annonse

annonse

Ungdom tar «lappen» for å trene

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Når ungdom mellom 13 og 15 år skal trene, må det gjøres riktig i forhold til kroppens utvikling. Stamina har utviklet et kurs for å ta Studiolappen, og ungdommen synes det er lærerikt og kult. Nå rulles konseptet ut i hele kjeden.

Fysisk inaktiv ungdom er et samfunnsproblem, kanskje mindre i Norge enn i andre land, men også hos oss. Staminas hovedhensikt med Studiolappen er, i et større samfunnsperspektiv, å være en bidragsyter til folkehelsen også for ungdommen.

– Alle studier viser at aldergruppen 13-15 år har stort frafall fra organisert frivillig idrett. Jeg vil understreke at vi er ikke en konkurrent til organisert idrett, men vi ønsker å være et supplement for dem som ønsker noe mer, og vi skal være en arena for å fange opp dem som av forskjellige grunner velger å slutte med organisert idrett. Vi vil gi dem grundig opplæring og oppfølging en-til-en, sier Jørn Stian Dahl, PT manager i Stamina Norge.

Dette var i utgangspunktet et pilotprosjekt igangsatt av Stamina Mjøndalen i 2014, hvor man hadde gode erfaringer. Etterhvert så Stamina et behov og interesse på riksplan, og tre år senere fant kjeden frem konseptet igjen.

Vil ha med foreldre

– Det har vokst frem hos oss i kjølvannet av at markedet for ungdom 13-15 år og deres foreldre har etterspurt muligheter for å trene på et treningssenter. Vi stod foran to valg. Det ene var å la utviklingen gå sin gang, uten en mulighet til å styre den. Eller vi kunne ta tak i det og utdanne ungdommene for å sikre oss at det de gjorde ble forsvarlig trening, både på våre og ungdommenes premisser, forteller Dahl.

– Vi har utviklet et eget kurs i Stamina Akademiet, hvor PT-ene våre kan sertifisere seg som PT Ung Spesialist. De er dermed kvalifisert til å gjennomføre både Studiolappen og våre andre PT Ung produkter. Vi ønsker å betrygge den enkelte PT og utvikle kunnskap og ferdigheter som er relevant for aldergruppen 13-15 og 16-18 år.

– Hva er Studiolappen?

Grundig gjennomgang for å kunne ta Studiolappen (Foto: Stamina Trening)

– Studiolappen er et slags sertifikat man tar, på linje med førerkort for moped. Den gir ungdom i alderen 13-15 år adgang til å trene på sentrene våre etter visse betingelser. Vi bruker begrepet «lappen» fordi det er noe ungdommen forstår, og de er stolte av å ha fått sertifikat for treningsstudio.

– Hvordan får man den?

– Man får Studiolappen ved å delta på åtte samlinger av én times varlighet, to timer i uken, over fire uker. Den første samlingen er sammen med foreldrene. De inviteres i hvert fall med inn. Noen steder er foreldrene veldig flinke til å stille opp sammen med ungdommene, men vi har også slitt noe med å få foreldrene på banen. Det er viktig for oss at foreldrene er der.

Trinn for trinn

– Hva skjer på kurset?

– På første samling gjennomgår vi alt det som omfatter treningskutyme, utviklingsstadier og begrensningene i medlemskapet. Det er greit at foreldrene blir orientert om disse reglene. Vi orienterer også om antidopingarbeidet vårt og snakker endel om kosttilskudd, sier Dahl.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Han legger til at han vil oppfordre Antidoping Norge og Virke Trening å tilby et antidoping-e-opplæringsprogram spesielt tilpasset ungdom fra 13 til 15 år.

– Vår erfaring er at ungdommene er svært opptatt av kosttilskudd og den biten, men de har heldigvis ennå ikke fått noe forhold til doping. Det kan være smart å bygge opp gode og sunne holdninger rundt antidoping, for dette er problemer de dessverre kan møte i løpet av ungdomstiden. Vi bør etterstrebe en bransjestandard for dette temaet for denne aldersgruppen.

De neste samlingene i konseptet dreier seg vesentlig om trening; styrketrening og kondisjonstrening i studio og i sal.

