annonse

annonse

Dette tror treningsbransjen om 2018

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Største utfordring: Prisene må opp. Det blir flere dopingsaker og det vil bli endringer blant kjedene. Når det gjelder skatt på trening er det håp, men ingen tro på at det blir endringer i år.

Vi stilte et knippe bransjefolk noen spørsmål om året vi nettopp har tatt fatt på:

1. Vil lønnsomheten (driftsresultat) i treningsbransjen øke, gå ned eller være uforandret i 2018?

2. Vil investeringene i treningssenterbransjen være høyere, lavere eller uforandret i 2018?

3. Hvor mange treningssenterkjeder vil bli kjøpt, fusjonert eller skapt i 2018?

4. Vil det bli noen bevegelse i spørsmålet om skatt på trening i 2018?

5. Vil vi se flere eller færre dopingsaker relatert til medlemmer på treningssentre i 2018?

6. Hva vil bli den største utfordringen for treningssentrene i 2018?

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Anita Asplund, SATS Elixia
Regionsdirektør Anita Asplund i Sats Elixia

1. De største aktørene vil få økt driftsresultat. Det vil imidlertid fortsatt være krevende for mindre enkeltstående sentre

2. Bransjen er fortsatt i vekst, samt behovet for digital utvikling vil kreve investeringsvilje.

3. Vi vil garantert se endringer. Tipper på en kjede kjøpes, en kjede skapes og to fusjoneres.

4. Skulle ønske jeg kunne svare ja, men tror ingen endring i 2018. Det vil imidlertid bli mer trykk på dette som igjen kan føre til endringer i 2019.

5. Fokus på antidopingarbeid vil bli enda sterkere i 2018 og på bakgrunn av dette vil det avdekkes flere saker som gjør at disse medlemmene utestenges.

6. Uavhengig kjeder eller enkeltstående senter vil det være å jobbe mot positive driftsmarginer. I tillegg vil det være å henge med på den digitale utviklingen samtidig levere på økt krav til personlig service.

Asle Pedersen, Eziteq

Gründer Asle Pedersen i Eziteq.

1. Jeg tror vi vil se en økt lønnsomhet for bransjen. Vi ser at fokus på effektivisering er nøkkelen der markedet har stagnert noe de siste årene.

2. Det er positivitet å spore hos de fleste i Norge i dag og vil anta et det også gjenspeiler seg for treningsbransjen.

3. Det vil være positivt for bransjen om den blir mindre fragmentert på et økonomisk perspektiv. For mannen i gaten vil det alltid være bra med alternativer, men da må medlemsprisen også stige. Det er jeg noe mer tvilende til for 2018. Antall er det for meg umulig å anta, men skal vi tippe 50 nye sentre og 10-20 sammenslåinger og oppkjøp…?

4. Tvilsomt.

5. Det vil avhengig av hvor mange kontroller som blir gjennomført. Doping på treningssentrene eksisterer og antall dopingsaker vil følge evt. omfang av dopingkontroller. Flere kontroller medfører flere dopingsaker, spørsmålet er om sentrene er villige til å ta kostnaden og omtalen det medfører.

6. Tror det blir mye de samme utfordringene. Bransjen bør om ikke annet jobbe sammen for å få en prisvekst, det vil gagne alle på sikt, også forbrukerne!

Tor Fredrik Kayser Berg, Aktiv365
Tor Fredrik Kayser Berg i Aktiv365.

1. Den positive trenden fra 2016/17 forsetter, tror driftsresultat for treningsbransjen vil øke i 2018 hvor kjedene vil stå for den største økningen.

2. Investeringene i treningssenterbransjen vil være høyere i 2018.

3. Tror to kjeder blir kjøpt/fusjonert i 2018.

4. Nei, dessverre, men man må holde trykket oppe for at det blir en endring på sikt. Skatt på trening bør fjernes, det vil definitivt stimulere til at flere vil drive med regelmessig fysisk aktivitet. Dagens skattesystem som medfører at fordelsbeskatning av arbeidsgivers finansiering av treningssenterutgifter må helt eller delvis bortfalle.

