annonse

annonse

Viktigheten av å stå sammen i krisetider. Bransjen bør nå ha felles mål!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Kjetil Rygh, adm. dir. i Mudo Gym, hevder i sitt leserinnlegg sist uke at treningssenterbransjen har sittet passivt og godtatt en total nedstenging av treningssentre over hele landet. Dette er feil, og på vegne av Virke og den kampen vi har kjempet, kan ikke slike innlegg få stå uten kommentarer.

Leserinnlegget er skrevet av styreleder Kjetil Larsen i Virke Trening.

Fra nedstengingen var en realitet 12. mars, har vi jobbet hardt for gjenåpning, noe vi også klarte å få til juni i år. Forut for denne la vi ned et betydelig arbeid. Arbeidet kom hele bransjen til gode, uavhengig av om man var medlem av bransjeorganisasjonen eller ikke. Jeg vil takke dere alle for innsatsen som er lagt ned, underlag som er gitt og ikke minst gode innspill for å styrke bransjen med en felles sak og budskap under en krisetid.

Tiltak som har kommet på plass under pandemien

Virke har jobbet svært hardt opp mot politikere og myndigheter fra første stund og mange viktige tiltak har kommet på plass:

  • Kompensasjonsordningen, som dekket inntil 90 prosent av faste utgifter for de myndighetspålagte stengte bransjene frem tom mai 2019, 70 prosent for juni og juli og 50 prosent for august. Denne er nå forlenget tom februar 2021, men henholdsvis 70 % dekning i september og oktober, 85 % for november og desember, og 80 % i januar og februar.
  • Andre tiltak, les mer om de andre viktige tiltakene Virke fikk på plass her: https://www.virke.no/koronaviruset/krisetiltakene-for-virkes-medlemmer/

 

Smittevern

Virke og Virke Trening har hatt sterkt fokus på å samarbeide tett med politikere og helsemyndighetene, for å sikre gjennomslag for støtteordninger, gjenåpning og at vi opptrer som en profesjonell og ansvarlig aktør. På den måten, sikrer vi vår stilling som en viktig folkehelseaktør og bransjens omdømme. De viktigste tiltakene utarbeidet i perioden er følgende:

  • Smittevernstandard for bransjen ifbm. med gjenåpningen 15. juni, utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Bransjen tok selv initiativ til denne og har vært viktig for å bygge den troverdigheten rundt smittevernarbeid som vi har i dag.
  • Handlingsplan for smittetilfeller etter smitteoppblomstring etter sommerferien, utarbeidet på eget initiativ fra bransjen, sendt ut til alle medlemmer i august 2020
  • Egen forskningsstudie om smittefare på treningssentre før gjenåpningen. Virke Trening tok som eneste bransje i Norge initiativ til å gjennomføre en uavhengig forskningsstudie, for å se på smitterisiko ved trening på treningssentre, slik at vi har flere faktabaserte forskningsstudier å vise til i vår dialog med politikere og myndigheter. Konklusjonen på denne studien var at de risikoreduserende tiltakene innen smittevern hadde effekt, og at det ikke foreligger høyere smitterisiko ved trening på treningssenter sammenlignet med øvrig i samfunnet. Dette gjeldende under pandemien med det smittebildet som var på daværende tidspunkt.

 

Alt dette grundige arbeidet gjør at vi i dag oppfattes som en seriøs aktør med bred kompetanse innen risikovurderinger og smittereduserende tiltak og ikke minst handlingskraft som gjør at vi får formidlet dette videre til helsemyndighetene. En rekke aktører, organisasjoner og bransjer har utarbeidet velfungerende smittevernplaner for ulike virksomheter. Til tross for dette har ikke alle kunne holde åpne.

Vi skulle selvsagt ønske de skisserte smittevernplanene og endringen av drift muliggjorde at bransjen kunne holde åpent under hele pandemien. Der er vi ikke enda, men vi har flyttet oppfatningen av oss i første runde til nå i sterk positiv retning på smittevern, noe som vil være avgjørende videre. Mange av dere som har vært i vår bransje over mange år, vet hvilke omdømmeutfordringer treningssentre har hatt. Da er ikke hele jobben gjort over natten.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Politisk arbeid og folkehelse

Virke har gjennom hele første runde og nå i andre runde hatt omfattende politiske dialoger med regjeringen, politiske rådgivere, Stortinget, HOD, og Byrådene i Bergen og Oslo, samt omfattende dialog med diverse kommunestyrer. Dette inkluderer hele tiden å finne gode løsninger sammen; Vi er alltid konstruktive med å finne løsninger som gjør at vi kan holde åpent.

Dette er ikke nytenkning, slik Rygh fremstiller det, men vanlig praksis i vårt politiske arbeid. Dialogen med Byrådet i Bergen, er et svært godt eksempel på hvordan langsiktig jobbing med tett dialog og konstruktive løsninger, førte frem til en rask gjenåpning. Vi har den siste uken også fått gjenåpnet gruppetrening, og har en tilsvarende dialog med Byrådet i Oslo, for å sikre en raskest mulig gjenåpning også her.

Folkehelseargumentet er den vinklingen vi har frontet i flest saker og naturlig nok det som gir gjennomslag hos flest politikere. Å bygge oss videre som folkehelseaktør både har, og vil være førsteprioritet. Samtidig må vi ikke glemme, men vise forståelse for at de inngripende nasjonale og lokale tiltakene også er folkehelsearbeid. Disse tiltakene implementeres for å forebygge sykdom og overbelastning av vårt helsevesen som følge at covid-19.

Andre runde er en sosial nedstenging som rammer mange bransjer

En annen myte som ser ut til å eksistere, er at denne nedstengingen utelukkende rammer treningsbransjen. Det er feil!

Til daglig ser vi hvor hardt dette også rammer bransjer innenfor reiseliv, kultur, arbeidsliv, restauranter og arrangører av ulike arrangementer. De aller fleste steder hvor folk samles tas nå hardt, for å redusere mobiliteten i samfunnet. Dette er en helt annen grunn for nedstengingen enn i første runde, hvor vi opplevde at politikere og myndigheter var svært usikre på smittevernarbeidet vårt.

Viktigheten av å stå sammen

Vi vil utfordre Rygh og andre som mener mye på sosiale medier og andre steder til å nå ta med seg dette store engasjementet sitt inn i bransjeorganisasjonen – da kan vi stå mye sterkere sammen. Et medlemskap forplikter også å støtte Antidoping Norge og andre viktige kamper som er avgjørende dersom vi skal vi bygge omdømme vårt som bransje videre, ikke minst som en seriøs folkehelseaktør.

Jeg har full forståelse for at mange vil tenke at det «ikke gjøres» noe før endelig mål med en total gjenåpning er oppnådd. Oslo og omkringliggende kommuner er dessverre videre stengt gjennom jula – rett eller ikke. Mange i bransjen er slitne, lei og bekymret for hvordan fremtiden skal bli.

Vi er ikke ferdig med denne kampen før en kontrollert og sikker gjenåpning er oppnådd, at bransjen har fått en solid kompensasjon for sine tap, og at omdømme til bransjen er optimal.

Som bransje må vi nå stå sammen, kjempe felles saker og opptre seriøst. Vi skal sammen komme styrket ut av denne pandemien, og post-covid 19 er jeg overbevist om at vi som bransje vil få en solid vekst.

Med ønske om en god jul – ta vare på hverandre!

LES OGSÅ: Helsa er mer viktig enn ny bokhylle

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]