annonse

annonse

Viderefører digital plattform med nye eiere

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

iQey er nå blitt konsolidert inn i en større virksomhet sammen med flere teknologiselskap innenfor helse- og trening.

iQey har blitt utviklet av Digis AS siden 2017 med Stamina Trening som pilotkunde og har i tillegg blitt levert til mange frittstående sentrene.

iQey Holding AS vil gjennom datterselskapene iQey Technologies for utvikling og iQey Scandinavia for salg, videreføre den digitale plattformen. En ny digital plattform er for tiden under utvikling, mens det samtidig lanseres en større oppdatering av iQey appen rett over sommeren, ifølge en pressemelding.

Treningsplattformen 4TIUS, iQey, samt Corepal, som har utviklet sensorer for kondisjons- og styrketrening i samarbeid med Sweetzpot, slås sammen og vil i tiden som kommer tilby ny teknologi for sentrene og brukerne.

Den nye plattformen vil også være tilgjengelig for brukere som ikke er medlem på et treningssenter.

Satser internasjonalt

Selskapet har fått en tung ledelse med lang erfaring fra IT-bransjen og står bak et nytt og helhetlig konsept som introduseres til markedet senere i år med en rekke strategiske samarbeidspartnere.

Tidligere eiere fra de ulike selskapene er med som aksjonærer i iQey Holding og vil jobbe i sentrale stillinger knyttet til produktutvikling og drift.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

I tillegg har selskapet fått eksterne investorer.

– Vi har over lengre tid jobbet med større aktører innenfor og utenfor bransjen og gleder oss å komme til markedet. Selskapet satser internasjonalt med nye investorer, men lanserer først i Norge blant de kundene som allerede har tatt i bruk dagens iQey-plattform, forteller Gerwin Quak.

Dropper reklamefinansiering

Tidligere i sommer ble det kjent at Stamina/Familiy Sports Club ønsker å utvikle egne løsninger og går bort fra iQey.

LES OGSÅ: Stamina Trening dropper iQey

– Hvilken betydning har det for iQey?

– Stamina ønsker å ha en skreddersydd løsning for sine konsepter og produktet og ønsket å gå vekk fra iQey sin modell med en reklame-finansiert inntektsmodell. Det å ha en egen digital plattform vil gi langt større kontroll over produktet som presenteres til sluttbrukeren, og vi har full forståelse for at en aktør på størrelse med FSC ønsker å investere i en egen digital plattform, forteller Quak.

– Våre erfaringer innenfor det samarbeidet som vi har hatt har vært veldig betydningsfulle for å utvikle en ny strategi for iQey sin teknologi i dagens marked. Vi går vekk fra reklame-finansiering og har tilrettelagt teknologien for å kunne levere white-labling og rene teknologileveranser i ulike samarbeidsformer i markedet.

– Av den grunn fortsetter vi også den gode dialogen med nye FSC i tiden som kommer.

Flere nye koster

Bransjeveteran Rune Schou Henrichsen er styreleder i det nye selskapet, men Gerwin Quak blir daglig leder. Han flytter til Nederland inneværende måned, og skal ha overordnet ansvar for konsernet samt salg og drift i Benelux.

Fagansvaret blir ivaretatt av John Vigdal, men Petter D. Nygaard blir produktansvarlig. Teknisk ansvarlig blir Trygve Laugstøl.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– Vi har dannet en ny organisasjon. iQey som brand og teknologien blir en del av denne organisasjonen og jeg har rollen som CEO. Det som har vært viktig for min del i denne prosessen er å danne et sterkt og kompetent team med lang IT- erfaring slik at vi klarer å utnytte det potensialet som ligger i teknologien som nå ligger samlet i det nye selskapet, sier Quak.

– Jeg har ikke den tekniske bakgrunnen selv og det har vært utfordrende å gjennomføre alt som vi drømte om gjennom Digis AS som har utviklet iQey plattformen.

– Vi har et spennende internasjonalt nettverk gjennom de som står bak selskapet nå og det er viktig at vi gjør de riktige teknologiske valg for å innfri de forventninger som vi har skapt i markedet.

Skal trappe opp salget

– De neste månedene har vi fokus på teknisk utviklingen og en tett oppfølging av dagens kunder rundt oppdateringer og nye produktlanseringer. iQey har nå 40 frittstående treningssentre som kunder og vi kommer til å trappe salget i løpet av året.

Kjerneteamet som nevnt ovenfor har også gått inn på eiersiden.

– I tillegg til at vi har tiltrukket oss kapital fra en investor i Marbella gjennom nettverket til John Vigdal. Vi har i også fått plass i inkubatorprogrammet til StartupLab fra og med august, og kommer til å følge opp kapitalinnhenting i løpet høsten blant annet gjennom nettverket som er tilknyttet StartupLab, forteller Quak.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]