5. Først vil jeg gjerne si at det er gledelig å registrere at stadig flere treningssentre/kjeder er en del av Antidoping Norge sitt program «Rent senter». Dessverre er det fortsatt noen som velger å stå utenfor det store fellesskapet, skal vi komme problemet til livs er det viktig at så mange som mulig deltar. Står ditt senter/kjede utenfor så går min oppfordring til at man gjør noe med dette i 2018.

Deltakelse i «Rent senter» gir selvsagt ingen garanti for et dopingfritt miljø, men man har tatt et standpunkt og jobber forhåpentligvis systematisk med å eliminere problemet. Angående antall saker så tror jeg vi vil ligge på ca. samme nivå som i 2017.

6. Synes ikke det er enkelt å peke på en enkelt utfordring hvis man skal se bransjen samlet under ett. Tror utfordringer bl.a. avhenger av størrelse.

Virke trening sin rapport for 2017 viste at frittstående sentre i snitt hadde en driftsmargin på 2,4 % i 2016, mens kjeder i snitt lå på 3,8 %. Jeg tror treningssenterbransjen på lik linje med andre bransjer vil være preget av digitalisering og nye teknologisk løsninger i årene som kommer. Investering i digital infrastruktur er ofte kompleks og kostnadskrevende. Hvis et senter/kjede er under sterk konkurranse med press på allerede lave marginer, så kan det være knyttet utfordringer med å gjennomføre større (og nødvendige) investeringer.

Knut-Ole Kopland, GYM2000
Knut Ole Kopland i GYM2000.

1. Uforandret.

2. Uforandret.

3. To.

4. Nei.

5. Flere.

6. Tjene penger.

Hilde A. Sandvoll, Stamina Trening
Administrerende direktør Hilde Anita Sandvoll i Stamina Trening (Foto: Stamina)

1. Jeg tror vi vil fortsette å se en positiv utvikling i de store kjedene, noe som også er viktig for bransjen. Vi må fortsette å løfte medlemsprisene og sette kundeopplevelsen i fokus og få flere til å være fysisk aktive, dette tror jeg vil være av vesentlig betydning for å skape en positiv vekst i bransjen. Fram til nå har vi stort sett kun spist av samme «kakestykke».

Det er et tankekors at andelen av befolkningen over 15 år som er aktive på treningssenter kun har økt med to prosent i perioden 2009 til 2017 (fra 28 % til 30 %.)  Inaktivitet er vår største utfordring og denne inaktiviteten er også vårt mulighetsrom, dersom vi får til et sterkere samarbeid med helsemyndighetene sentralt og lokalt i kommunene.

2. Jeg tror den vil holde seg uforandret.

3. Jeg tror det vil komme konsolideringer i markedet, noe jeg også mener er en nødvendighet. 2017 viser en positiv utvikling etter mange år med svak lønnsomhet. De utfordrende årene som har vært har medført i kostnadskutt og innstramninger.

4. Det er foreløpig ingenting som tyder på det, sett fra mitt perspektiv. Det er likevel lov å håpe på at man får dette på plass i 2018.

5. Mitt ønske er at vår bransje er en hundre prosent dopingfri arena. Dette viktige arbeidet jobber vi for gjennom samhandling med Antidoping Norge og bransjeorganisasjonen Virke.

6. Å fortsette snuoperasjonen med å løfte fram produkt og kompetansen. Løfte fram det som skaper merverdi for kundene og sikrer en god kundeopplevelse. Fleksibilitet og kvalitet må gå hånd i hånd. En sterkere profesjonalisering av bransjen gjennom løft både på kompetanse og kvalitetsstandard vil være viktige fokusområder framover.

Dette vil kunne åpne dørene til nye arenaer, blant annet inn mot kommuner hvor treningsbransjen kan være en arena for å stimulere nye brukergrupper til å økt fysisk aktivitet under trygge rammer.

Boje Hoseth, CARE Treningssenter
Gründer Boje Hoseth i treningssenterkjeden CARE.

1. Lønnsomheten vil øke på landsbasis i 2018. Men jeg tror det kan bli marginale driftsresultater i noen områder og til de små kjedene.

2. Høyere i 2018.

3. Jeg kommer med et «rå-tips»: To kjeder.

4. Ja, noe bevegelse vil det bli. Men jeg tror dessverre med dagens regjering, at skatt på trening vil fortsatt vedvare i 2018.

