annonse

annonse

Treningssenter kun for seniorer

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Hos Activage er nedre aldersgrense satt til 60 år. Det er Sveriges og kanskje Europas eneste nisjesenter spesielt rettet mot seniorer.

Activage er etablert med to sentere i de sentrale og historiske bydelene Östermalm og Södermalm i Stockholm.

Gründeren Katja Ekvall hadde ingen erfaring med trening for seniorer, men fikk ideen til Activage da hennes far ble dårlig og hun lette et treningssenter for ham. Hun satte sammen et sterkt team av personer som har jobbet med seniortrening over lengre tid, hvor Kristoffer Sjöberg var en av nøkkelpersonene.

Sjöberg har lang erfaring med å tilrettelegge trening for seniorer. Så langt har responsen vært meget positiv, og på sikt utelukker de ikke en etablering i Norge – men primært ønsker man å vokse i det svenske hjemmemarkedet.

Fyller et tomrom

– Vi åpnet vårt første senter i mars 2016. Det andre sentret åpnet dørene for fire uker siden, og der har vi allerede fått 100 medlemmer. I øyeblikket har vi mellom 300 og 350 medlemmer tilsammen. Gjennomsnittsalderen ligger på 72 år.

– Dette er veldig høyt sammenlignet med treningsbransjen forøvrig, så man kan vel si at vi har lykkes med å nå ut til målgruppen, sier Sjögren.

Activeage har en nedre aldersgrense på 60 år. (Foto: Activeage)

Han konstaterer at interessen har vært, og er stor, og at det finnes mange seniorer som ikke trives eller passer inn på andre treningssentre.

– Det er disse vi prøver å nå og aktivisere. Katja Ekvall har jobbet i flere år med å analysere hva som savnes i treningsindustrien. Selv har jeg jobbet med seniortrening siden 2011, særlig trening rettet mot de aller eldste.

– Jeg så at det fantes et stort tomrom, spesielt for seniorer som ønsker å være aktive, men som ikke finner seg til rette på de store treningssentrene. Rent statistisk vet vi at vi blir eldre, og det er nødvendig med mer fysisk aktivitet slik at vi reduserer behovet for tung eldreomsorg og sykepleie.

Annonsering på papir

– Hvordan når dere målgruppen?

– De andre treningssentrene bruker mye digital markedsføring. Vi har gått tilbake til veldig lokal markedsføring og annonsering gjennom papirpublikasjonene. Vi jobber med den aldersgruppen som så smått har begynt å bli digitale, men som helst vil lese ting på trykk.

– Våre lokaler er relativt små, men er lokalisert i godt etablerte boligstrøk, som gjør oss svært synlig og gjenkjennelige for kunder og potensielle kunder, forteller Sjöberg.

Han viser til at seniortrening også har vært debattert endel i svensk massemedia – som i norske – hvor man har påpekt viktigheten av at seniorene kommer i gang.

Den aktuelle, pågående debatten har nok hatt litt å si for rekrutteringen, mener han. I tillegg har det skjedd store forandringer i den eldre aldersgruppen.

– Dagens seniorer ligner aldeles ikke på seniorene for 30-40 år siden. Den gang skulle man sette seg ned og ta livet med ro når man ble pensjonist. Nå vil seniorene være aktive i hverdagen, dra på reiser og leke med barnebarna, noe som krever et ganske annet fysisk nivå enn i gamle dager.

Må være tilpasset målgruppen

Activage har fokus på seniorer fra 60 år og oppover.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Sjöberg forteller at Activeage antakelig er de eneste i Europa som utelukkende har eldre som målgruppe, og at de har fått en kjemperespons fra seniorer som kanskje har vært på andre sentre uten å trives, eller ikke fått den hjelpen de trenger for å fortsette å trene.

– Samtidig er det mange, som uansett alder, ikke har et sentermedlemskap. Da må vi spørre oss om hvorfor de ikke trener, sier Sjöberg og legger til at konseptet for seniorer nødvendigvis måtte bli annerledes enn for et ordinært senter.