– De får prøvd seg frem, og vi bruker veldokumenterte treningsmetoder tilpasset ungdommens utviklingstrinn. De blir hele tiden fulgt tett opp av en PT.

På siste samling blir foreldrene invitert igjen, hvor man gjennomgår et eget treningsprogram som ungdommen er klar til å gå i gang med på egenhånd når de har bestått Studiolappen.

Treningspyramiden tilpasset ungdommen.

– Vi har konstruert opp en slags pyramide. Den første delen av pyramiden er basic, hvor alle lærer å bevege seg og å ha et bevisst forhold til hvordan man beveger seg og hvordan det kjennes i musklene i de ulike posisjonene. De må vise at de mestrer dette før de begynner å belaste kroppen. Det siste elementet i pyramiden handler om progresjon, forteller Dahl.

Svært gode tilbakemeldinger

– Hvor ble piloten testet ut?

– Den er kjørt av Stamina Mjøndalen, Arendal, Bodø City Nord og Ski. Etterhvert ble Stamina Grimstad også med. Piloten ble avsluttet 1. juli. Vår kompetansegruppe på personlig trening hadde et evalueringsmøte i begynnelsen av august, og vi har en ferdigstilt konseptbeskrivelse av Studiolappen.

– Samtlige 40 Stamina-sentre i Norge har nå anledning til å tilby opplegget, sier Dahl og fremhever at erfaringene med piloten har vært utelukkende positive.

PT Manager Jørn Stian Dahl er godt fornøyd med konseptet Studiolappen. (Foto: Stamina Trening)

– Vi kjørte et evalueringsskjema etterat Studiolappen var gjennomført, hvor ungdommen selv og foreldrene var invitert til å svare. Vi fikk supre tilbakemeldinger, og de sa at dette var et tilbud som de hadde lengtet etter. For dem var det betryggende å vite at de ble ivaretatt med en sikker og tilpasset trening.

– Var det mange som meldte seg på?

– Vi gjennomførte i alt 18 kurs med totalt 144 deltakere, og vi hadde fulle kurs hver eneste gang. Vi hadde ikke flere enn åtte ungdommer på hvert kurs fordi vi ville ha god oppfølging. Etter piloten vil foreløpig tre sentre sette i gang nye runder; Stamina Bodø City Nord, Ski og Arendal. Alle disse har fulltegnede kurs.

– Nå tilbys alle Stamina-sentrene å sette i gang  kurs, og jeg ser for meg at de må vurdere markedet og behovene. Når de velger å tilby Studiolappen, får de full oppbacking fra oss, konseptuelt og markedsføringsmessig. Vi har ikke rullet det helt ut i systemet ennå, men vi har gjort det godt kjent, og vi opplever at det er stor interesse.

Bare å ta kontakt

– Har det vært noen utfordringer?

– Nei, dette har faktisk gått som en drøm! Vi var usikre på hvordan ungdommene ville reagere, men vi har hatt en overveiende positiv respons. Vi ser at de som har valgt å trene videre hos oss med et ungdomsmedlemskap, er veldig velfungerende på sentrene.

– Hvor mange med Studiolappen tegner medlemskap?

– Foreløpig har ca. 80 prosent kjøpt et ungdomsmedlemskap. Medlemskapet har noen begrensninger; Man kan bare trene når senteret er bemannet, og de får lov å trene til senest klokken syv om kvelden, påpeker Dahl.

– Under Studiolappen og i ungdomsmedlemskapet i ettertid, vektlegger vi at treningen på Stamina er en såkalt prestasjonsfri sone. Et begrep vi etablerer hos ungdommen og som innebærer at de verken blir målt eller vurdert på prestasjon eller kropp. I samfunnet ellers er det nok krav til prestasjon og treningen skal være en arena på deres egne premisser.

– Er andre sentre og kjeder nysgjerrige?

– Ja, vi har hatt mange henvendelser fra konkurrenter. Jeg tror ingen har strukturert og kvalitetssikret et opplegg slik vi har gjort. Studiolappen er Staminas konsept, men konkurrentene må bare kontakte oss, så vil vi bidra med råd. Det overordnede målet er jo å hjelpe ungdommen, fastslår Dahl.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]