annonse

annonse

Tungt å drive lønnsomt under de rådene forholdene

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Lavere inntekter kombinert med høyere kostnader er en cocktail som sjelden fører til fest. Medlemsundersøkelsen til Virke Trening viser at 75 prosent forventer en omsetningsnedgang på 10 – 30 prosent i år.

Bransjedirektør Kjersti Oppen la frem tall fra den siste medlemsundersøkelsen på årets TREN-konferanse. Tallenes tale er klare: Det er tøft å være i treningssenterbransjen for tiden.

– Hovedutfordringen nå er å klare å drive lønnsomt under de smittevernreglene vi opererer etter. Ting som avstandskrav, redusert kapasitet og økte kostnader til bemanning og renhold fører til at vi har lavere inntekter og høyere kostnader, sier Oppen.

Den siste medlemsundersøkelsen viser at 3 av 4 forventer en omsetningsnedgang på 10 – 30 prosent i år, sammenlignet med fjoråret.

– Ekstra urovekkende er det at så mange som 13 prosent sier at de forventer en omsetningsnedgang på 50 prosent, sier Oppen.

Hun forklarer tallene med kapasitetsutnyttelsen og reduksjonen i medlemsmassen. Ifølge undersøkelsen opererer 6 av 10 på under 80 prosent av normal kapasitet, og 30 prosent tror ikke dette vil normalisere seg før i 2022.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Fremdeles stort frafall

Medlemstallene er også reduserte, selv om det er bedring å spore etter gjenåpningen.

– I juni hadde medlemsmassen gått tilbake med 15 prosent. I månedsskiftet september/oktober har vi fortsatt en nedgang på 10 prosent i medlemsmassen, sier Oppen.

Det betyr at hvis en million nordmenn var medlemmer på et treningssenter ved inngangen til 2020, har det falt fra 100 000 medlemmer. Setter man snittprisen på et medlemskap til 400 kroner måneden, betyr det et samlet omsetningstap på 480 millioner kroner.

– Når vi spør sentrene sier 90 prosent av dem at de også sliter med nysalget som på denne tiden av året er ekstremt viktig. Hele 85 prosent sier at de i tillegg har vanskeligheter med å holde på de eksisterende medlemmene. Det er en alvorlig utvikling, fastslår Oppen.

Litt forenklet sett er det i de øverste alderssegmentene frafallet er størst. De yngre opptrer mer som under en normalsituasjon.

Hard priskonkurranse

Bortfallet av medlemmer har naturlignok ført til et stort kampanjetrykk.

– Vi må tilbake til 2013/2014 for å finne tilsvarende. De fleste jobber hardt nå med å ta igjen mest mulig av tapte inntekter, og det betyr at konkurransen på pris er hard, fastslår Oppen.

Bransjekonsolideringen har også mistet fart. Ifølge bransjedirektøren kan det i dagens marked være vanskelig å finne konsolideringspartnere i og med færre er villige til å ta risiko.

– Vi ser også at interessen for bransjen blant investorer er lav, og tror nå samlet sett at det blir noe mindre konsolidering enn det ellers ville ha blitt.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Det finnes alltid muligheter

Men det er også muligheter. Ifølge medlemsundersøkelsen ligger det muligheter i samarbeid både i og utenfor bransjen. Fire av ti har startet opp samarbeid, i hovedsak med aktører utenfor bransjen.

Kjersti Oppen (Foto: Virke Trening)

Oppen eksemplifiserer med etablerte aktører i bransjen som går sammen med nye aktører.

– De eksisterende har medlemmer og it-systemer, noe de nye kan dra nytte av, mens de nye har teknologi og nye digitale tilbud. Vi ser også eksempler på at de som tilbyr trening, klinikk, helse og forsikring, tar ut synergier ved et tettere samarbeid mellom enhetene – og tilbyr nye produkter til sine medlemmer.

Digitalisering gir også muligheter. Mer digital medlemskommunikasjon og økning i digitale treningstilbud har hatt en sterk oppgang i perioden.

– Det har skjedd mye innen online trening, men så ser vi at det er en viss utfordring med å holde folk gående over tid. Kanskje noe av løsningen kan være «fusion-trening» – at man trener et par dager på senteret og et par dager online hjemme. Et slikt kombinasjonstilbud kan øke den totale treningen og også senke terskelen for de som synes det er vanskelig å komme seg på treningssenteret, sier Oppen.

LES OGSÅ: – Vi har aldri hatt renere treningssentre

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]