5. Jeg tror det vil bli flere. Dagens «press» fra media hvordan den perfekte kroppen skal/bør være er dessverre ganske stort – og samtidig ganske feil!

6. Konkurransen treningssentrene imellom. Kunder forventer hi-end og vil gjerne betale en ekspress-pris. Så prisene dumpes, og resultatet blir marginalt. Som igjen vil bremse utviklingen på hvert senter med tanke på manglende kapital.

Espen Arntzen, AFPT
Espen Arntzen, AFPT

1. Jeg tror lønnsomheten for de som har vært kosteffektive siste årene vil slå ut. Om de har vært kosteffektive over tid så vil trolig lønnsomheten øke, mens de som begynner med det nå, ikke vil se forskjell.

2. Selve treningssentrene vil investere mindre, men mer vil investeres i digitale ressurser. Totalt vil investeringen øke.

3. Tror det ikke blir skapt så mange nye som ikke er etablert allerede, men ser at mange vil fusjonere da lønnsom drift i små konstellasjoner er vanskelig. Tror det vil nærme seg segmentert marked med store kjeder på den ene siden og små lokalt drevne på andre.

4. Jeg mener at det selvfølgelig ikke bør skattlegges at et individ tar vare på sin egen helse, uavhengig av om vedkommende får det dekket av arbeidsgiver eller ikke.

5. Tror status er uendret det neste året. Diskusjonen kan nok tas om hvor og hvordan ressurser skal brukes generelt i samfunnet.

6. Å tjene penger og skape en arbeidsplass som tiltrekker seg arbeidstagere på lang sikt, i tillegg til den vanlige: Hvordan tjene penger?

Espen Halvorsen, Trimhuset Horten
Espen Halvorsen, Trimhuset Horten (Foto: Trimhuset)

1. Øke.

2. Øke.

3. To.

4. Nei, men dette skal det jobbes med og vi må ha en helt klar og tydelig agenda på dette.

5. Kommer an på sentrene og hvor aktivt de jobber med dette. Men vil tro det vil være flere saker i 2018.

6. Priskonkurransen…

Morten Hellevang, EVO
Morten Hellevang i EVO Fitness.

1. Lønnsomheten vil øke. Jeg tror de store kjedene nå får avkastning på relativt store omstillingskostnader og nødvendige investeringer tidligere år.

2. Investeringene vil øke. Også her vil de store kjedene være ledende, da disse har økonomisk løftekraft.

3. To, tre kjeder vil bli solgt/fusjonert eller oppleve andre store eiermessige endringer. Men jeg tror en del eiere vil vurdere å vente til 2019 dersom 2018 blir et bra år. Dette for å oppnå enda bedre pris. Jeg tror også en del frittstående vil søke tryggere havn.

4. Det tror jeg ikke.

5. Det blir vel litt opp til oss selv. Skjerper vi kontrollen vil vi også avdekke mer.

6. Den største utfordringen blir å ta betalt for det vi leverer. Bransjen leverer et produkt som vi til nå ikke tar godt nok betalt for. Mange av oss opplever også bedring i lønnsomhet, men avkastningen på investert kapital er fortsatt lav. Det er lett å begynne å bruke penger nå når ting viser bedring. Men da havner vi fort vekk nok en gang i «»gjørma» som bransje.

Kjetil Rygh, Mudo
Field Manager Kjetil Rygh i Mudo Gym-kjeden (Foto: Mudo)

1. Vi både tror og håper den øker fremover. Det er åpenbart at marginene i bransjen må opp, og det ser ut til at «The race to the bottom» i forhold til pris, kanskje er ved veis ende.

2. I forhold til antall nyåpninger gjetter vi at det vil øke, men på eksisterende sentere tror vi nok folk vil ha ytterligere fokus på driftsmargin. Totalt gjetter vi at den kan bli omtrent på 2017-nivå.

3. Oi, den er vanskelig! Kanskje 4..??

4. Ikke med nåværende regjering.

5. Færre

6. Vi tror at alle i industrien må jobbe mer med salg og synlighet for å opprettholde en sunn driftsmargin. Margin vil fortsatt være bransjens utfordring.

