annonse

annonse

Foto:

Mee Eline Eriksson, NHO Geneo

Treningssenterbransjen jobber for å beholde retten til dopingtesting

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I et kommende møte med Kulturdepartementet den 31. oktober vil representanter fra NHO Geneo og SATS legge frem sine argumenter for hvorfor treningssentre bør fortsette med dopingtester av sine medlemmer. Møtet vil fokusere på lovhjemmelsbestemmelser knyttet til dopingtesting i treningssentre.

Mee Eline Eriksson, fagdirektør for forebyggende helse, uttaler: “Det er bekymringsfullt at treningssentre kan miste muligheten til å teste sine medlemmer for doping. Når vi ser på den økende populariteten av treningssentre i befolkningen, så er det viktig å sikre at disse miljøene forblir sunne og trygge for alle medlemmer.”

Erfaringer fra Antidoping Norge, samt tall fra nye nasjonale ungdomsundersøkelser, tyder på at ungdom kan ha fått et mer avslappet forhold til bruk av forbudte dopingmidler for å oppnå en fettfri og muskuløs kropp. Dette er en bekymrende trend som kan ha alvorlige helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Vegard Ølstørn, Country PT & Treatments Manager i SATS, sier: “Som Norges største treningssenterkjede, ser vi viktigheten av å opprettholde et rent og dopingfritt miljø for våre medlemmer. Dopingkontroller er et viktig verktøy i denne innsatsen, og det vil være et stort tilbakeslag for bransjen hvis vi mister denne muligheten.»

I et nylig brev til Kulturdepartementet vedrørende lovforslaget om behandling av personopplysninger for antidopingformål, understreket NHO Geneo viktigheten av fysisk aktivitet som en nøkkel til en sunn befolkning. Med over 1250 treningssentre i Norge, spiller treningssentre en sentral folkehelseaktør. I brevet fremheves også viktigheten av Rent Senter-programmet, som bygger på kompetanseheving og bevisstgjøring av ansatte og medlemmer om temaer knyttet til kropp, prestasjon, ernæring, kosttilskudd og doping.

Ifølge NHO Geneo, er det avgjørende at dagens testing av medlemmer på treningssentre videreføres. Uten testing vil dopingbruk kunne vokse frem på sentrene uten mulighet for mottiltak.

Treningssenterbransjen står samlet i sin kamp for å opprettholde retten til dopingtesting av sine medlemmer.

Med støtte fra Antidoping Norge og under ledelse av organisasjoner som NHO Geneo og SATS, håper bransjen på en positiv dialog med Kulturdepartementet for å sikre et fortsatt rent treningsmiljø i Norge.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]