annonse

annonse

Virke: Oppsving i aktivitetsnivået

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Medlemsundersøkelsen til Virke viser at aktiviteten i treningsbransjen er på vei oppover. Men bransjen er ikke tilbake der den var, selv om kapasitetsnivået øker og likviditeten er bedre.

Medlemsundersøkelsen til Virke fra august, som dekker et stort utvalg bransjer – inkludert treningsbransjen – viser at flere bransjer nå opererer på samme nivå som før pandemien. Treningsbransjen har hatt et oppsving i aktivitet siden mai.

Undersøkelsen fastslår at det ar vært en positiv utvikling gjennom sommeren for bransjeområdene som har vært hardest rammet av pandemien. Det gjelder bransjene reiseliv, kultur/opplevelser og treningsbransjen.

Går fremover, men…

Samtidig fremkommer det at treningsbransjen hadde 39 prosent lavere omsetning i juli sammenlignet med forventet nivå.

Selv om det har blitt mindre avstand mellom faktisk omsetning og forventet nivå gjennom sommeren, er sommersesongen typisk lavsesong – noe som innebærer at inntjeningen har vært svært dårlig sammenlignet med en gjennomsnittlig måned.

Ifølge undersøkelsen opererer treningssentrene på litt over 80 prosent kapasitet – en klar oppgang fra 49 prosent i mai i år.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Bedre likviditet

Virksomheter innen trening, reiseliv, kultur/opplevelser og faghandel har over tid hatt de største likviditetsutfordringene – og har fremdeles større likviditetsutfordringer enn snittet. Samtidig trekkes det frem at likviditetssituasjonen for treningsbransjen har blitt vesentlig bedre gjennom sommeren.

Blant treningssentrene oppgir litt over 10 prosent at de vil ha store utfordringer de neste tre månedene med å dekke alle sine utgifter. Det er betydelig bedre enn situasjonen i juni, da over 40 prosent oppga det samme.

Lavere konkursfare

I medlemsundersøkelsen oppgir totalt åtte prosent av virksomhetene innen handels- og tjenestenæringen at det er reell risiko for at virksomheten går konkurs som følge av situasjonen det siste året. Det er en halvering siden februar i år.

I treningsbransjen er det langt færre som i august oppgir at de står i fare for å gå konkurs, sammenlignet med tall fra mai.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]