annonse

annonse

Vi har et problem!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

For enkeltindivider og samfunnet totalt sett er vi en viktig folkehelseaktør. Våre ansatte har lang erfaring og faglig kompetanse. Vi har like god kontroll når det gjelder smittevern som både frisører og fysioterapeuter. Til tross for dette pålegger myndighetene oss å holde stengt. Vår egen vurdering av hvor sentrale folkehelseaktører vi er, hjelper oss lite i møtet med politikerne.

Leserinnlegget er skrevet av Sebastian Kvarme, daglig leder Magnat Center og medlem av NHO Aktiv Helse.

Vi må innse at vi har et problem, som vi må møte med noe annet enn å innta offerrollen eller påpeke urettferdigheten i at Vinmonopolet får holde åpent. Dette problemet må vi løse sammen.

De siste månedene mener jeg har synliggjort at vi som bransje har et omdømmeproblem.

Mitt inntrykk er at vi ikke fremstår tilstrekkelig profesjonalisert for at politiske myndigheter skal ha tungtveiende tillit til oss.

Det arbeidet som bransjen hittil har gjort, har ikke forsterket den tilliten jeg mener vi bør etterstrebe hos politiske myndigheter.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Hva er problemet?

Det er et problem at vi i hovedsak mangler beredskapsplaner, vi har ikke handlingsplaner, ikke tariffer og ikke kvalitetssystemer med årlig revisjon. Andre bransjer vi liker å sammenlikne oss med, har slike planverk.

For å oppnå fremtidige gjennomslag hos de politiske myndighetene, mener jeg det vil være avgjørende å få på plass dette. At bransjen med Virke i spissen, hittil ikke har lykkes med det, merker vi nå konsekvensene av.

Jeg mener det også er tydeliggjort at de personlige trenerne har et omdømmeproblem som manifesterer seg i mangel på den samme tilliten som for eksempel frisører, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som praktiserer 1:1-virksomhet, nyter.

En av årsakene kan være at «Personlig Trener» ikke er en beskyttet tittel med offentlig godkjent utdanning i bunn. Dette mener jeg er veldig viktig å få på plass.

Utdanning er en grunnpilar for kompetanse og bransjens omdømme og posisjon. Utdanningen bør følge det allmennkjente og aksepterte utdanningssystemet i samfunnet, ikke være et eget bransjedefinert system.

Som bransje må vi nå stå samlet og gi bransjeorganisasjonene mandat til å få på plass beredskapsplaner, tariffer, handlingsplaner og kvalitetssystemer for hele fagfeltet.

Dette vil styrke omdømmet vårt og gjøre oss sterkere hvis eller når en ny pandemi treffer oss.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]