annonse

annonse

Foto:

Arkivbilde

Treningssenter felt for diskriminering

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

En treningskjede i Norge er blitt felt i Diskrimineringsnemnda, for å ha nektet en blind og sterkt hørselshemmet kvinne å ta med førerhunden sin på trening.

Saken ble først omtalt av handikapnytt.no 

Treningskjeden, Spenst Norge, begrunnet sin beslutning om å utestenge kvinnen med hensynet til andre kunder med allergi. Men nemnda var ikke enig i denne begrunnelsen og slo fast at dette ikke var en god nok grunn til å nekte henne adgang.

Kunnskapsløst

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås uttalte at dette var uakseptabelt og kunnskapsløst fra treningssenterets side. Hun påpekte at førerhunder er hjelpemidler som bidrar til selvstendighet og samfunnsdeltakelse, og at senteret burde ha gått i dialog med kvinnen før de tok en beslutning om å nekte henne adgang.

Kvinnen begynte på et av Spenst sine sentre i 2013, men fikk bare etter tre måneder beskjed fra daglig leder om at hun ikke kunne ta med hunden sin. Hun avsluttet da medlemskapet sitt. Våren 2021 ønsket hun å delta i et opplegg som senteret arrangerte i samarbeid med et lokalt idrettslag, men igjen ble hun nektet adgang med førerhunden sin.

Enstemmig konklusjon

Diskrimineringsnemnda konkluderte enstemmig med at senterets nekt av førerhunden var ulovlig diskriminering, ettersom det innebar at kvinnen ikke fikk trene ved senteret. Nemnda påpekte også at førerhunder i utgangspunktet har ubetinget adgang overalt i samfunnet.

Saken viser at det fortsatt er utfordringer når det gjelder tilgang og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at virksomheter tar hensyn til alle kunder og gjør nødvendige tilpasninger for å inkludere personer med ulike funksjonsnedsettelser.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]