annonse

annonse

Foto:

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo.

Tydelig signal: Folk vil ha trening på «grønn resept»

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

En fersk Kantar-undersøkelse viser at 78 prosent av befolkningen er positive til å innføre trening på «grønn resept».

Torsdag 30. mars lanseres Norges største undersøkelse av nordmenns holdning i helsepolitiske spørsmål, Helsepolitisk barometer 2023 (gjennomført av Kantar). Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og årets utgave er den åttende i rekken.

Sykdomsbyrden vil øke

Nytt for årets undersøkelse er et spørsmål om folks holdninger til trening på «grønn resept». Spørsmålet er stilt på følgende måte: 

Sykdomsbyrden i befolkningen øker, blant annet som følge av livsstilssykdommer og muskel- og skjelettplager. Trening og livsstilsendring på «Grønn resept» kan være forebyggende og et alternativ til bruk av legemidler. 

Tenk deg at personer med høyt blodtrykk, diabetes type 2, sykelig overvekt eller med muskel- og skjelettplager kan av fastlegen få utskrevet refusjon av utgifter til trening og livsstilsendring. Synes du en slik ordning vil være positivt eller negativt for samfunnet?

Hele 78 prosent av befolkningen er positive til en slik ordning. 5 prosent er negative, 18 prosent svarer at de ikke vet eller at det ikke spiller noen rolle.

– Dette er et tydelig signal fra befolkningen. Sykdomsbyrden i samfunnet vårt vil bare øke i tidene som kommer. Trening vil være svært viktig for å forebygge, men også trene seg opp etter for eksempel et sykdomsforløp, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst).

Trening som en del av behandlingsløpet

Slik situasjonen er i dag, så er medisiner og operative inngrep gratis, mot en liten egenandel, men hvis du blir foreskrevet trening må du i de aller fleste tilfeller selv betale.

– For mange blir denne kostnaden uoverkommelig. Vi er overrasket over hvor få tiltak som blir gjennomført for å sikre at fysisk aktivitet og trening blir en selvfølge av et hvert behandlingsløp i Norge. Vi mener et viktig steg på veien er å få på plass trening på «grønn resept». Derfor er det gledelig at en så stor andel av befolkningen er enig med oss, avslutter Furulund.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]