjedene er rimelig presise, men lenger ned på listen er det et par underlige plasseringer. En aktør som STOLT Trening (som knappes kan kalles en kjede), står oppført med en markedsandel på 0,4 prosent (dvs. ca. 21 millioner kroner), mens Sprek365-kjeden har en andel på 0,1 prosent (drøye 5 millioner kroner). Regnskapstall for 2018 viser at STOLT ligger på ca. 10 mill., mens Sprek365 havnet på ca. 24 mill.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]