Johan Ingemarsson, Actic
CEO Johan Ingemarsson i Actic Norge. (Foto: Actic)

1. Gå ned.

2. Lavere.

3. Fem.

4. Nei.

5. Flere.

6. Differensiering og digitalisering.

Stig Nyengen, Trento
Stig Nyengen i Trento. (Foto: Roger Vogler)

1. Jeg tror den vil øke. Det virker som at de fleste i bransjen har gjort store grep, spesielt på kostnadssiden, etter de dårlige årene vi hadde i 2014 og 2015. Disse grepene får vi glede av gjennom både 2017 og 2018.

2. Vanskelig å si. Jeg tror mange sentre nå er mer forsiktig med å bytte ut utstyr hyppig. Forstår at det er ikke bare å lease nytt utstyr og dele investeringen på 60 måneder, og med det skyve kostnadene foran seg. Jeg tror mange har lært av de dårlige årene, og ser at marginene er mindre nå enn før. Samtidig er det mulig at det er litt etterslep nå, så jeg heller likevel til at det kanskje går litt opp.

3. Vet virkelig ikke. Virker som at Sats Elixia nå rasler litt med sablene igjen. De fleste nye sentre i lavprissegmentet er vel franchise, og det blir det jo ikke oppkjøp av. Men jeg tror generelt på mer kjede.

4. Tør ikke tro eller mene. Men håpe. Jeg heier på Anne.

5. Jeg tror flere. Det er et stort problem, og jeg tror det har aldri vært mer fokus på temaet enn det er nå. Nå har Politidirektoratet tatt grep og gitt instrukser utover det ganske land om at doping skal tas på alvor. For med doping følger mange andre kriminelle saker. Jeg ser de lokale lensmannskontorene nå inviterer til «tredjeparts samarbeide» mellom Politiet, Anti Doping Norge og sentrene. Det tror jeg er veldig bra. Det kan værer vanskelig for sentrene å gripe tak i problemene alene.

6. Det tror jeg blir å differensiere de ulike segmentene ovenfor kundene. Lavpris kontra premium. Og alt i mellom… Jeg tror identitet blir viktigere og viktigere. Det er på tide å børste støv av de flotte ordene man laget den gangen man stod i banken med lua i hånda og ville starte opp et treningssenter. Visjon, forretningside og kjerneverdier. Finne ut hva man er og vil være god på. Og stå fjellstøtt på sine avgjørelser.

Nå popper det opp et lavprissenter i hver eneste bygd og på annen hvert gatehjørne. Og da er det viktig å ikke falle for fristelsen og endre konseptet sitt. Med det mener jeg at man ikke må tilnærme prisene på et premiumsenter til et lavprissenter uten å samtidig gjøre noe med kostnadene. Da sliter man. Jeg tror kundene fremdeles vil betale for kvalitet, samtidig som jeg tror lavpris vil vokse en god stund til.

Ingvild Lie Indergaard, Stamina Trening

1. Jeg tror vi går et lysere 2018 i møte med et økt driftsresultat for hele treningssenterbransjen totalt.

2. Vi vil fortsatt være sparsommelige med kostnadene for å sikre resultatet gjennom god kostnadskontroll, tror derfor investeringene i 2018 vil være uforandret.

3. Har tror på noen oppkjøp, få nyetableringer.

4. Tror dessverre dette spørsmålet består ubesvart også i 2018, tross solid jobb med dette fra Virke

5. Jeg mener vi klart kommer til å se flere dopingsaker i 2018 sammenlignet med tidligere år. Og dette vil ikke skyldes økt bruk, men være en naturlig konsekvens av økt fokus, mer testing og hyppigere rapportering. Tidligere års mørketall vil frem i lyset. Den reelle bruken av doping på treningssentre vil reduseres kraftig i takt med senternes arbeid med forebygging, men tror vi får et stort skille mellom sentre som virkelig jobber med antidopingarbeid og sentre som «feier problemet under teppet».