– På vanlige sentre er det ikke uvanlig å sette de eldre rett oppå et apparat, for da vet man hvor vedkommende er, og man tror man har gjort det riktige. Men slik trening blir etterhvert svært monoton, og den gir liten utfordring. Dette ville vi forandre.

– Seniorene kan faktisk ha krevende trening, den samme treningen som barnebarna utfører, men som er tilpasset målgruppen. Vi forsøker å senke terskelen for trening, og det merker man også på atmosfæren i sentrene våre. Når man kommer inn hos oss oppleves lokalene mer som et vanlig oppholdsrom enn et treningssenter, sier Sjöberg.

Har egen internutdannelse

Activage har også en sosial lounge, og halve området er en møteplass hvor man jobber med den mentale og sosiale biten. Arealet har så få apparater som mulig og man satser isteden på en funksjonell, morsom og utfordrende trening tilpasset seniorer.

I tillegg kurser man instruktørene selv for å gi dem spesialkompetanse.

– I bransjen tilbys ikke utdannelse spesielt for å trene seniorer, så alle våre instruktører har fullført en internutdannelse, utviklet av oss. Internkursene våre har fire måneders varighet, og vi har et medisinsk ekspertråd bestående av forskere, leger og sykepleiere, som evaluerer arbeidet vi gjør, forteller Sjöberg.

– Vi ønsker hele tiden å ligge i forkant i forhold til kunnskapen på området. Våre trenere får en fordypet kunnskap om de vanligste aldersforandringene, skader, sykdommer og medisiner. Man skal for eksempel kunne komme rett fra rehabilitering og begynne på trening – og selvsagt skal også seniorer på mosjonsnivå kunne trene hos oss. Vår målsetting er å være til for alle som er over 60.

Utelukker ikke Norge

Activages to sentere i Stockholm er eid og drives av Activage selv. Franchise har vært diskutert, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning.

– Konseptet for seniortreningen er i sin helhet utviklet i Sverige, av oss. Vi har hverken kopiert andres ideer eller kjøpt inn noe fra andre steder. Vi har ambisjoner om å åpne flere sentere i løpet av et par år, og vi vet at interessen er stor i andre deler av Sverige og i andre land.

– Men foreløpig må vi finslipe litt på konseptet før vi ekspanderer ytterligere.

– Er Norge et marked dere vil vurdere?

Kristoffer Sjöberg i Activeage (Foto: Activeage)

– Treningsmarkedet i Norge er stort og interessant, og folk blir jo eldre hos dere også. Jeg tror absolutt at et nisjesenter for seniorer kan ha en mulighet i Norge, men det må gjøres helhjertet. Mange sentre slenger på en seniorgruppe her og der, men man våger altså ikke helt å satse nok på denne målgruppen.

– Jeg utelukker ikke en satsing i Norge, men vi må først få mer erfaringer med konseptet på våre eksisterende sentere – og vurdere videre ekspansjon i Sverige før vi ser mot utlandet. Vi er dessuten en ny virksomhet som bare har vært i drift i halvannet år, sier Sjöberg.

Tilbyr ukepriser

– Hva med økonomien og konkurranse?

– Det er alltid tøft å starte opp et senter, særlig med et helt nytt konsept – og vi har ennå ikke fått noe stort overskudd. Prismessig ligger vi litt høyere enn de tradisjonelle sentrene, men vi er ikke ekstremt dyre. Hos oss koster det rundt 550 kroner per måned. Og vi tilbyr ukepriser, noe som er uvanlig i bransjen, men som er blitt godt mottatt av kundene.

– Konkurranse vil vi alltid ha, det finnes mange treningssentre som har seniorgrupper, men ingen som jobber på vår måte. Noe av utfordringen er å nå ut til seniorene, og få vist dem hvordan vi skiller oss ut fra de andre senterne.

– Forøvrig er vi er selvsagt heller ikke spart for de store konkurrentene som alle de andre har; nemlig sofaen og TV-en, avslutter Sjöberg.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]