6. Den største i 2018 vil være lik tidligere år…: Å rekruttere nye medlemmer og ikke «spise av den samme medlemskaka».

Hasse Hoftvedt, Fitness.Xpress
Hasse Hoftvedt

1. På linje med 2017.

2. Uforandret.

3. Tre.

4. Nei.

5. Flere.

6. Skape lojale medlemmer og øke lønnsomheten. Trening er forbunnet med smerte og menneske er ikke designet for å bevege seg. Vi er laget for å spare kalorier og bare bruke de for å skaffe ny mat.

Trygve Amundsen, Nr1 Fitness
Konsernsjef Trygve Amundsen i NR1 Fitness. (Foto: Nr1 Fitness)

1. Heldigvis har lønnsomheten i bransjen steget litt de siste årene etter nødvendige omstruktureringer i bransjen. Jeg tror lønnsomheten i bransjen for 2018 vil være uforandret, evt. en marginal økning. Kjedesamarbeid, oppkjøp og fusjoneringene som har blitt spådd i bransjen har latt vente på seg. Frem til dette blir en realitet tror jeg det vil være marginale endringer.

For vår egen del ser vi at vi har hatt betydelige besparelser etter at vi ble 22 sentre. Nå har vi opparbeidet oss flere gunstige driftsavtaler samt inngått avtaler rundt markedsmessige tiltak vi ikke kunne ha tatt på oss av økonomiske årsaker hvis vi hadde vært en enkeltstående aktør. Det gir oss absolutt fordeler ovenfor konkurrenter og ved videre vekst.

2. Etter noen tøffe år i bransjen tror jeg flere tenker seg godt om før man tar på seg større økonomiske forpliktelser. Jeg tror den tiden der utstyrsleverandøren skodde seg godt på dyre og til dels unødvendig investeringer er over for godt. Mitt inntrykk er at vi i treningsbransjen har blitt smartere og tar nå langt mere gjennomtenkte avgjørelser når det kommer til investeringer.

For vår egen del er vi selvforsynt med det aller meste av nødvendig treningsutstyr gjennom vår egeneide utstyrsleverandør FitnessLine. Det gjør at våre potensielle franchisesentre og egeneide sentre har betydelig kostnadsbesparelser ved nyinvesteringer. Investeringen i bransjen generelt for 2018 tror jeg vil være uforandret i forhold til 2017.

3. Sammenslåinger, oppkjøp og fusjoner i bransjen tror jeg er uunngåelig når fordelene av å være større er så markant økonomisk. Jeg tror flere og flere enkeltstående aktører etter hvert ser alle de fordeler det er av å være tilknyttet en større og profesjonell aktør. Slike prosesser må allikevel modnes. For jeg har full forståelse for at enkeltstående aktører har følelsesmessige relasjoner både rundt sitt eget senternavn, men også på hvordan de driver senteret sitt i dag.

Når det er sagt så tror jeg flere erkjenner at det ikke er så skummelt allikevel og at alle fordelene rundt et samarbeid vil bli det som er avgjørende. Kanskje er 2018 det året vi ser starten på noen større endringer i bransjen?

4. Lever i håpet, men tror dessverre ikke politikerne har dette som prioritet. Jeg kan ikke forstå at politikerne kan ha vanskeligheter med å se helsegevinsten og fordelene dette vil ha for AS Norge! Jeg er glad for at Virke Trening har dette på dagsorden.

5. Jeg tror vi får flere saker basert på at det tas flere tester, samt at sentrene har et større antidopingfokus enn tidligere. Bransjen går absolutt i en riktig retning. Så håper jeg media også kan ha fokus på den gode jobben treningsbransjen faktisk gjør i dag ved å få flere folk i alle aldre mer fysisk aktive.

Jeg blir sint av å se medienes nesten utelukkende fokus på alt det negative i bransjen når det står for en så liten del av vår bransje, som vi er så glad i. Når det er sagt så synes jeg absolutt vi som bransje må jobbe enda tettere sammen i antidopingarbeidet.

6. Jeg er en østlending, men bor i Bergen. Så da må jeg nesten få lov til å være litt stor i kjeften som det Bergensere ofte er kjent for: For jeg er så heldig å drive Nr1 Fitness, og det sammen med et fantastisk team av ledere og ansatte, så for vår del finnes det ingen utfordringer. Kun muligheter! Ønsker alle i bransjen og alle som leser treningsindustrien et riktig godt nytt år.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]